Strategija

Mūsų tvarumo principai

Būdami pasauliniu korporaciniu piliečiu mes vykdome savo socialines pareigas, pristatome pažangius produktus bei paslaugas ir kuriame ekonominę, socialinę bei aplinkosauginę vertę.

 

Įmonėje „Samsung“ savo tvarumo valdymu siekiame sukurti integruotą vertę. Ekonominę vertę sukuriame ne tik maksimaliai didindami pelną ir vertę akcininkams, bet ir prisiimdami didesnę atsakomybę kaip pasaulinis pilietis, kad kurtume socialinę vertę. Pristatydami pažangius produktus bei paslaugas ir vertės grandinę, kuri pagrįsta pagrindinėmis vertybėmis, mes, įmonės „Samsung“ darbuotojai, sukuriame vertę ekonomikos, visuomenės ir aplinkosaugos srityse. Finansinį ir ne finansinį poveikį, kurį darome visuomenei, stebime naudodami tokį procesą, kuris leidžia mums maksimaliai padidinti mūsų teigiamą poveikį, bei sumažinti neigiamą.

„Samsung“ tvarumo valdymo sistema

Tvaraus valdymo vertė.

Ekonominė vertė y Socialinė vertė

 • Maksimalus pelno ir vertės akcininkams didinimas (produktų ir paslaugų naujovės)
 • Dalyvavimas kuriant tvarią visuomenę (pasiryšimas siekti UN SDG (Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų)

Ekonominės vertės kūrimas

Mūsų pastangos pristatyti pažangią technologiją ir produktus sudarė sąlygas generuoti pelną bei užsitikrinti naujų augimo galimybių. Mes dedame pastangas pažangą įpinti į mūsų įmonės kultūros audinį ir tuo pačiu sukurti sinergiją naudodami išorinius išteklius, kad užtikrintume pažangos atvirumą. Įgyvendindami šią užduotį mes vienu žingsniu priartėjame prie ekosistemos suformavimo – ekosistemos, kurios pagrindu būtų kuriami pažangus produktai, patenkinantys šiandieninės sparčiai kintančios rinkos poreikius.

 

Socialinės vertės kūrimas

Kaip pasaulinis korporacinis pilietis „Samsung “ kuria socialinę vertę, kuri atitinka „UN Sustainable Development Goals“ (SDGs): esame nustatę tikslus, kurie nepaprastai aktualūs mūsų elgsenai vykdant verslo veiklą, ir analizuojame savo neigiamą bei teigiamą poveikį siekiant šių tikslų. Be to, ieškosime verslo galimybių ir jas visiškai išnaudosime verslo galimybes, kurios padeda siekti UN SDG (Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų).

 
 
 • SDG skurdo naikinimą reprezentuojantis vaizdas Visur ir bet kokia forma besireiškiančio skurdo panaikinimas
 • SDG bado naikinimą reprezentuojantis vaizdas Bado naikinimas, maisto saugos lygio didinimas ir tvaraus žemės ūkio populiarinimas
 • SDG gerą sveikatą reprezentuojantis vaizdas Sveiko gyvenimo būdo užtikrinimas ir visų amžiaus grupių žmonių gerovės siekimas
 • SDG kokybišką švietimą reprezentuojantis vaizdas Kokybiško švietimo užtikrinimas ir mokymosi visą gyvenimą galimybių sudarymas visiems žmonėms
 • SDG lyčių lygybę reprezentuojantis vaizdas Lyčių lygybės užtikrinimas ir galių suteikimas visoms moterims ir merginoms
 • SDG švarų vandenį ir sanitarinių sąlygų gerinimą reprezentuojantis vaizdas Prieigos prie vandens ir gerų sanitarinių sąlygų visiems užtikrinimas ir tvarus valdymas
 • SDG atsinaujinančią energiją reprezentuojantis vaizdas Prieigos prie tvarios energijos visiems užtikrinimas
 • SDG puikius darbus ir ekonominį augimą reprezentuojantis vaizdas Tvaraus ekonominio augimo, visiško užimtumo ir puikių darbų visiems užtikrinimas
 • SDG pažangą ir infrastruktūrą reprezentuojantis vaizdas Kokybiškos infrastruktūros kūrimas, tvarios industrializacijos populiarinimas
 • SDG nelygybės mažinimą reprezentuojantis vaizdas Nelygybės šalyse ir tarp šalių mažinimas
 • SDG tvarius miestus ir bendruomenes reprezentuojantis vaizdas Miestų ir gyvenviečių atvirumo įvairiems žmonėms, saugumo, kokybiškumo ir tvarumo užtikrinimas
 • SDG atsakingą vartojimą reprezentuojantis vaizdas Tvaraus vartojimo ir gamybos būdų užtikrinimas
 • SDG su klimatų susijusią veiklą reprezentuojantis vaizdas Skubių veiksmų ėmimasis siekiant užkirsti kelią klimato kaitai ir jos poveikiui
 • SDG gyvybę vandenyje reprezentuojantis vaizdas Vandenynų, jūrų ir jūros išteklių apsauga bei tvarus naudojimas
 • SDG gyvybę sausumoje reprezentuojantis vaizdas Ekosistemų apsauga ir biologinės įvairovės (miškų, dykumų, žemės ir kt.) išsaugojimas
 • SDG taiką ir teisingumą reprezentuojantis vaizdas Teisingos teisingumo sistemos visiems sukūrimas ir taikymas
 • SDG partnerystę siekiant tikslų reprezentuojantis vaizdas Įgyvendinimo priemonių sustiprinimas ir pasaulinės partnerystės tvariai plėtrai užtikrinti atgaivinimas
 • Tvarius plėtros tikslus reprezentuojantis vaizdas
*„UN Sustainable Development Goals“ (UN SDGs): 2015-ųjų rugsėjį JT Generalinė Asamblėja priėmė tvarios plėtros tikslus, kad visame pasaulyje būtų užtikrintas socialinis tvarumas. „Millennium Development Goals“ (MDG) (Tūkstantmečio plėtros tikslais), kurie buvo labiau skirti mažiau išsivysčiusioms šalimis, pagrįsti UN SDG apibrėžia universalius tikslus, kuriuos turi pasiekti visos šalys, įskaitant pažangiąsias, todėl jie reikalauja visapusio pilietinės visuomenės bei privataus sektoriaus įmonių, taip pat valdžios institucijų ir specialistų dalyvavimo.

Vertės kūrimas per tvarų valdymą

Mes įmonėje „ Samsung“ socialinę ir aplinkosauginę vertę, taip pat ekonominę vertę siekiame sukurti per tvarų valdymą ir tokiu būtu prisidėti prie pasaulio visuomenės gerovės didinimo. Socialinę ir aplinkosauginę vertę sunku išreikšti skaičiais, nustatydami ir įgyvendindami savo tvaraus valdymo tikslus vadovaujamės principu „kokybės svarbiau už kiekybę“. Tačiau nuo 2016-ųjų esame priėmę KPMG metodą „True Value“, kuriuo įvertinami socialiniai ir aplinkosauginiai rodikliai, todėl galime vizualizuoti mūsų sukuriamą vertę.
Atitinkamų rodiklių teigiami (+) ir neigiami (-) skaičiai nurodo bendrąją socialinę vertę, kurią mes arba sukūrėme, arba sumažinome per pastaruosius metus iki 2019 m. gruodžio 31 d. Šis principas leidžia mums pamatyti daugiau nei vien finansinę vertę, kurią sukūrė verslo veikla, ir įtraukti socialinę-ekonominę bei socialinę vertę, kad galėtume išvysti visą „True Value“ vertę, kurią sukuria „Samsung“.

2019 Tvarumo valdymo vertė

Vienetai (trilijonų KRW)

 • Pajamos Finansinė vertė (44344857)
 • Socioekonominė : Investuotojo vertė (10741967), Tiekėjo (833900), Vietos bendruomenės plėtra (46451)
 • Aplinkosauginė : Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša (-715558), Poveikis atmosferos aplinkai (-4118), Poveikis vandens aplinkai (-745482), Atliekų poveikis aplinkai (-3632)
 • Tikrosios pajamos : True value (54498385)