PASINAUDOJIMO TEISE NUTRAUKTI SUTARTĮ FORMA

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, nutraukti sutartį per 14 dienų.
Teisės nutraukti sutartį galiojimo laikotarpis baigiasi praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kurią jūs įsigijote arba kurią trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas ir kurį jūs nurodėte, fizine prasme gauna (i) prekę arba (ii) paskutinę prekę, jeigu vieno užsakymo metu buvo užsakytos daugiau nei viena prekė ir tokios prekės buvo pristatytos ne vienu metu.

Norėdami pasinaudoti teise nutraukti sutartį, privalote pranešti mums UAB “Premiumstore”, Krokuvos 13, 09314, Vilnius, 8800 77777 info@samsung.lt apie savo sprendimą nutraukti sutartį aiškiu pranešimu (pvz., paštu, faksu arba el. paštu išsiųstu laišku) arba pasinaudodami šia sutarties nutraukimo forma.

Kad praneštumėte mums apie savo sprendimą laiku, pakanka atsiųsti mums šią sutarties nutraukimo formą arba kitokį pranešimą apie norą pasinaudoti teise nutraukti sutartį iki teisės nutraukti sutartį galiojimo laikotarpio pabaigos.

Taip pat galite užpildyti ir pateikti sutarties nutraukimo formą arba aiškų pranešimą apie sutarties nutraukimą elektroniniu būdu mūsų svetainėje https://www.samsung.com/lt/web/returns/ arba per savo naudotojo paskyrą „Samsung“ elektroninėje prekyvietėje. Jeigu pasinaudosite viena iš pirmiau aprašytų variantų, mes nedelsiant pranešime jums apie tokio pranešimo gavimą (pvz., el. paštu).

Jums nutraukus šią sutartį, mes grąžinsime visas iš jūsų gautas sumas, įskaitant pristatymo mokesčius (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas dėl to, kad pasirinkote brangesnį už standartinį mūsų siūlomą pristatymo būdą), be nepagrįsto vėlavimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią informavote mus apie savo sprendimą nutraukti šią sutartį. Mes grąžinsime pinigus tokiu pat būdu, kurį naudojote pradinei operacijai atlikti, nebent jūs aiškiai nurodysite kitokį būdą. Bet kuriuo atveju dėl tokio pinigų grąžinimo nemokėsite jokių mokesčių.

Mes galime nedaryti pinigų grąžinimo iki atgausime prekes arba jūs pateiksite prekių išsiuntimo mums įrodymus – priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau.

Jūs turite grąžinti prekes arba perduoti jas mums arba pristatyti į “Samsung” parduotuves, esančias adresu K.Mindaugo pr. 49, LT-44333, Kaunas; Taikos pr. 61, LT- 91182, Klaipėda; Ozo g. 25, LT-08217, Vilnius be nepagrįsto vėlavimo ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešėte mums apie savo sprendimą nutraukti šią sutartį. Laikoma, kad grąžinimas įvyko per nustatytą terminą, jeigu išsiunčiate prekes nepraėjus 14 dienų.


Turėsite apmokėti su prekių grąžinimu susijusias tiesiogines išlaidas. Didžiausia galimų išlaidų suma gali sudaryti apie 5 eurus. Pardavėjas apmoka prekių grąžinimo išlaidas, jeigu prekes, atsižvelgiant į jų pobūdį, galima grąžinti paštu.

Jūs prisiimate visą atsakomybę už prekių vertės sumažėjimą dėl to, kad prekės buvo naudojamos kokiems nors tikslams, nesusijusiems su prekių pobūdžio, charakteristikų ir veikimo nustatymu.

PRAŠOME UŽPILDYTI IR IŠSIŲSTI ŠIĄ FORMĄ MUMS TIK JEIGU NORITE NUTRAUKTI SUTARTĮ!

Gavėjas UAB “Premiumstore”, Krokuvos 13, 09314, Vilnius, 8800 77777, info@samsung.lt