Tiekimo grandinė

Atsakingas tiekimo grandinės valdymas

Parama ir bendradarbiavimu užtikriname, kad mūsų tiekėjai didintų konkurencingumą – taip galima sukurti sveiką įmonės ekosistemą ir tvarią tiekimo grandinę.

 

Savo tiekimo grandinę valdome remdamiesi savo sąžiningumo, atvirumo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo filosofija – šiai tiekimo grandinei priklauso apytikriai 2 500 tiekėjų visame pasaulyje. Savo tiekėjams padedame laikytis „Samsung“ tiekėjo elgesio kodekso ir veiklą vykdyti laikantis atitinkamų vietos teisės aktų bei tarptautinių standartų. Taikydami mūsų tiekėjų įvertinimą, valdome tiekimo grandinės tvarumo aspektus – aplinkosaugą, žmogaus teises, finansus ir kt. Be to, nuolat padedame savo tiekėjams tapti konkurencingais bei augti.

Tiekimo grandinės valdymo strategija ir penki kriterijai

 •  

  Ekonominė sritis

  Užsitikriname visapusį konkurencingumą kainos, pristatymo, kokybės, technologijos ir žmogiškųjų išteklių aspektais, kad maksimaliai padidintume savo bendradarbiavimo su tiekėjais sinergiją, spartą bei našumą ir sukurtume įmonės ekosistemą, sudarančią sąlygas tvariam augimui.

 •  

  Socialinė sritis

  Reikalaujame, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų ir teisės aktų žmogaus teisių, valdymo, darbo aplinkos, etikos ir naudingųjų iškasenų iš konflikto regionų – taip siekiame sukurti atvirą ir skaidrią valdymo atskaitomybės sistemą, kuri įtraukia visus suinteresuotuosius asmenis tiekimo grandinėje.

 •  

  Aplinkosauginė sritis

  Bendradarbiaujame tik su „Eco Partner“ sertifikuotais tiekėjais, kad galėtume įvertinti ir valdyti poveikį aplinkai, kurį gali daryti jų komponentai, žaliavos ir gamybinis procesas.

Vertės kūrimo per tvarų valdymą informacinis grafikas
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Kainos konkurencingumas (ekonominė sritis).</li> <li>List 2) Pristatymas laiku (ekonominė sritis).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Reagavimas į riziką (ekonominė, socialinė, aplinkosauginė sritys).</li> <li>List 5) Žmogiškųjų išteklių pajėgumas (ekonominė sritis)./li> </ul>
 

Tiekėjų valdymas

„Samsung“ siekia užmegzti abipusiu pasitikėjimu pagrįstą strateginę partnerystę su našiausiai dirbančiais tiekėjais. Todėl esame nustatę sąžiningą ir skaidrų naujų tiekėjų registracijos sistemos valdymo procesą ir tuo pačiu atliekame kasmetinius įvertinimus, kad padėtume savo tiekėjams tapti konkurencingesniems ir sumažinti atitinkamą riziką.
Bet kuri įmonė, norinti pasiūlyti savo unikalius technologinius pajėgumus ir bendradarbiauti su „Samsung“, savo bendradarbiavimo pasiūlymus bet kada gali paskelbti mūsų tiekėjų portale (www.secbuy.com). Mūsų „International Procurement Center“ (IPC) yra aprūpinimo centras – jis padeda mums nustatyti išskirtinius tiekėjus strategiškai svarbiuose regionuose visame pasaulyje.

Mūsų naujų tiekėju registracijos programoje naudojami pagrindiniai įvertinimo aspektai

 
Aplinka ir sauga
Reikalaujame tiekėjų laikytis 22 straipsniuose nurodytų kriterijų, apimančių darbo saugą, priešgaisrinę įrangą, darbuotojų sveikatą, pavojingas medžiagas ir aplinkosaugos priemones.
Aštuoni privalomi atitikties aspektai: priešgaisrinė įranga, pavojai ir atliekos, nuotekos bei kanalizacija ir kt.
 
Darbas ir žmogaus teisės
Atliekame privalomus auditus įmonės viduje pagal 20 straipsnių, įskaitant savanorišką darbą, atitiktį darbo valandų teisės aktus ir diskriminacijos draudimą.
Trys privalomi atitikties aspektai: vaikų darbo draudimas, minimalaus atlyginimo garantija ir nehumaniško elgesio draudimas.
 
Eco-Partner
Atliekame produktų aplinkosaugos politikos, švietimo bei mokymo ir pavojingų medžiagų naudojimo apžvalgas.
Bendradarbiaujame tik su „Eco-Partner“ sertifikuotais tiekėjais.

Visapusis įvertinimo procesas

Visapusio įvertinimo proceso (įvertinimas visus metus, savarankiškas tobulinimasis, įvertinimas, paskesnis valdymas) vaizdas (informacinis grafikas, tiekimo grandinė).

Partnerių bendradarbiavimo programos

Kad veiktume pagal mūsų verslo principą, kuris sako, kad „Samsung Electronics“ konkurencingumą lemia mūsų tiekėjų konkurencingumas“, mes dar labiau plečiame mūsų abipusiu naudingumu pagrįsto valdymo iniciatyvų ribas, kad įtrauktume tiek šalies, tiek užsienio tiekėjus. Mes pateikiame įvairių programų, prisidedančių prie finansavimo, švietimo ir pažangos – taip užtikriname savo tiekėjų konkurencingumą pasauliniu mastu.

 • Tai yra finansavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra finansavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 833.9 milijardo KRW
  • Investicija į augimo investicinį fondą

  Finansavimas

  Su komerciniais bankais suformavome fondą, kurio vertė 1 trilijonas KRW

 • Tai yra darbuotojų pajėgumų formavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra darbuotojų pajėgumų formavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 18,777 žmonės
  • Tiekėjų mokymo dalyviai

  Darbuotojų pajėgumų formavimas

  Naudodami mūsų tik mūsų tiekėjų mokymo priemones rengiame vadovavimo, darbo kompetencijos, pasaulinius ir kitokius kursus

 • Tai yra naujovių iniciatyvą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra naujovių iniciatyvą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 479 įmonės
  • Tiekėjai, gavę „Smart Factory“ paramą

  Naujovių iniciatyvos

  Remiame 1 000 tiekėjų ir vidutinių įmonių, neturinčių verslo santykių su „Samsung“, visoje šalyje

[Mūsų pagrindinių abipusiškai naudingų programų rezultatai 2018 m.]

* 1-ojo ir 2-ojo lygmens tiekėjams nusiskundimus padedame išreikšti tiesiogine telefono linija (+82-80-200-3300), el. paštu (ssvoc@samsung.com), per internetinę informavimo sistemą partnerių bendradarbiavimo portale „Cooperation Portal“ (www.secbuy.com), per konsultacijas tiekėjų įmonėse ir per įvairius nuomonių apsikeitimo susirinkimus.

Tiekėjų darbo aplinka

Įmonėje „Samsung“ mes prisiimame visišką atsakomybę už žmogaus teisių valdymo tobulinimą visoje tiekimo grandinėje, laikomės tarptautinių žmogaus teisių sutarčių, kad užtikrintume saugą darbo vietoje, ir laikomės organizacijos „Atsakingo verslo aljansas“ (RBA) sudaryto elgesio kodekso. Mes reguliariai stebime visus savo tiekėjus, ar jie laikosi EICC patikrinimo standartų, kad aptiktume problemas ir imtumėmės būtinų tobulinimo veiksmų. Mes raginame mūsų 1-ojo lygmens tiekėjus sukurti saugią darbo vietą, tačiau saugios darbo vietos užtikrinimo įsipareigojimą turi prisiimti ir 2-ojo lygmens tiekėjai, kaip ir 1-ojo lygmens tiekėjai. Taip siekiame prisidėti prie sveikos ekosistemos formavimo visoje mūsų tiekimo grandinėje.

Tiekėjų darbo aplinka
<h3>Tiekėjų darbo aplinka</h3> <dl> <li>Savarankiškas įvertinimas</li> <li>Visi 1-ojo lygmens tiekėjai kasmet atlieka savarankišką įvertinimą</li> </dl> <dl> <li>Auditas įmonėse</li> <li>Atsižvelgiant į operacijų apimtis ir savarankiško įvertinimo rezultatus, atrenkami svarbiausi tiekėjai ir jų įmonėse atliekamas auditas</li> <li>Visus metus vykdomas specialus stažuotojų ir studentų darbuotojų jų atostogų laikotarpiu įdarbinimo auditas</li> </dl> <dl> <li>Trečiųjų šalių auditas</li> <li>EICC sertifikuotas auditorius atlieka atsitiktinumo principu atrinktų tiekėjų patikrinimą</li> <li>Per tris mėnesius įvykdomos patobulinimo užduotys, kurias reikia įvykdyti atsižvelgiant į audito rezultatus</li> </dl>

Naudingųjų iškasenų iš konflikto regionų valdymas

Įmonėje „Samsung“ mes draudžiame naudoti bet kokias Kongo Demokratinėje Respublikoje arba bet kuriame kitame konflikto regione dešimtyje Afrikos šalių neetiškai išgautas iškasenas, įskaitant tantalą, alavą, volframą ir auksą. Mes valdome savo tiekimo grandinę remdamiesi etiško platinimo proceso principu. Kad būtume tikri, jog mūsų tiekėjai laikosi aukščiausių standartų, mes kruopščiai tiriame iškasenas, naudojamas jų gaminiuose. Kad sukurtume bekonfliktę sistemą, remdamiesi EBPO gairėmis „Due Diligence Guidance“, mes įgyvendinome iškasenų iš konflikto regionų deramo patikrinimo procesą.
Be to, mes skatiname tiekėjus bendradarbiauti su RMAP programos (Responsable Minerals Assurance Process) sertifikuotomis lydyklomis, ir reikalaujame iš mūsų tiekimo grandinei priklausančių nesertifikuotų lydyklų gauti RMAP programos sertifikatus.

Su iškasenų iš konflikto regionų susijęs lydytojų RMAP sertifikavimas visoje tiekimo grandinėje

(Iki 2018 m. gruodžio pabaigos)

Sertifikavimas baigtas Sertifikavimas vykdomas Viso
Tantalas (Ta) 40 - 40
Alavas (Sn) 73 - 73
Volframas (W) 41 - 41
Auksas (Au) 104 - 104

Tiekėjo atsakomybė

„Samsung Electronics“ siūlomi gaminiai ir paslaugos yra visų mūsų tiekėjų, esančių tiekimo grandinėje, atsidavimo ir pastangų rezultatas. „Samsung Electronics“ ir mūsų tiekėjai atsakingi už tvarų mūsų klientų ir pilietinės visuomenės pasitenkinimą. Mes taip pat prisiimame visišką atsakomybę už tiekimo grandinę, kuri pagrįsta pasitikėjimu bei nuoširdumu, siekiant geriausio rezultato.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4