Prieigos Neįgaliesiems Rekomendacijos

Visuotinio naršymo vadovas

Visuotinės naršymo juostos naudojimas mūsų svetainėje

1. Submeniu radimas mūsų visuotinėje naršymo juostoje

Submeniu radimas mūsų visuotinėje naršymo juostoje

1.1. Norėdami rasti elemento submeniu mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą („Tab“) tol, kol pasieksite elementą. Submeniu automatiškai pasirodys, kai tik ant elemento paspausite įvedimo klavišą („Enter“).

Pvz.: norėdami surasti submeniu „Mobilus“, spauskite tabuliavimo klavišą, kol pasieksite elementą. Kai ant elemento paspausite įvedimo klavišą, pasirodys sudėtinis submeniu, toks kaip „Išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, nešiojami prietaisai, priedai“.

1.2. Norėdami naršyti grupės paelemenčius mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą, kai esate pasirinkę pagrindinį elementą.

Pvz.: norėdami nueiti į „Išmanieji telefonai“ paelemenčius, spauskite tabuliavimo klavišą, kai esate pasirinkę tą elementą.

1.3 Norėdami nueiti į kitą grupę mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą tol, kol praeisite visus paelemenčius esamoje grupėje. Kitas pasirinktas elementas priklausys kitai grupei.

Pvz.: norėdami nueiti į kitą grupę, esančią po „Išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, nešiojami prietaisai, priedai“, spauskite tabuliavimo klavišą tol, kol pereisite visus paelemenčius esamoje grupėje. Kai paspausite tabuliavimo klavišą ant paskutinio grupės paelemenčio, nueisite į kitą grupę („Samsung Pay“).

1.4 Norėdami grįžti atgal į prieš tai buvusį elementą visuotinėje naršymo juostoje, laikykite nuspaudę antrojo lygio klavišą („Shift“) ir vieną kartą paspauskite tabuliavimo klavišą. Tuomet pasirinksite prieš tai buvusį elementą. Galite spausti antrojo lygio klavišą + tabuliavimo klavišą keletą kartų, kad grįžtumėte atgal per tiek elementų, kiek reikia.

Pvz.: norėdami grįžti į „Išmanieji telefonai“, kai esate pasirinkę „Planšetiniai kompiuteriai“, vieną kartą paspauskite antrojo lygio klavišą + tabuliavimo klavišą.  

2. Paieškos naudojimas mūsų visuotinėje naršymo juostoje

Paieškos naudojimas mūsų visuotinėje naršymo juostoje

2.1. Norėdami pasirinkti paiešką mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą tol, kol pereisite per visas galimas meniu parinktis ir pasirinksite piktogramą „Paieška“, tuomet spauskite įvedimo klavišą.

2.2. Norėdami įvesti terminą paieškos laukelyje mūsų visuotinėje naršymo juostoje, vieną kartą paspauskite tabuliavimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę piktogramą „Paieška“.

Taip pereisite nuo paieškos piktogramos prie paieškos įvesties laukelio. Dabar galite įvesti norimus rasti raktinius žodžius.

2.3. Norėdami naršyti paieškos pasiūlymus mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą po to, kai įvesite raktažodį į paieškos įvesties laukelį, kol bus pasirinktas pirmasis pasiūlymas sąraše.

Dabar galite pereiti prie kitų pasiūlymų dar kartą paspausdami tabuliavimo klavišą.

2.4 Norėdami ieškoti siūlomo termino mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite įvedimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę paieškos siūlomą terminą.

Tuomet nueisite į paieškos rezultatų puslapį su produktais ir turiniu, kuris atitinka pasiūlytą raktažodį.

2.5. Norėdami ieškoti konkretaus raktažodžio, kurį įvedėte mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite įvedimo klavišą po to, kai parašysite raktažodį paieškos įvesties laukelyje.

Tuomet nueisite į paieškos rezultatų puslapį su produktais ir turiniu, kuris atitinka įvestą raktažodį.

3. Prieiga prie pirkinių krepšelio ir jo naudojimas mūsų visuotinėje naršymo juostoje (šalims, kuriose siūloma apsipirkimo internete parinktis)

3.1. Norėdami peržiūrėti pirkinių krepšelio prekes mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą, kuriuo judėsite per meniu elementus, kol pasirinksite pirkinių krepšelį. Dabar, norėdami išskleisti pirkinių krepšelio turinį ir pažiūrėti krepšelyje esančius produktus, spauskite įvedimo klavišą.

Atkreipkite dėmesį, kad pirkinių krepšelio nuoroda bus prieinama mūsų visuotinėje naršymo juostoje tuomet, kai į jį įdėsite produktų.

3.2. Norėdami išimti prekę iš pirkinių krepšelio mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą keletą kartų pirkinių krepšeliui esant išskleistam, kol pasirinksite parinktį „Išimti iš krepšelio“. Dabar spauskite įvedimo klavišą, norėdami išimti prekę iš krepšelio.

Atkreipkite dėmesį, kad pirkinių krepšelio nuoroda bus prieinama mūsų visuotinėje naršymo juostoje tuomet, kai į jį įdėsite produktų.

3.3. Norėdami atsiskaityti mūsų visuotinėje naršymo juostoje, spauskite tabuliavimo klavišą keletą kartų pirkinių krepšeliui esant išskleistam tol, kol pereisite per visus produktus krepšelyje. Kai pasirinksite paskutinę prekę, spauskite tabuliavimo klavišą, kad pasirinktumėte parinktį „Apmokėjimas“.

Atkreipkite dėmesį, kad pirkinių krepšelio nuoroda bus prieinama mūsų visuotinėje naršymo juostoje tuomet, kai į jį įdėsite produktų.

Filtrų meniu vadovas

Filtro meniu naudojimas mūsų svetainėje

1. Prieiga prie filtro meniu ir jo praleidimas

Prieiga prie filtro meniu ir jo praleidimas

1.1. Norėdami įjungti filtro meniu, spauskite tabuliavimo klavišą tol, kol pasirinksite filtro elementus. Dabar galite dar kartą spausti tabuliavimo klavišą, kad peršoktumėte į pirmą meniu parinktį.

1.2. Norėdami praleisti filtro meniu, spauskite tabuliavimo klavišą keletą kartų tuomet, kai esate pasirinkę filtro elementą.

Pereisite per visas filtro grupes. Kai atsirasite paskutinėje filtro grupėje, spauskite tabuliavimo klavišą dar kartą, kad išeitumėte iš mūsų filtro meniu ir nueitumėte į kitą elementą puslapyje.

2. Filtro parinkčių naršymas ir pasirinkimas

Filtro parinkčių naršymas ir pasirinkimas

2.1. Norėdami išskleisti filtro grupę ir pažiūrėti filtro meniu esančias filtro parinktis, vieną kartą paspauskite įvedimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę filtro grupę.

Filtro grupė išsiskleis ir pamatysite jos filtro parinktis.

2.2. Norėdami peršokti į pirmą mūsų filtro meniu filtro grupės filtro parinktį, vieną kartą paspauskite tabuliavimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę filtro grupę.

Tuomet pasirinksite pirmą filtro parinktį toje grupėje.

2.3. Norėdami peršokti į kitą mūsų filtro meniu filtro grupę, vieną kartą paspauskite tabuliavimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę prieš tai buvusią grupę. Jei filtro grupė išskleista, jums reikia keletą kartų spausti tabuliavimo klavišą tol, kol pereisite visas galimas filtro parinktis toje grupėje.

2.4. Norėdami peršokti į kitą mūsų filtro meniu filtro grupę, vieną kartą paspauskite tabuliavimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę prieš tai buvusią grupę. Jei filtro grupė išskleista, jums reikia keletą kartų spausti tabuliavimo klavišą tol, kol pereisite visas galimas filtro parinktis toje grupėje.

2.5. Norėdami peršokti į prieš tai buvusią filtro meniu filtro parinktį arba grupę, laikykite nuspaudę antrojo lygio klavišą ir vieną kartą paspauskite tabuliavimo klavišą. Tuomet pasirinksite prieš tai buvusį elementą. Galite spausti antrojo lygio klavišą + tabuliavimo klavišą keletą kartų, kad grįžtumėte atgal per tiek elementų, kiek reikia.

2.6. Norėdami pasirinkti filtro parinktį, vieną kartą paspauskite tarpo klavišą („Space bar“). Norėdami panaikinti filtro parinkties pasirinkimą, dar kartą paspauskite tarpo klavišą.

3. Pasirinktų filtrų išvalymas

Pasirinktų filtrų išvalymas

3.1. Norėdami filtrų meniu rasti parinktį „Valyti viską“, spauskite klavišą „Tab“ kelis kartus, kol pereisite per visus galimus filtrus. Kai klaviatūra išryškins paskutinį filtrą, paspauskite klavišą „Tab“, kad klaviatūra išryškintų parinktį „Valyti viską“.

3.2. Norėdami filtrų meniu išvalyti visus pasirinktus filtrus, kai klaviatūra išryškins parinktį „Valyti viską“, paspauskite klavišą „Enter“. Taip bus išvalytos visos anksčiau pasirinktos filtravimo parinktys.

Praleidimo nuorodų vadovas

Praleidimo nuorodų naudojimas mūsų svetainėje

1. Prieiga prie praleidimo nuorodų ir jų naudojimas

Prieiga prie praleidimo nuorodų ir jų naudojimas

1.1. Pereiti prie turinio. Ši praleidimo nuoroda yra pirmoji nuoroda, kurią pamatysite visuose mūsų puslapiuose, kai paspausite tabuliavimo klavišą. Jei norite praleisti mūsų visuotinio naršymo juostą ir eiti tiesiai į turinio dalį puslapyje, spauskite įvedimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę nuorodą „Pereiti prie turinio“.

1.2. Pereiti prie prieigos pagalbos. Ši praleidimo nuoroda yra antroji nuoroda, kurią pamatysite visuose mūsų puslapiuose, kai naršysite naudodami tabuliavimo klavišą. Jei norite praleisti visą puslapį ir eiti tiesiai į prieigos pagalbą puslapinės poraštės meniu, spauskite įvedimo klavišą tuomet, kai esate pasirinkę nuorodą „Pereiti prie prieigos pagalbos“.