Tiekimo grandinė

Atsakingas tiekimo grandinės valdymas

Parama ir bendradarbiavimu užtikriname, kad mūsų tiekėjai didintų konkurencingumą – taip galima sukurti sveiką įmonės ekosistemą ir tvarią tiekimo grandinę.

 

Savo tiekimo grandinę valdome remdamiesi savo sąžiningumo, atvirumo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo filosofija – šiai tiekimo grandinei priklauso apytikriai 2 500 tiekėjų visame pasaulyje. Savo tiekėjams padedame laikytis „Samsung“ tiekėjo elgesio kodekso ir veiklą vykdyti laikantis atitinkamų vietos teisės aktų bei tarptautinių standartų. Taikydami mūsų tiekėjų įvertinimą, valdome tiekimo grandinės tvarumo aspektus – aplinkosaugą, žmogaus teises, finansus ir kt. Be to, nuolat padedame savo tiekėjams tapti konkurencingais bei augti.

Tiekimo grandinės valdymo strategija ir penki kriterijai

 •  

  Ekonominė sritis

  Užsitikriname visapusį konkurencingumą kainos, pristatymo, kokybės, technologijos ir žmogiškųjų išteklių aspektais, kad maksimaliai padidintume savo bendradarbiavimo su tiekėjais sinergiją, spartą bei našumą ir sukurtume įmonės ekosistemą, sudarančią sąlygas tvariam augimui.

 •  

  Socialinė sritis

  Reikalaujame, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų ir teisės aktų žmogaus teisių, valdymo, darbo aplinkos, etikos ir naudingųjų iškasenų iš konflikto regionų – taip siekiame sukurti atvirą ir skaidrią valdymo atskaitomybės sistemą, kuri įtraukia visus suinteresuotuosius asmenis tiekimo grandinėje.

 •  

  Aplinkosauginė sritis

  Bendradarbiaujame tik su „Eco Partner“ sertifikuotais tiekėjais, kad galėtume įvertinti ir valdyti poveikį aplinkai, kurį gali daryti jų komponentai, žaliavos ir gamybinis procesas.

Vertės kūrimo per tvarų valdymą informacinis grafikas
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Kainos konkurencingumas (ekonominė sritis).</li> <li>List 2) Pristatymas laiku (ekonominė sritis).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Reagavimas į riziką (ekonominė, socialinė, aplinkosauginė sritys).</li> <li>List 5) Žmogiškųjų išteklių pajėgumas (ekonominė sritis)./li> </ul>
 

Tiekėjų valdymas

„Samsung“ siekia užmegzti abipusiu pasitikėjimu pagrįstą strateginę partnerystę su našiausiai dirbančiais tiekėjais. Todėl esame nustatę sąžiningą ir skaidrų naujų tiekėjų registracijos sistemos valdymo procesą ir tuo pačiu atliekame kasmetinius įvertinimus, kad padėtume savo tiekėjams tapti konkurencingesniems ir sumažinti atitinkamą riziką.
Bet kuri įmonė, norinti pasiūlyti savo unikalius technologinius pajėgumus ir bendradarbiauti su „Samsung“, savo bendradarbiavimo pasiūlymus bet kada gali paskelbti mūsų tiekėjų portale (www.secbuy.com). Mūsų „International Procurement Center“ (IPC) yra aprūpinimo centras – jis padeda mums nustatyti išskirtinius tiekėjus strategiškai svarbiuose regionuose visame pasaulyje.

Mūsų naujų tiekėju registracijos programoje naudojami pagrindiniai įvertinimo aspektai

 
Aplinka ir sauga
Reikalaujame tiekėjų laikytis 22 straipsniuose nurodytų kriterijų, apimančių darbo saugą, priešgaisrinę įrangą, darbuotojų sveikatą, pavojingas medžiagas ir aplinkosaugos priemones.
Aštuoni privalomi atitikties aspektai: priešgaisrinė įranga, pavojai ir atliekos, nuotekos bei kanalizacija ir kt.
 
Darbas ir žmogaus teisės
Atliekame privalomus auditus įmonės viduje pagal 20 straipsnių, įskaitant savanorišką darbą, atitiktį darbo valandų teisės aktus ir diskriminacijos draudimą.
Trys privalomi atitikties aspektai: vaikų darbo draudimas, minimalaus atlyginimo garantija ir nehumaniško elgesio draudimas.
 
Eco-Partner
Atliekame produktų aplinkosaugos politikos, švietimo bei mokymo ir pavojingų medžiagų naudojimo apžvalgas.
Bendradarbiaujame tik su „Eco-Partner“ sertifikuotais tiekėjais.

Visapusis įvertinimo procesas

Visapusio įvertinimo proceso (įvertinimas visus metus, savarankiškas tobulinimasis, įvertinimas, paskesnis valdymas) vaizdas (informacinis grafikas, tiekimo grandinė).

Partnerių bendradarbiavimo programos

Kad veiktume pagal mūsų verslo principą, kuris sako, kad „Samsung Electronics“ konkurencingumą lemia mūsų tiekėjų konkurencingumas“, mes dar labiau plečiame mūsų abipusiu naudingumu pagrįsto valdymo iniciatyvų ribas, kad įtrauktume tiek šalies, tiek užsienio tiekėjus. Mes pateikiame įvairių programų, prisidedančių prie finansavimo, švietimo ir pažangos – taip užtikriname savo tiekėjų konkurencingumą pasauliniu mastu.

 • Tai yra finansavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra finansavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 823,2 milijardo KRW
  • Investicija į augimo investicinį fondą

  Finansavimas

  Su komerciniais bankais suformavome fondą, kurio vertė 1 trilijonas KRW

 • Tai yra darbuotojų pajėgumų formavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra darbuotojų pajėgumų formavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 13 089 žmonės
  • Tiekėjų mokymo dalyviai

  Darbuotojų pajėgumų formavimas

  Naudodami mūsų tik mūsų tiekėjų mokymo priemones rengiame vadovavimo, darbo kompetencijos, pasaulinius ir kitokius kursus

 • Tai yra naujovių iniciatyvą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra naujovių iniciatyvą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 479 įmonės
  • Tiekėjai, gavę „Smart Factory“ paramą

  Naujovių iniciatyvos

  Remiame 1 000 tiekėjų ir vidutinių įmonių, neturinčių verslo santykių su „Samsung“, visoje šalyje

[Mūsų pagrindinių abipusiškai naudingų programų rezultatai 2017 m.]

* 1-ojo ir 2-ojo lygmens tiekėjams nusiskundimus padedame išreikšti tiesiogine telefono linija (+82-80-200-3300), el. paštu (ssvoc@samsung.com), per internetinę informavimo sistemą partnerių bendradarbiavimo portale „Cooperation Portal“ (www.secbuy.com), per konsultacijas tiekėjų įmonėse ir per įvairius nuomonių apsikeitimo susirinkimus.

Tiekėjų darbo aplinka

Įmonėje „Samsung“ mes prisiimame visišką atsakomybę už žmogaus teisių valdymo tobulinimą visoje tiekimo grandinėje, laikomės tarptautinių žmogaus teisių sutarčių, kad užtikrintume saugą darbo vietoje, ir laikomės organizacijos „Atsakingo verslo aljansas“ (RBA) sudaryto elgesio kodekso. Mes reguliariai stebime visus savo tiekėjus, ar jie laikosi EICC patikrinimo standartų, kad aptiktume problemas ir imtumėmės būtinų tobulinimo veiksmų. Mes raginame mūsų 1-ojo lygmens tiekėjus sukurti saugią darbo vietą, tačiau saugios darbo vietos užtikrinimo įsipareigojimą turi prisiimti ir 2-ojo lygmens tiekėjai, kaip ir 1-ojo lygmens tiekėjai. Taip siekiame prisidėti prie sveikos ekosistemos formavimo visoje mūsų tiekimo grandinėje.

Tiekėjų darbo aplinka
<h3>Tiekėjų darbo aplinka</h3> <dl> <li>Savarankiškas įvertinimas</li> <li>Visi 1-ojo lygmens tiekėjai kasmet atlieka savarankišką įvertinimą</li> </dl> <dl> <li>Auditas įmonėse</li> <li>Atsižvelgiant į operacijų apimtis ir savarankiško įvertinimo rezultatus, atrenkami svarbiausi tiekėjai ir jų įmonėse atliekamas auditas</li> <li>Visus metus vykdomas specialus stažuotojų ir studentų darbuotojų jų atostogų laikotarpiu įdarbinimo auditas</li> </dl> <dl> <li>Trečiųjų šalių auditas</li> <li>EICC sertifikuotas auditorius atlieka atsitiktinumo principu atrinktų tiekėjų patikrinimą</li> <li>Per tris mėnesius įvykdomos patobulinimo užduotys, kurias reikia įvykdyti atsižvelgiant į audito rezultatus</li> </dl>

Naudingųjų iškasenų iš konflikto regionų valdymas

Įmonėje „Samsung“ mes draudžiame naudoti bet kokias Kongo Demokratinėje Respublikoje arba bet kuriame kitame konflikto regione dešimtyje Afrikos šalių neetiškai išgautas iškasenas, įskaitant tantalą, alavą, volframą ir auksą. Mes valdome savo tiekimo grandinę remdamiesi etiško platinimo proceso principu. Kad būtume tikri, jog mūsų tiekėjai laikosi aukščiausių standartų, mes kruopščiai tiriame iškasenas, naudojamas jų gaminiuose. Kad sukurtume bekonfliktę sistemą, remdamiesi EBPO gairėmis „Due Diligence Guidance“, mes įgyvendinome iškasenų iš konflikto regionų deramo patikrinimo procesą.
Be to, mes skatiname tiekėjus bendradarbiauti su RMAP programos (Responsable Minerals Assurance Process) sertifikuotomis lydyklomis, ir reikalaujame iš mūsų tiekimo grandinei priklausančių nesertifikuotų lydyklų gauti RMAP programos sertifikatus.

Su iškasenų iš konflikto regionų susijęs lydytojų RMAP sertifikavimas visoje tiekimo grandinėje

(Iki 2017 m. gruodžio pabaigos)

Sertifikavimas baigtas Sertifikavimas vykdomas Viso
Tantalas (Ta) 42 - 42
Alavas (Sn) 69 2 71
Volframas (W) 41 - 41
Auksas (Au) 98 3 101

Tiekėjo atsakomybė

„Samsung Electronics“ siūlomi gaminiai ir paslaugos yra visų mūsų tiekėjų, esančių tiekimo grandinėje, atsidavimo ir pastangų rezultatas. „Samsung Electronics“ ir mūsų tiekėjai atsakingi už tvarų mūsų klientų ir pilietinės visuomenės pasitenkinimą. Mes taip pat prisiimame visišką atsakomybę už tiekimo grandinę, kuri pagrįsta pasitikėjimu bei nuoširdumu, siekiant geriausio rezultato.