Daudzveidība un iekļaušana

Daudzveidība un izaugsme

Mēs veidojam nākotni, veicinot kultūras daudzveidību, kas sekmē ilgtspējīgu izaugsmi.

 

Samsung iekšienē

Mūsu atšķirības padara mūs īpašus.
Daudzveidība nozīmē atšķirīgu pieredzi un skatījumu, kas palīdz veidot labāku nākotni.

 
<h3>Kopējais</h3> <ul> <li>gadā un 42% 2014</li> <li>gadā un 46% 2015</li> <li>gadā un 44% 2016</li> </ul> <h3>Tehnoloģiju daļa Sievietes inženieres</h3> <ul> <li>gadā un 17,0% 2014</li> <li>gadā un 17,1% 2015</li> <li>gadā un 17,4% 2016</li> </ul> <h3>Pārdošanas daļa Sievietes tirdzniecības jomā </h3> <ul> <li>gadā un 30,0% 2014</li> <li>gadā un 29,4% 2015</li> <li>gadā un 29,1% 2016</li> </ul> <h3>Vadība Sievietes vadītājas</h3> <ul> <li>gadā un 4,2 % 2014</li> <li>gadā un 5,0 % 2015</li> <li>gadā un 6,3 % 2016</li> </ul>

Samsung iekšienē
Samsung darbinieku resursu grupas (DRG)

Katram mūsu darbiniekam ir unikālas vērtības un talanti, un šīs daudzveidības veicināšana, mūsuprāt, ir būtiska inovācijas turpināšanai arī nākotnē.
Tiek veidotas uz daudzveidību vērstas tīklošanās grupas, lai darbiniekiem atvieglotu savstarpējo saziņu, tādējādi veicinot turpmāku profesionālo attīstību un veidojot iekļaujošāku kultūru.

Izglītošana

Mēs saviem cilvēkiem palīdzam pierast pie daudzveidības, ceļot informētību, mainot domāšanu un veicinot iekļaušanu.

Mācīšanās un attīstība

Mēs visiem uzņēmuma darbiniekiem palīdzam efektīvi pielāgoties daudzveidīgajai darba videi un veicinām iekļaujošas kultūras izveidi, tādējādi paaugstinot uzņēmuma vērtību.

DRG uzņēmumā Samsung — darbinieku resursu grupas
Mēs cenšamies atklāt un novērst neapzinātus aizspriedumus.
<h3>Infografika ilustrē izglītošanu daudzveidības un iekļaušanas jomā.</h3> <ul> <li>Attēls ilustrē izglītošanu daudzveidības un iekļaušanas jomā. Pirmajā (personiskajā) līmenī teikts: “Uzzina par sevi un citiem.” </li> <li>Otrajā (līderu) līmenī teikts: “Nosaka virzību.” </li> <li>Pēdējā (komandas) līmenī teikts: “Veido daudzveidīgas un iekļaujošas attiecības.”</li> </ul>