Kaip stebėti interneto duomenų naudojimą savo „Samsung Galaxy Note 4“?

Jūsų įrenginyje įdiegta duomenų naudojimo programėlė. Ši programėlė parodys, kiek duomenų išnaudojote ir kokios programėlės bei paslaugos naudoja duomenis. Taip pat galite nustatyti ribą, kiek duomenų galima išnaudoti, peržiūrėti „Wi-Fi“ naudojimą, apriboti fono duomenų naudojimą ir perjungti duomenų tarptinklinį naudojimą. 

Duomenų naudojimo programėlės prieiga

Pradžios ekrane spustelėkite Programėlės > Nustatymai > Duoemnų naudojimas

Duomenų naudojimo valdymas

Duomenų naudojimo valdymas

Pažymėkite arba atžymėkite langelį, esantį šalia Mobile data (Mobiliojo ryšio duomenys), kad įjungtumėte arba išjungtumėte mobiliojo ryšio duomenis. Įjungę mobiliojo ryšio duomenis būsite informuoti, kai pasieksite tam tikrą limitą. Palieskite slankiklį , esantį dešinėje grafiko pusėje, ir tempkite jį aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte įspėjimo ribą. Pavyzdžiui, jei per mėnesį mokate už 500 MB duomenų, įspėjimo ribą turite nustatyti ties 450 MB. 

 

Pažymėkite Set mobile data limit (Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų ribą) parinktį, kad pasiekus limitą duomenų ryšys būtų išjungtas. Norėdami nustatyti mobiliojo ryšio duomenų ribą, spustelėkite slankiklį , esantį dešinėje grafiko pusėje, ir tempkite jį aukštyn arba žemyn. Taip pat galite spustelėti juostą ir rankiniu būdu nustatyti duomenų naudojimo lygį MB (megabaitais).
Nustatykite laikotarpį, vaizduojamą grafike, spustelėję Data usage cycle > Change cycle (Duomenų naudojimo laikotarpis > Keisti laikotarpį).

Pasiekta mobiliojo ryšio duomenų riba

Kai pasieksite mobiliojo ryšio duomenų ribą, gausite šį pranešimą:

Pasiekta mobiliojo ryšio duomenų riba

Spustelėkite Turn on data connection again (Įjungti duomenų ryšį) norėdami toliau naudotis mobiliojo ryšio duomenimis arba spustelėkite Ok (Gerai), kad išjungtumėte mobiliojo ryšio duomenis. Mobiliojo ryšio duomenis galite įjungti bet kada pranešimų skydelyje paspaudę Mobile data disabled (Mobiliojo ryšio duomenys išjungti).


Spustelėkite Daugiau parinkčių norėdami pamatyti papildomas parinktis. 

 

Data roaming (Duomenų tarptinklinis naudojimas): pažymėkite šią parinktį norėdami pasirinkti duomenų tarptinklinį naudojimą.


Restrict background data (Apriboti fono duomenis): pažymėkite šią parinktį norėdami apriboti savo įrenginio fono duomenų naudojimą, nebent įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ prieigos taško. 


Auto sync data (Automatinė duomenų sinchronizacija): atžymėkite šią parinktį norėdami išjungti automatinę sinchronizaciją.


Show Wi-Fi usage (Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą): pažymėkite šią parinktį norėdami matyti papildomą kortelę, kurioje būtų rodomas „Wi-Fi“ duomenų naudojimas.


Mobile hotspots (Interneto prieigos taškai): pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, norėdami prisijungti prie interneto. Pasirinkus, kai kurioms programėlėms gali būti neleista naudotis tinklu. Be to, galite būti įspėti, kad nenaudotumėte tinklo norėdami atsisiųsti didelius failus. 

 

Programėlių sąraše rodomos programėlės, kurios naudojo duomenis jūsų įrenginyje ir kiek duomenų sunaudojo per pasirinktą duomenų naudojimo laikotarpį. Spustelėkite programėlę norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite programėlės nustatymus ir apribokite kiekvienos programėlės fono duomenų naudojimą.

Programėlių sąraše rodomos programėlės, kurios naudojo duomenis jūsų įrenginyje

Pastaba: Duomenų naudojimą, kurį rodo Data usage programėlė, apskaičiuoja jūsų mobilusis įrenginys. Jūsų belaidžio tinklo paslaugų teikėjo duomenų naudojimo skaičiavimai gali skirtis.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus