Stratēģija

Believe in Potential

Veido gaišāku nākotni ar savu neierobežoto potenciālu

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Mūsu pieeja

  • Orientēta uz cilvēku
  • Inovatīva
  • Pamatīga
  • Proaktīva
 
  • Orientēta uz cilvēku
  • Inovatīva
 
  • Pamatīga
  • Proaktīva

Galvenie virzieni

Mūsu sociālās atbildības programmu mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas, pamatojoties uz globālām sabiedrības vajadzībām un atbilstoši galvenajām prasmēm, kas mums piemīt kā vienam no pasaulē vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem.

 

Izglītība

Mēs visā pasaulē palīdzam studentiem piekļūt labākai izglītībai, ar IT tehnoloģijām radot mācīšanās iespējas.

  Viedā skola   Solve for Tomorrow
 

Nodarbinātība un sabiedrība

Mēs atbalstām jauniešu arodapmācību, lai viņi varētu iegūt jēgpilnu darbu un labāku nākotni.

  Tehnoloģiju institūts   Nanum Village
 

Veselība un medicīna

Nodrošinot tehnoloģiskās zināšanas, kas uzlabo piekļuvi veselības aprūpes risinājumiem un pakalpojumiem, mēs palīdzam cilvēkiem dzīvot veselīgāk.

  Care Drive