Televizoriaus prieinamumas

Televizoriaus prieinamumas Televizoriaus prieinamumas

Rega

Balsinis vadovas

Balsinis vadovas leidžia televizoriui perskaityti jums ekrane esantį tekstą ir pateikia žodinę informaciją apie pasirinktą garsumą, dabartinį kanalą bei programos informaciją. Taip pat garsiai perskaitomas visas elektroniniame programų vadove (EPV) rodomas tekstas. Balsinis vadovas veikia su visais televizoriuje esančiais meniu, taip pat galite reguliuoti balsinio vadovo taškų dydį ir spalvas pagal savo pageidavimą.

QLED televizoriaus balsinio vadovo priekinis vaizdas QLED televizoriaus balsinio vadovo priekinis vaizdas

Garsinis apibūdinimas

Garsinis apibūdinimas (GA) – tai paslauga, kurią teikia daugelis JK televizijos programų; transliuojamas papildomas garso takelis, per kurį pateikiamas žodinis vaizdo apibūdinimas, padedantis lengviau jį suprasti.

QLED televizoriaus garsinio apibūdinimo priekinis vaizdas QLED televizoriaus garsinio apibūdinimo priekinis vaizdas

Didelis kontrastas

Didelio kontrasto režimu televizorius konfigūruojamas taip, kad visi meniu rodomi matiniame juodame fone ir baltu arba geltonu šriftu. Taip sukuriamas maksimalus kontrastas ir teksto matomumas, kurie itin naudingi, jeigu turite bet kokios formos regos pakenkimų.

QLED televizoriaus didelio kontrasto priekinis vaizdas QLED televizoriaus didelio kontrasto priekinis vaizdas

Didinimas

Didinimo funkcija leidžia matyti svarbius elementus ekrane padidintus, pritrauktus.

QLED televizoriaus didinimo priekinis vaizdas QLED televizoriaus didinimo priekinis vaizdas

Nuotolinio valdymo mokymas

Nuotolinio valdymo mokymas – tai nauja funkcija, kai televizorius perjungiamas į mokymo režimą, kad iš žiūrėjimo patirties gautumėte kuo daugiau naudos. Šiuo režimu, kas kartą jums paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką, televizorius teikia pagalbą pasakydamas jums, kokia šio mygtuko funkcija. Naudodamiesi šia funkcija naudotojai, kurių regėjimas pakenktas arba kurie yra akli, gali greitai išmokti, kur išdėstyti ir kaip veikia mygtukai ant jų nuotolinio valdymo pulto, netrikdant įprasto televizoriaus veikimo.

QLED televizoriaus nuotolinio valdymo mokymo priekinis vaizdas QLED televizoriaus nuotolinio valdymo mokymo priekinis vaizdas

Meniu mokymo ekranas

Išmokite meniu televizoriaus ekrane. Įjungus televizorius pasakys jums pasirinkto meniu struktūrą ir funkcijas.

QLED televizoriaus meniu mokymo ekrano priekinis vaizdas QLED televizoriaus meniu mokymo ekrano priekinis vaizdas

Pilka spalvų paletė

Televizoriaus ekrano spalvas galite pakeisti į juodą ir baltą, kad paryškintumėte dėl spalvų susiliejusius kraštus.

QLED televizoriaus pilkos spalvų paletės priekinis vaizdas QLED televizoriaus pilkos spalvų paletės priekinis vaizdas

Spalvų inversija

Galite sukeisti televizoriaus ekrane rodomo teksto ir fono spalvas, kad būtų lengviau skaityti.

QLED televizoriaus spalvų inversijos priekinis vaizdas QLED televizoriaus spalvų inversijos priekinis vaizdas

Žr. spalvas

Programėlė „SeeColors“ – tai galimybė spalvas prastai skiriantiems žmonėms matyti visą spalvų spektrą „Samsung“ QLED televizorių ekranuose.

QLED televizoriaus „SeeColors“ priekinis vaizdas QLED televizoriaus „SeeColors“ priekinis vaizdas

Klausa

Kelių išvesčių garso sistema

Kelių išvesčių garso sistema suteikia galimybę lanksčiai konfigūruoti televizoriaus garso išvestis, kai prie televizoriaus prijungtos „Bluetooth“ ausinės. Galite pasirinkti, kad garsas būtų nukreiptas į keletą prietaisų su atskira garsumo valdymo sistema. Jeigu vienas jūsų šeimos narys turi problemų dėl klausos ir jam reikia klausytis naudojant savo atskiras ausines, kelių išvesčių garso sistema palengvina šią užduotį automatiškai neišjungdama televizoriaus garsiakalbių garso.

QLED televizoriaus kelių išvesčių garso sistemos priekinis vaizdas QLED televizoriaus kelių išvesčių garso sistemos priekinis vaizdas

Subtitrai

Subtitrai galimi beveik visose JK televizijos programose. Dialogai vaizdžiai pateikiami kaip tekstas televizoriaus ekrane.

QLED televizoriaus subtitrų priekinis vaizdas QLED televizoriaus subtitrų priekinis vaizdas

Gestų kalbos srities didinimas

Gestų kalbos srities didinimo funkcija automatiškai atpažįsta ir padidina gestų kalbos sritį, skirtą klausos negalią turintiems naudotojams. Galite nurodyti gestų kalbos sritį ir reguliuoti didinimą. Regos negalią turintys naudotojai šią funkciją gali pritaikyti ir padidindami konkrečią sritį.

Televizoriuje naujienos transliuojamos gyvai. Šią naujienų transliaciją verčia gestų kalbos vertėjas. Ekrano vertėjo langas automatiškai buvo padidintas, kad žiūrėtojai vertėją matytų aiškiau. Televizoriuje naujienos transliuojamos gyvai. Šią naujienų transliaciją verčia gestų kalbos vertėjas. Ekrano vertėjo langas automatiškai buvo padidintas, kad žiūrėtojai vertėją matytų aiškiau.

Fizinės negalios

Nuotolinio mygtuko kartojimo nustatymas

Paspauskite vieną mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir laikykite jį nuspaustą, kad užtikrintumėte nuolatinį veikimą ir mažesnį greitį. Tai naudinga norint sulėtinti nuolatinį kanalo / garsumo veikimą arba sulėtinti elementų judėjimą horizontaliame ar vertikaliame sąraše.

Nuotolinio mygtuko kartojimo nustatymo langas atveriamas simuliuotame televizoriaus ekrane, kuriame rodoma televizijos laida. Nuotolinio mygtuko kartojimą galima įjungti ir išjungti visame meniu. Kartojimo intervalai gali būti reguliuojami submeniu. Nuotolinio mygtuko kartojimo nustatymo langas atveriamas simuliuotame televizoriaus ekrane, kuriame rodoma televizijos laida. Nuotolinio mygtuko kartojimą galima įjungti ir išjungti visame meniu. Kartojimo intervalai gali būti reguliuojami submeniu.

Bendroji informacija

Prieinamumas sparčiaisiais klavišais

Prieinamumas sparčiaisiais klavišais – tai paprastas valdymas vienu spustelėjimu, kad galėtumėte peržvelgti ir reguliuoti televizoriaus prieinamumo funkcijas. Daugelį televizoriaus prieinamumo funkcijų galite aktyvinti paspausdami ir laikydami mygtuką arba ant išmaniojo nuotolinio valdymo pulto ar per prieinamumo meniu sistemos nustatymuose.

 QLED televizoriaus prieinamumo sparčiųjų klavišų priekinis vaizdas  QLED televizoriaus prieinamumo sparčiųjų klavišų priekinis vaizdas