SAMSUNG ŠALDYTUVO KAMPANIJOS (toliau – KAMPANIJA) SĄLYGOS

30.05.2018

Kampanijos organizatorius

1. Kampaniją  organizuoja SIA Samsung Electronics Baltics (toliau – Organizatorius), registracijos numeris 40003963909, registracijos adresas Duntes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija.

Kampanijos trukmė

2. Kampanija prasideda 2018 m. gegužės 30 d. ir baigiasi 2018 m. birželio 1 d. (toliau – Kampanijos laikotarpis).

Dalyviai

3. Kampanija skirta tik fiziniams asmenims. 

4. Kad galėtų dalyvauti, asmenys (toliau – Dalyviai) turi būti susikūrę Facebook arba Instagram paskyrą, arba dalyvauti Kampanijos Renginyje, aprašytame toliau.

5. Laikantis Sąlygų, asmenys, jaunesni nei 18, gali dalyvauti Kampanijoje tik su tėvų arba teisėtų globėjų sutikimu.

6. Organizatoriaus atstovai ir bendrovės, susijusios su Organizatoriumi šioje Kampanijoje, neturi teisės dalyvauti Kampanijoje.

Kampanija

7. Kad galėtų dalyvauti Kampanijoje, Dalyviai turi atlikti užduotį, nurodytą Organizatoriaus Facebook puslapyje 2018 m. gegužės 30 dieną, arba dalyvauti Kampanijos Renginyje, aprašytame žemiau.

8. Užduotis yra atspėti, kiek Samsung Suplaktų jogurto kokteilių galima sudėti į naują super-dydžio Samsung šaldytuvą – modelio numeris RS68N8220S9/EF.

9. Dalyviai gali dalyvauti Kampanijoje pateikdami atsakymą, naudodami Facebook platformą, arba Kampanijos Renginio metu.

10. Organizatorius pristatys atitinkamą naują Samsung šaldytuvą Kampanijos Renginyje, organizuojamame 2018 m. birželio 1 d. Gedimino prospekte 11A, Vilniuje, 01103, Lietuvoje (toliau – Kampanijos Renginys). 

11. Kiekvienas Kampanijos dalyvis, naudodamasis Facebook, turėtų asmeniškai detalizuoti savo atsakymą komentare po Kampanijos skelbimu ne vėliau nei iki 2018 m. birželio 1 d. 17 val. 59 min. Samsung paskyroje Lietuvoje.

13. Laimėtojas, atsakęs teisingai arba tiksliausiai Facebook paskyroje, bus paskelbtas Organizatoriaus 2018 m. birželio 1 d. Facebook puslapyje. Jeigu pasikartos vienodi Dalyvių atsakymai, Organizatorius išrinks laimėtoją atsitiktine tvarka. Laimėtojas, kad atsiimtų prizą, turėtų susisiekti su vietiniu Samsung Facebook puslapiu Lietuvoje.

14. Kiekvienas Kampanijos Dalyvis, dalyvaujantis Kampanijos renginyje, turi įkelti nuotrauką su Samsung šaldytuvu iš Kampanijos Renginio savo asmeniniame Instagram profilyje, naudodamas grotažymę #SamsungIssukis ir pateikti savo atsakymą žemiau nuotraukos arba užregistruoti savo atsakymą Kampanijos Renginio vietoje pas Samsung atstovą planšetėje ir gauti registracijos numerį. Dalyviai turi pateikti savo atsakymus ne vėliau nei iki 2018 m. birželio 1 dienos, 17 val. 59 min. Kampanijos Renginyje.

15. Vienas laimėtojas iš visų dalyvių Instagram, atsakęs teisingai arba tiksliausiai, bus paskelbtas Kampanijos Renginyje. Jeigu pasikartos vienodi Dalyvių atsakymai, Organizatorius išrinks laimėtoją atsitiktine tvarka. Kad galėtų atsiimti prizą, nugalėtojas turės identifikuoti save Kampanijos Renginyje. Jeigu laimėtojo nebus paskelbimo metu, laimėtoju bus paskelbtas kitas teisingai arba tiksliausiai atsakęs dalyvis. Organizatorius publikuos nugalėtojus vietiniame Samsung Facebook puslapyje Lietuvoje.

16. Vienas laimėtojas iš visų dalyvių, užregistravęs savo spėjimą pas Samsung atstovą planšetėje Kampanijos Renginyje, atsakęs teisingai arba tiksliausiai, bus paskelbtas Kampanijos Renginyje. Jeigu pasikartos vienodi Dalyvių atsakymai, Organizatorius išrinks laimėtoją atsitiktine tvarka. Kad galėtų atsiimti prizą, nugalėtojas turės identifikuoti save Kampanijos Renginyje ir parodyti atsakymo registravimo numerį. Jeigu laimėtojo nebus paskelbimo metu, laimėtoju bus paskelbtas kitas teisingai arba tiksliausiai atsakęs dalyvis. Organizatorius publikuos nugalėtojus vietiniame Samsung Facebook puslapyje Lietuvoje.

17. Dalyvių atsakymai bus peržiūrėti Organizatoriaus, kuris pasilieka teisę atmesti netinkamus atsakymus. Atsakymai, kurie (a) pažeidžia bet kokius teisinius reglamentus ar įstatymus, (b) pažeidžia trečiųjų šalių teises (c) puldinėja, užgaulioja, įžeidinėja, skaudina/daro žalą, šmeižia, menkina, gąsdina ar diskriminuoja, (d) yra nepadorūs ar amoralūs, arba (e) vaizduoja alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų vartojimą, Organizatoriaus yra laikomi netinkamais.

18. Organizatorius pasilieka teisę atmesti Dalyvio atsakymą, jeigu jis neatitinka Sąlygų.

19. Atsakymai, pateikti suklastotų profilių ar automatinių mechanizmų, bus ignoruojami ir susijęs Dalyvis gali būti Organizatoriaus diskvalifikuotas.

20. Kiekvienas iš trijų laimėtojų kiekvienoje šalyje turi teisę laimėti tik vieną prizą.

Prizas

20. Prizinį fondą sudaro trys dovanų kortelės Samsung buitinės technikos įsigijimui:

20.1. viena 100 Eur vertės dovanų kortelė Facebook nugalėtojui;

20.2. dvi 200 Eur dovanų kortelės: viena Kampanijos Renginio Instagram nugalėtojui ir viena spėjimo Kampanijos Renginyje pas Samsung atstovą planšetėje laimėtojui.

21. Prizas skirtas asmeniniam naudojimui.

22. Prizas nebus išmokamas pinigais, pakeičiamas arba grąžinamas. Tačiau tai neturi poveikio vartotojų teisėms, kurios yra numatytos taikomuose įstatymuose ir gamintojo garantijoje.

Privatumas

23. Organizatorius naudos Dalyvių asmens duomenis Kampanijos vykdymui ir apskaitos įstatymų laikymuisi. Organizatorius gali fotografuoti ir filmuoti Kampanijos renginyje ir naudoti turinį, kad Kampanijos renginys atsispindėtų Organizatoriaus socialinės žiniasklaidos puslapiuose.

24. Sprendimas pateikti Organizatoriui asmens duomenis yra savanoriškas. Tačiau, jei Dalyvis nepateikia reikalingos informacijos siekiant dalyvauti Kampanijoje, jis negalės dalyvauti Kampanijoje. Sprendimas nepasirodyti nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje nedaro įtakos galimybei dalyvauti Kampanijoje.  

25. Dalyvių asmeniniai duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6(1) straipsnio (a) punktas (sutikimas); BDAR 6(1) straipsnio (c) punktas (teisinių įsipareigojimų laikymasis); BDAR 6(1) straipsnio (f) punktas (teisėti Organizatoriaus ir trečiųjų šalių interesai). Organizatoriaus ir Samsung Electronics Co., Ltd. teisėti interesai yra Samsung produktų reklama.

26. Jeigu Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi remiantis jų sutikimu, jie turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris yra grįstas sutikimu, iki sutikimo atšaukimo.

27. Asmens duomenimis bus dalinamasi tik su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie teikia paslaugas Organizatoriui, pavyzdžiui, Kampanijos organizavimą ir kitas panašias paslaugas. Šioms trečiosioms šalims bus suteikiami arba prieinami asmens duomenys, siekiant teikti šias paslaugas Organizatoriui.

28. Dalyvių asmeniniai duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek tai būtina Kampanijos vykdymui. Jei pradedamas teisminis veiksmas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio veiksmo pabaigos. Jei teisės aktai reikalauja privalomo asmens duomenų saugojimo, organizatorius laikysis atitinkamų taisyklių.

29. Organizatorius veikia kaip duomenų valdytojas. Norėdami prašyti prieigos, pataisymų, ištrynimo, apdorojimo apribojimo, prieštarauti Dalyvių asmens duomenų tvarkymui, naudotis teise į duomenų perkėlimą ar kelti kitų klausimų dėl jų asmens duomenų tvarkymo, Dalyviai gali pateikti prašymą Europos duomenų apsaugos pareigūnui per BDAR palaikymo puslapį, kurio nuorodą galima rasti privatumo politikoje http://www.samsung.com/lv/lt/ee arba rašant elektroninį laišką nurodytu adresu: dataprotection@samsung.com. Dalyviai taip pat gali pateikti skundus dėl asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Bendrosios nuostatos

30. Organizatorius pasilieka teisę, pagrįstai ir laikantis galiojančių teisinių reikalavimų, pakeisti šias Sąlygas.

31. Dalyvis neturi teisės gauti Prizo, jei paaiškėja, kad Dalyvis nesilaikė šių Sąlygų arba tuo atveju, jei Dalyvio apgaulingi veiksmai dėl Kampanijos tapo akivaizdūs.

32. Organizatorius turi teisę prireikus imtis tinkamų priemonių, kad apsisaugotų nuo netinkamų ar apgaulingų pretenzijų, įskaitant, be kita ko, teisę reikalauti Dalyvio tapatybės įrodymo.

33. Jei šiose Sąlygose nenurodyta kitaip, Dalyvis privalės sumokėti visus taikomus mokesčius ir padengti kitas išlaidas, susijusias su Prizu.

34. Organizatorius neatsako už Kampanijos sustabdymą dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.

35. Organizatorius nėra atsakingas už: (a) atsakymus, kurie yra negaunami dėl sistemos klaidų ir kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus; (b) bet kokios kompiuterinio tinklo klaidos ar gedimo; (c) bet kokius trukdžius, nuostolius ir praradimus, kurie atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus; arba (d) dėl bet kokių klaidų, kurias padarė Dalyvis.

36. Dalyviai sutaria, kad Organizatorius neatsako už jokią žalą, nuostolius ar praradimus, atsiradusius dalyvaujant Kampanijoje, ar dėl Kampanijos, tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

37. Kampanijai yra taikomi atitinkami Lietuvos teisės aktai, priklausomai nuo Facebook puslapio ir Kampanijos renginio, kur dalyvis pateikia atsakymą.

38. Jei Dalyvis turi kokių nors klausimų ar skundų dėl Kampanijos, jis gali pateikti juos iki 2018 m. rugsėjo 1 d. skambindamas per Samsung skambučių centrą arba el. paštu. Skambučiai iš fiksuotojo ar mobiliojo telefono numerių Lietuvoje yra nemokami.

Lietuva
Tel. nr.: 8800 7777
info@samsung.lt