Vienoti rītdienai!
Sniedzot cilvēkiem piekļuvi

 

Viedā skola

Mēs esam apņēmības pilni veicināt IT tehnoloģiju izmantošanu izglītībā, nodrošinot piekļuvi viedākai mācību videi, kas sekmētu skolēnu radošumu un mazinātu digitālo plaisu.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

Kopš 2018. gada vairāk nekā 2,8 miljoni skolēnu ir guvuši tiešu labumu no Samsung Smart School programmas.

 

Mēs cenšamies mazināt vietējo izglītības nepietiekamību un palīdzēt radīt labvēlīgus apstākļus radošuma un talanta attīstībai, piedāvājot viedu izglītības vidi, kurā tiek izmantotas jaunākās IT tehnoloģijas. Uzņēmums Samsung nodrošina nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem, kuriem ir ierobežotas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, ar tehnoloģijām uzlabotu apmācību par programmatūras veidošanu, un mūsu programmu mērķis ir radīt pozitīvu izglītības vidi, kurā ir vietējām vajadzībām pielāgots IT aprīkojums un saturs.

 

Viedās skolas programma

 
<h3>Viedās skolas programma un pārmaiņas izglītībā</h3> <ul> <li>Viedierīces, saturs un risinājums, kā arī pedagogu apmācība tiek apvienoti organiskā sistēmā. Apakšējā attēlā ir redzams izglītības pārmaiņu process. </li> <li>Teacher led learning → Student led learning → Creative learning </li> </ul>
Ieguvumi
 • Interaktīvās klases

  Planšetdatori un personālie datori dod iespēju reāllaikā dalīties ar informāciju un veikt pārraudzību un tādējādi veicina brīvu komunikāciju un aizraujošu mācību vidi.

   
 • Kopīgas aktivitātes

  Komandu aktivitātes, grupu uzdevumus un grupu diskusijas atvieglo planšetdatori, kas palīdz studentiem stiprināt komandas garu.

   
 • Motivējoša vide

  Skolēnu izpratni par mācībstundu materiāliem un viņu veikumu pedagogi nereti vērtē ar pārbaužu un testu palīdzību. Turklāt nepieciešamības gadījumā pedagogi nodrošina individuālu mācību iespējas.

   
 • Digitālais saturs

  Skolēni var lejupielādēt katra priekšmeta mācību programmu, mācību grāmatas un dažādus materiālus (dokumentus, fotogrāfijas, balss ierakstus, video, lietotnes un interneta resursus), kas galu galā uzlabo mācīšanās efektivitāti.

   
Vairāk stāstu skatiet Samsung Electronics ziņu vietnē