Nodarbinātība un sabiedrība

Ticība sabiedrībai

Arodmācības un infrastruktūra labākai nākotnei

 

Nanum Village

Mūsu mērķis ir novērst nabadzības cēloņus un ielikt pamatus ekonomiskai neatkarībai, nodrošinot vispusīgu infrastruktūru, kas nepieciešama minimālo dzīves apstākļu radīšanai rajonos ar zemu ienākumu līmeni un nelabvēlīgiem apstākļiem. Programmas ietvaros ne vien sadarbībā ar pašvaldībām tiek uzlabota sociālā infrastruktūra, bet arī tiek veicināta darbinieku aktīva iesaiste individuālu kopienu attīstībā.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

2017. gadā mēs atbalstījām vairāk nekā 41 ciematu ar vairāk nekā 65 000 iedzīvotājiem 4 valstīs.

Mēs cenšamies novērst nabadzības cēloņus un likt pamatus ekonomiskai neatkarībai, nodrošinot vispusīgu infrastruktūru, kas nepieciešama minimālo dzīves apstākļu radīšanai rajonos ar zemu ienākumu līmeni un nelabvēlīgiem apstākļiem.

 

Āfrikas digitālais ciemats

Āfrikā darbojas programma Nanum Village jeb tā saucamais “digitālais ciemats”, kas nodrošina vispusīgu infrastruktūru, kura nepieciešama minimālo dzīves apstākļu radīšanai rajonos ar zemu ienākumu līmeni un nelabvēlīgiem apstākļiem.
Nodrošinātā infrastruktūra ietver, piemēram, skolas un mobilos veselības aprūpes centrus nomaļos rajonos, un šo objektu darbināšanai tiek izmantots saules enerģijas ģenerators.

 
 • Saules enerģijas darbināta interneta skola

  Tiek izmantoti saules enerģijas paneļi, kas spēj darboties jebkur, kur spīd saule.

 • Saules enerģijas darbinātas lampas

  Saules enerģijas darbinātas LED lampas uzlabo kopienas dzīves apstākļus.

 • Mobilais veselības aprūpes centrs

  Tā kā transportlīdzeklī tiek izmantotas attālināti vadāmas ierīces, tiek nojauktas ekonomiskās un ģeogrāfiskās barjeras, kas liedz piekļūt veselības aprūpei.

 • Telemedicīnas centrs

  Pacientu datu uzglabāšanai tiek izmantoti attālie serveri, un dati slimnīcām tiek sniegti tiešsaistē.

 • Saules enerģijas darbināti ģeneratori

  Akumulatori no saules enerģijas paneļiem iegūtas enerģijas uzglabāšanai.

 
 • Saules enerģijas darbināta interneta skola

  Tiek izmantoti saules enerģijas paneļi, kas spēj darboties jebkur, kur spīd saule.

 • Saules enerģijas darbinātas lampas

  Saules enerģijas darbinātas LED lampas uzlabo kopienas dzīves apstākļus.

 • Mobilais veselības aprūpes centrs

  Tā kā transportlīdzeklī tiek izmantotas attālināti vadāmas ierīces, tiek nojauktas ekonomiskās un ģeogrāfiskās barjeras, kas liedz piekļūt veselības aprūpei.

 
 • Telemedicīnas centrs

  Pacientu datu uzglabāšanai tiek izmantoti attālie serveri, un dati slimnīcām tiek sniegti tiešsaistē.

 • Saules enerģijas darbināti ģeneratori

  Akumulatori no saules enerģijas paneļiem iegūtas enerģijas uzglabāšanai.

Vairāk stāstu skatiet Samsung Electronics ziņu vietnē