Rīcība klimata jomā

Rīcība šodien, lai panāktu ilgtspējīgu
nākotni ar zemu oglekļa izmešu līmeni

Galvenais vizuālais attēls lapā Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņas, kuras vismaz daļēji ir veicinājusi aktīvāka fosilā kurināmā izmantošana un tās izraisītā globālā sasilšana, ir nopietna problēma, kas skar visu pasauli. Samsung Electronics apzinās šīs krīzes nopietnību un tāpēc turpina darbu vairākos virzienos. To skaitā ir īpaši energoefektīvu produktu izstrāde, aprīkojuma ar minimālām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām uzstādīšana, kā arī jaunu veidu un atjaunojamas enerģijas izmantošana.

Klimata pārmaiņu izpildes pamatrādītāji

No 2009. līdz 2019. gadam SEG tika samazinātas par 270 miljoniem tonnu.
Šajā attēlā parādīts atjaunojamās enerģijas izmantojums ASV, Eiropā un Ķīnā. Šajā apgabalā ir paredzēts, ka 2020. gadā atjaunojamās enerģijas konversijas rādītājs būs 100 %.

Mūsu galvenā uzmanība ir pievērsta rīcībai, reaģējot uz klimata pārmaiņu krīzi

Precīzāk — ir izveidotas vides drošības vadlīnijas, kas tiek ievērotas, risinot vides problēmas, kas Samsung Electronics ir īpaši svarīgi. Tāpat mēs pārvaldām klimata pārmaiņu riskus, balstoties uz "Vides pārvaldības sistēmu" un "Enerģijas pārvaldības sistēmu".

Stratēģijas un rīcības plāni klimata pārmaiņu mazināšanai
Stratēģijas un rīcības plāni klimata pārmaiņu mazināšanai
SEG emisiju samazināšana darba vietās · Pusvadītāju ražošanas procesā izmantot fluorēto gāzu emisiju samazināšanas iekārtas · Pārvaldīt enerģijas taupīšanas projektus un uzlabot energoefektivitāti Energopārvaldības paplašināšana darba vietās · Energopārvaldības sistēmu izveide visās darba vietās un sertifikācijas uzturēšana · Katras darba vietas enerģijas izmaksu un rādītāju pārvaldība SEG samazināšana produkta lietošanas fāzē · Augsti energoefektīvu produktu izstrāde un izlaide Citu SEG emisiju pārvaldība · SEG emisiju pārvaldība produktu loģistikā, komandējumos utt. Atbalsts piegādātājiem · Piegādātāju SEG emisiju uzraudzība · Sniegt piegādātājiem atbalstu un veicināt to pievienošanos CDP piegādes ķēdei

Mēs paplašinām emisiju pārvaldību visos līmeņos

Problēmu risināšanai nepieciešama precīza informācija. Lai precīzi izmērītu un pārvaldītu siltumnīcefekta gāzu emisijas, esam tās sagrupējuši trīs jomās, ko definē SEG protokols atbilstoši to tuvumam uzņēmējdarbībai un darbībai. Precīza emisijas punkta atrašana katrā līmenī ir pamats siltumnīcefekta gāzu optimālai pārvaldībai. 1. darbības joma attiecas uz siltumnīcefekta gāzēm, kas tiek emitētas, ražojot produktus Samsung Electronics darbvietās, savukārt 2. darbības joma ir saistīta ar darba vietu enerģijas iepirkumiem, lai ražotu elektroenerģiju un tvaiku. 3. darbības joma attiecas uz emisijām ārpus darba vietas, piemēram, emisijām, kas rodas no loģistikas aktivitātēm, komandējumiem, mūsu piegādes ķēdes un mūsu produktu izmantošanas. Šo analīzi izmantojam, lai sistemātiski pārvaldītu visas emisijas — gan tiešās, gan netiešās — no mūsu darba vietām, produktu izmantošanas un piegādātājiem.

Šajā infografikā attēlotas SEG emisijas attiecīgajās jomās. 1. darbības joma attiecas uz tiešajām SEG emisijām, 2. darbības joma — uz netiešajām emisijām no elektrības, tvaika utt. un 3. darbības joma attiecas uz visām pārējām netiešajām emisijām no loģistikas, piegādātājiem, produktu izmantošanas utt.
Šajā infografikā attēlotas SEG emisijas attiecīgajās jomās. 1. darbības joma attiecas uz tiešajām SEG emisijām, 2. darbības joma — uz netiešajām emisijām no elektrības, tvaika utt. un 3. darbības joma attiecas uz visām pārējām netiešajām emisijām no loģistikas, piegādātājiem, produktu izmantošanas utt.
1. darbības joma (tiešās SEG emisijas) un
2. darbības joma (netiešās emisijas no elektrības)

· Globālo darba vietu emisiju ikmēneša analīze, balstoties uz SEG pārvaldības sistēmu
· Uzstādītais fluorēto gāzu apstrādes aprīkojums pusvadītāju apstrādē ar sadalīšanās rādītājiem vismaz 90 % un vairāk
· Uzstādītais augstas efektivitātes aprīkojums un uz LED apgaismojumu nomainītais iekštelpu apgaismojums globālajās darba vietās

Samsung Electronics darba vietas panorāmas fotogrāfija.
3. darbības joma (visas pārējās netiešās emisijas no loģistikas, piegādātājiem, produktu izmantošanas utt.)

∙ Realizēt siltumnīcefekta gāzu daudzuma samazinājuma projektus, lai uzlabotu energoefektivitāti ar loģistiku saistītās jomās.
∙ Atklāt siltumnīcefekta gāzu daudzuma samazinājuma projektus ar informācijas atbalsta palīdzību lielākiem piegādātājiem uz vietas.
∙ Paplašināt video konferenču izmantošanas iespējas un samazināt starptautisko komandējumu skaitu.

Loģistikas kravas automašīnas fotogrāfija (Samsung Electronics Safety Truck sistēma)

Energoefektivitātes paaugstināšanai mēs izmantojam progresīvas tehnoloģijas

Samsung Electronics progresīvās tehnoloģijas tiek pastāvīgi uzlabotas, lai saudzētu vidi un padarītu dzīves veidu ērtāku. Lai sasniegtu šo mērķi, Samsung organizē sanāksmes ar eko konsultantu grupu divas reizes gadā. Šajās sanāksmēs Samsung sniedz jaunāko informāciju par vides vadības prasībām un inovatīvām tehnoloģijām ražotāju vides ekspertiem un pēta enerģijas patēriņu mazinošas tehnoloģijas, kas veicina augstas energoefektivitātes produktu izveidi. 2019. gadā mēs samazinājām ikgadējo enerģijas patēriņu par 42 %, salīdzinot ar 2008. gadu, pielāgojot ledusskapjiem augstas efektivitātes kompresorus un gaisa kondicionieriem — augstas efektivitātes siltummaiņus.

IoT pielietojuma piemērs globālā darba vietā

Samsung Electronics cenšas panākt energoefektivitāti ne tikai mūsu produktiem, bet arī visās darba vietās izmantotajām iekārtām. Mēs ieviesām uz IoT balstītu uzraudzības sistēmu un aktīvās kontroles vidi HVAC (heating, ventilation, and air conditioning — apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) sistēmām Jeongdeokas apmācību centrā Korejā un darbvietā Hošiminas pilsētā Vjetnamā. Izmantojot IoT tehnoloģiju, esam izstrādājuši arī enerģijas taupīšanas algoritmu, kas ņem vērā klimatiskos apstākļus ārā, HVAC slodzi un ierīces kapacitāti, sniedzot iespēju optimālai infrastruktūras aprīkojuma kontrolei. Tādējādi Samsung Electronics ražotne Hošiminas pilsētā varēja samazināt enerģijas patēriņu par 12,4 %. Tehnoloģijas ieviešana ir plānota arī mūsu darba vietās Korejā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Dienvidaustrumāzijā.

IoT pielietojuma piemērs globālā darba vietā

Mēs, Samsung Electronics, nepārtraukti paplašinām atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

2018. gadā Samsung Electronics paziņoja, ka līdz 2020. gadam pāries uz 100 % atjaunojamo enerģiju visās mūsu darba vietās ASV, Eiropā un Ķīnā. Tāpat uzņēmums paplašinās atjaunojamās enerģijas izmantošanu Korejā un uzstādīs saules ģeneratoru un ģeotermiskās enerģijas ražošanas iekārtas jaunajās darba vietās un esošo darba vietu autostāvvietās, kā arī uz to jumtiem Suvonā, Hvasonā un Pjongtekā. Līdz šim brīdim esam izveidojuši un ievērojam šādus darbības plānus, kas pielāgoti katram reģionam: Indijā esam parakstījuši enerģijas piegādes līgumus ar vēja un fotovoltāžas spēkstacijām; Brazīlijā daļa no komunālo pakalpojumu uzņēmuma piegādātās enerģijas ir atjaunojamā enerģija; Meksikas darba vietā iegādāti atjaunojamās enerģijas sertifikāti. Tādējādi no 2019. gada 92 % no ASV, Eiropā un Ķīnā izmantotās enerģijas ir atjaunojamā enerģija. Samsung Electronics turpinās paplašināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu vietās, kur to var nodrošināt.

Fotogrāfijas ar saules un ģeotermālo ģeneratoru iekārtām autostāvvietās, uz ēku jumtiem un jaunajās būvēs mūsu biznesa centros Suvonā, Hvasonā un Pjongtekā.
When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Mēs realizējam projektus, lai reaģētu uz globālajām klimata pārmaiņām.

Samsung Electronics realizē projektus ne tikai globālo oglekļa emisiju samazināšanai, bet arī labākas vides radīšanai.
Aptuveni 80 % iedzīvotāju Mombasā, Kenijā, izmanto kokogles kā kurināmo nepietiekamas energoapgādes dēļ. Sadedzinot kokogles, veidojas kaitīgas vielas, un šīs vielas ir izraisījušas priekšlaicīgu nāves gadījumu skaita pieaugumu Kenijas iedzīvotāju vidū. Turklāt kokogļu pārmērīga izmantošana palielina gaisa piesārņojumu un paātrina mežu izciršanu.
Lai atrisinātu šo jautājumu, Samsung Electronics spēra soli uz priekšu. Īstenojot pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām, mēs izveidojām sadarbību ar "Green Development" (Zaļā attīstība) un atradām veidus, kā palīdzēt Mombasas iedzīvotājiem dzīvot veselīgākā vidē. Ņemot vērā to, ka bioetanolu var iegādāties par zemām cenām, jo Kenijā ir salīdzinoši vairāk cukurfabriku, Samsung Electronics ieguldīja vienu miljonu eiro, lai piegādātu ar bioetanolu kurināmas plītis Mombasas iedzīvotājiem. Tā kā bioetanola siltumefektivitāte ir sešas reizes lielāka nekā kokoglēm, tam ir divējāda ietekme, samazinot kaitīgo vielu emisijas, vienlaikus nodrošinot to drošu izmantošanu mājsaimniecībās. Izplatot plītis, Samsung Electronics spēja veicināt veselīgāku un drošāku Mombasas iedzīvotāju dzīvesveidu, kā arī samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Kopā ar "Green Development" (Zaļā attīstība) Samsung Electronics turpinās savus centienus atdzīvināt reģionālo ekonomiku un uzlabot vidi, sniedzot iedzīvotājiem zināšanas par plīšu un bioetanola sagādi, ražošanu un pārdošanu.

Samsung Electronics fotogrāfija, kas attēlo projektu realizāciju, lai reaģētu uz globālajām klimata pārmaiņām.
Mūsu videi draudzīgie produkti veido veselīgu planētu
Videi draudzīgu produktu lapas fona attēls