Tiekimo grandinė

Atsakingas tiekimo grandinės valdymas

Parama ir bendradarbiavimu užtikriname, kad mūsų tiekėjai didintų konkurencingumą – taip galima sukurti sveiką įmonės ekosistemą ir tvarią tiekimo grandinę.

 

Savo tiekimo grandinę valdome remdamiesi savo sąžiningumo, atvirumo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo filosofija – šiai tiekimo grandinei priklauso apytikriai 2,200 tiekėjų visame pasaulyje. Savo tiekėjams padedame laikytis „Samsung“ tiekėjo elgesio kodekso ir veiklą vykdyti laikantis atitinkamų vietos teisės aktų bei tarptautinių standartų. Taikydami mūsų tiekėjų įvertinimą, valdome tiekimo grandinės tvarumo aspektus – aplinkosaugą, žmogaus teises, finansus ir kt. Be to, nuolat padedame savo tiekėjams tapti konkurencingais bei augti.

Tiekimo grandinės valdymo strategija ir penki kriterijai

 •  

  Ekonominė sritis

  Užsitikriname visapusį konkurencingumą kainos, pristatymo, kokybės, technologijos ir žmogiškųjų išteklių aspektais, kad maksimaliai padidintume savo bendradarbiavimo su tiekėjais sinergiją, spartą bei našumą ir sukurtume įmonės ekosistemą, sudarančią sąlygas tvariam augimui.

 •  

  Socialinė sritis

  Reikalaujame, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų ir teisės aktų žmogaus teisių, valdymo, darbo aplinkos, etikos ir naudingųjų iškasenų iš konflikto regionų – taip siekiame sukurti atvirą ir skaidrią valdymo atskaitomybės sistemą, kuri įtraukia visus suinteresuotuosius asmenis tiekimo grandinėje.

 •  

  Aplinkosauginė sritis

  Bendradarbiaujame tik su „Eco Partner“ sertifikuotais tiekėjais, kad galėtume įvertinti ir valdyti poveikį aplinkai, kurį gali daryti jų komponentai, žaliavos ir gamybinis procesas.

Vertės kūrimo per tvarų valdymą informacinis grafikas
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Kainos konkurencingumas (ekonominė sritis).</li> <li>List 2) Pristatymas laiku (ekonominė sritis).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Reagavimas į riziką (ekonominė, socialinė, aplinkosauginė sritys).</li> <li>List 5) Žmogiškųjų išteklių pajėgumas (ekonominė sritis)./li> </ul>
 

Tiekėjų valdymas

„Samsung“ siekia užmegzti abipusiu pasitikėjimu pagrįstą strateginę partnerystę su našiausiai dirbančiais tiekėjais. Todėl esame nustatę sąžiningą ir skaidrų naujų tiekėjų registracijos sistemos valdymo procesą ir tuo pačiu atliekame kasmetinius įvertinimus, kad padėtume savo tiekėjams tapti konkurencingesniems ir sumažinti atitinkamą riziką.
Bet kuri įmonė, norinti pasiūlyti savo unikalius technologinius pajėgumus ir bendradarbiauti su „Samsung“, savo bendradarbiavimo pasiūlymus bet kada gali paskelbti mūsų tiekėjų portale (www.secbuy.com). Mūsų „International Procurement Center“ (IPC) yra aprūpinimo centras – jis padeda mums nustatyti išskirtinius tiekėjus strategiškai svarbiuose regionuose visame pasaulyje.

Mūsų naujų tiekėju registracijos programoje naudojami pagrindiniai įvertinimo aspektai

 
Aplinka ir sauga
Reikalaujame tiekėjų laikytis 22 straipsniuose nurodytų kriterijų, apimančių darbo saugą, priešgaisrinę įrangą, darbuotojų sveikatą, pavojingas medžiagas ir aplinkosaugos priemones.
Aštuoni privalomi atitikties aspektai: priešgaisrinė įranga, pavojai ir atliekos, nuotekos bei kanalizacija ir kt.
 
Darbas ir žmogaus teisės
Atliekame privalomus auditus įmonės viduje pagal 20 straipsnių, įskaitant savanorišką darbą, atitiktį darbo valandų teisės aktus ir diskriminacijos draudimą.
Trys privalomi atitikties aspektai: vaikų darbo draudimas, minimalaus atlyginimo garantija ir nehumaniško elgesio draudimas.
 
Eco-Partner
Atliekame produktų aplinkosaugos politikos, švietimo bei mokymo ir pavojingų medžiagų naudojimo apžvalgas.
Bendradarbiaujame tik su „Eco-Partner“ sertifikuotais tiekėjais.

Visapusis įvertinimo procesas

Visapusio įvertinimo proceso (įvertinimas visus metus, savarankiškas tobulinimasis, įvertinimas, paskesnis valdymas) vaizdas (informacinis grafikas, tiekimo grandinė).

Partnerių bendradarbiavimo programos

Kad veiktume pagal mūsų verslo principą, kuris sako, kad „Samsung Electronics“ konkurencingumą lemia mūsų tiekėjų konkurencingumas“, mes dar labiau plečiame mūsų abipusiu naudingumu pagrįsto valdymo iniciatyvų ribas, kad įtrauktume tiek šalies, tiek užsienio tiekėjus. Mes pateikiame įvairių programų, prisidedančių prie finansavimo, švietimo ir pažangos – taip užtikriname savo tiekėjų konkurencingumą pasauliniu mastu.

 • Tai yra finansavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra finansavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 833.9 milijardo KRW
  • Investicija į augimo investicinį fondą

  Finansavimas

  Su komerciniais bankais suformavome fondą, kurio vertė 1 trilijonas KRW

 • Tai yra darbuotojų pajėgumų formavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra darbuotojų pajėgumų formavimą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 18,777 žmonės
  • Tiekėjų mokymo dalyviai

  Darbuotojų pajėgumų formavimas

  Naudodami mūsų tik mūsų tiekėjų mokymo priemones rengiame vadovavimo, darbo kompetencijos, pasaulinius ir kitokius kursus

 • Tai yra naujovių iniciatyvą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas Tai yra naujovių iniciatyvą pagal parterių bendradarbiavimo programas reprezentuojantis vaizdas
  • 479 įmonės
  • Tiekėjai, gavę „Smart Factory“ paramą

  Naujovių iniciatyvos

  Remiame 1 000 tiekėjų ir vidutinių įmonių, neturinčių verslo santykių su „Samsung“, visoje šalyje

[Mūsų pagrindinių abipusiškai naudingų programų rezultatai 2019 m.]

* 1-ojo ir 2-ojo lygmens tiekėjams nusiskundimus padedame išreikšti tiesiogine telefono linija (+82-80-200-3300), el. paštu (ssvoc@samsung.com), per internetinę informavimo sistemą partnerių bendradarbiavimo portale „Cooperation Portal“ (www.secbuy.com), per konsultacijas tiekėjų įmonėse ir per įvairius nuomonių apsikeitimo susirinkimus.

Tiekėjų darbo aplinka

Įmonėje „Samsung“ mes prisiimame visišką atsakomybę už žmogaus teisių valdymo tobulinimą visoje tiekimo grandinėje, laikomės tarptautinių žmogaus teisių sutarčių, kad užtikrintume saugą darbo vietoje, ir laikomės organizacijos „Atsakingo verslo aljansas“ (RBA) sudaryto elgesio kodekso. Mes reguliariai stebime visus savo tiekėjus, ar jie laikosi EICC patikrinimo standartų, kad aptiktume problemas ir imtumėmės būtinų tobulinimo veiksmų. Mes raginame mūsų 1-ojo lygmens tiekėjus sukurti saugią darbo vietą, tačiau saugios darbo vietos užtikrinimo įsipareigojimą turi prisiimti ir 2-ojo lygmens tiekėjai, kaip ir 1-ojo lygmens tiekėjai. Taip siekiame prisidėti prie sveikos ekosistemos formavimo visoje mūsų tiekimo grandinėje.

Tiekėjų darbo aplinka
<h3>Tiekėjų darbo aplinka</h3> <dl> <li>Savarankiškas įvertinimas</li> <li>Visi 1-ojo lygmens tiekėjai kasmet atlieka savarankišką įvertinimą</li> </dl> <dl> <li>Auditas įmonėse</li> <li>Atsižvelgiant į operacijų apimtis ir savarankiško įvertinimo rezultatus, atrenkami svarbiausi tiekėjai ir jų įmonėse atliekamas auditas</li> <li>Visus metus vykdomas specialus stažuotojų ir studentų darbuotojų jų atostogų laikotarpiu įdarbinimo auditas</li> </dl> <dl> <li>Trečiųjų šalių auditas</li> <li>EICC sertifikuotas auditorius atlieka atsitiktinumo principu atrinktų tiekėjų patikrinimą</li> <li>Per tris mėnesius įvykdomos patobulinimo užduotys, kurias reikia įvykdyti atsižvelgiant į audito rezultatus</li> </dl>

Lydyklų ir rafinavimo įmonių „Samsung Electronics“ tiekimo grandinėje

„Samsung Electronics“ naudoja naudingųjų iškasenų valdymo sistemą, kuri remiasi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių, bei stebi savo tiekimo grandinėje veikiančių lydyklų veiklą, pasitelkdama tiekėjus, su kuriais dirba.
Mes nuolat dalijamės lydyklų sąrašu su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant ir mūsų klientus.
Be to, mes skatiname tiekėjus bendradarbiauti su RMAP programos („Responsable Minerals Assurance Process“) sertifikuotomis lydyklomis, ir reikalaujame iš mūsų tiekimo grandinei priklausančių nesertifikuotų lydyklų gauti RMAP programos sertifikatus.

Lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašas

(Iki 2019 m. gruodžio pabaigos)

Sertifikavimas baigtas Sertifikavimas vykdomas Viso
Tantalas (Ta) 40 - 40
Alavas (Sn) 76 - 76
Volframas (W) 41 - 41
Auksas (Au) 104 - 104
※ Kobalto (Co) - - 30

Tiekėjo atsakomybė

„Samsung Electronics“ siūlomi gaminiai ir paslaugos yra visų mūsų tiekėjų, esančių tiekimo grandinėje, atsidavimo ir pastangų rezultatas. „Samsung Electronics“ ir mūsų tiekėjai atsakingi už tvarų mūsų klientų ir pilietinės visuomenės pasitenkinimą. Mes taip pat prisiimame visišką atsakomybę už tiekimo grandinę, kuri pagrįsta pasitikėjimu bei nuoširdumu, siekiant geriausio rezultato.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
1 2 3 4