Dėvimųjų
įrenginių
prieigos
neįgaliesiems
funkcijos

Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodomas meniu „Prieiga neįgaliesiems“. Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodomas meniu „Prieiga neįgaliesiems“.

Ekrano skaitytuvas

Voice Assistant

Jums balsu papasakos, kas yra ekrane ir ką galite bakstelėti, pasirinkti ar įjungti.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

Meniu parinktis „Voice Assistant“ yra įjungiama. Funkcija naudojama, kad balso pranešimu būtų informuojama, jog laikas yra „dešimt valandų aštuonios minutės“. Meniu parinktis „Voice Assistant“ yra įjungiama. Funkcija naudojama, kad balso pranešimu būtų informuojama, jog laikas yra „dešimt valandų aštuonios minutės“.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

Tamsus ekranas

Saugokite savo privatumą ir nustatykite, kad ekranas visada būtų tamsus.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

Iš priekio parodytas „Galaxy Watch“ su ekrano vaizdu, kuriame rodoma įjungiama meniu parinktis „Tamsus ekranas“. Kai laikrodis su tamsiu ekranu galėtų informuoti apie dabartinį laiką – „dešimt valandų aštuonios minutės“. Iš priekio parodytas „Galaxy Watch“ su ekrano vaizdu, kuriame rodoma įjungiama meniu parinktis „Tamsus ekranas“. Kai laikrodis su tamsiu ekranu galėtų informuoti apie dabartinį laiką – „dešimt valandų aštuonios minutės“.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

Matomumo patobulinimai

Pilki tonai / Negatyvo spalvos

Pereikite prie nespalvoto vaizdo režimo arba atvirkščiai pakeiskite spalvas ekrane, kad būtų geriau matyti ir lengviau naršyti.

Laikrodžio ekranas, rodantis įprastą rodinį ir įjungtą „Pilki tonai“ rodinį. Laikrodžio ekranas, rodantis įprastą rodinį su ekrano parinktimi „Negatyvo spalvos“ ir laikrodžio ekranas, kuriame įjungta parinktis „Negatyvo spalvos“. Įjungus parinktį „Pilki tonai“, visos laikrodžio ekrano spalvos pakeičiamos į juodą ir baltą, įskaitant piktogramas. Įjungus „Negatyvo spalvas“, visos fono ir teksto spalvos yra pakeičiamos atvirkštinėmis. Laikrodžio ekranas, rodantis įprastą rodinį ir įjungtą „Pilki tonai“ rodinį. Laikrodžio ekranas, rodantis įprastą rodinį su ekrano parinktimi „Negatyvo spalvos“ ir laikrodžio ekranas, kuriame įjungta parinktis „Negatyvo spalvos“. Įjungus parinktį „Pilki tonai“, visos laikrodžio ekrano spalvos pakeičiamos į juodą ir baltą, įskaitant piktogramas. Įjungus „Negatyvo spalvas“, visos fono ir teksto spalvos yra pakeičiamos atvirkštinėmis.

Mastelis

Triskart bakstelėdami vienu pirštu galite padidinti arba sumažinti vaizdą.

Du „Galaxy Watch“ laikrodžiai: viename rodomas meniu elementas „Mastelis“, kitame rodomas pakeisto mastelio rodinys. Du „Galaxy Watch“ laikrodžiai: viename rodomas meniu elementas „Mastelis“, kitame rodomas pakeisto mastelio rodinys.

Vibracinis laikrodis

Dviem pirštais bakstelėjus laikrodžio ciferblatą, jis atitinkamai suvibruos nurodydamas dabartinį laiką.

Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Pranešimų priminimai“. Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Pranešimų priminimai“.

Klausos gerinimo priemonės

Nutildomi visi garsai

Išjunkite visus garsus, įskaitant telefono skambučius.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Nutildomi visi garsai“. Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Nutildomi visi garsai“.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

Monogarsas

Pakeiskite ausinėse girdimą garsą iš stereofoninio į monofoninį.
Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Monogarsas“. Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Monogarsas“.

Papildomi nustatymai

Pranešimų priminimai

Garsiniai įspėjimai arba vibracija gali jums priminti apie neperskaitytus pranešimus.

Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Pranešimų priminimai“. Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Pranešimų priminimai“.

Greitai pasiekiami prieigos neįgaliesiems įrankiai

Triskart bakstelėję dviem pirštais bet kuriame ekrane galite greitai pasiekti prieigos neįgaliesiems funkcijas arba prieigos neįgaliesiems nustatymus.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Trigubas bakstelėjimas dviem pirštais“. Iš priekio rodomas „Galaxy Watch“, kuriame rodoma įjungta meniu parinktis „Trigubas bakstelėjimas dviem pirštais“.

* Ši funkcija gali būti pasiekiama ne visuose įrenginiuose.

* Įrenginio vaizdai sumodeliuoti iliustravimo tikslais.