Informācija par izpilddirektoru

Izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs, Samsung Electronics

Galvenais attēls ar uzņēmuma izpilddirektoru
 

Dr. O Hiuns Kvons (Oh-Hyun Kwon)

Izpilddirektors un priekšsēdētājs;
Samsung moderno tehnoloģiju institūta priekšsēdētājs

2012. gada 8. jūnijā uzņēmuma Samsung Electronics Co direktoru padome izpilddirektora amatā iecēla Dr. Kvonu O-junu.
Kopš 1985. gada, kad Kvona kungs sāka darbu Samsung Electronics pusvadītāju nozarē, viņam šīs uzņēmuma Samsung Electronics nozares straujajā izaugsmē ir bijusi izšķiroša loma. 1992. gadā viņš sekmīgi panāca nozarē pirmā 64 MB DRAM izstrādi un trīs gadus vēlāk tika paaugstināts par Samsung atmiņas ierīču tehnoloģijas struktūrvienības viceprezidentu. 1998. gadā dr. Kvons tika iecelts par sistēmu LSI nodaļas ASIC biznesa vecāko viceprezidentu un vadītāju. 2000. gadā viņš kļuva par LSI tehnoloģijas rīkotājdirektora vietnieku un vadītāju. 2004. gada janvārī dr. Kvons tika iecelts par sistēmu LSI nodaļas prezidentu un ģenerāldirektoru. Savas karjeras 10 gados sistēmu LSI nodaļā dr. Kvons ieguva īpašu atpazīstamību, iegūstot būtisku tirgus daļu displeja draiveru integrēto sistēmu, lietojumprogrammu procesoru un CMOS attēlu sensoru jomā. 2008. gada maijā dr. Kvons tika iecelts par pusvadītāju nozares prezidentu (tagad šo jomu sauc par ierīču risinājumiem). 2011. gada decembrī viņš tika paaugstināts amatā un kļuva par Samsung Electronics priekšsēdētāja vietnieku.
Dr. Kvons ir publicējis daudz dažādu rakstu, kas sagatavoti tādām konferencēm un simpozijiem kā ISSCC (International Solid-State Circuits Conference), Symposium on VLSI Circuits un International Electron Devices Meeting (IEDM). Tāpat vairākos tehniskajos žurnālos ir publicēti viņa profesionālie vērtējumi par jautājumiem saistībā ar pusvadītājiem.
Dr. Kvons Seulas Nacionālajā universitātē ir ieguvis zinātņu bakalaura grādu elektroinženierijā, Korejas Zinātņu un tehnoloģiju institūtā (KAIST) — zinātņu maģistra grādu elektroinženierijā un Stenforda universitātē — doktora grādu elektorinženierijā.