Vidi saudzējoši produkti

Mūsu vidi saudzējošie produkti palīdz veidot veselīgu planētu

Vidi saudzējošo produktu lapas galvenais attēls

Samsung Electronics videi piešķir īpašu prioritāri, sākot ar produktu plānošanas sākumposmu līdz pat produkta galīgajai likvidēšanai. Mūsu ekodizaina process (Eco-design Process), kas apstiprināts 2004. gadā, paredz veikt rūpīgu analīzi par produktu potenciālo ietekmi uz vidi. Mēs darām visu iespējamo, lai mūsu produkti gan saudzētu vidi, gan arī būtu funkcionāli, — sākot ar resursu taupīšanu un jaunu, inovatīvu produktu ieviešanu un beidzot ar ērtas pārstrādes iespēju nodrošināšanu ekspluatācijas laika beigās. Tāpēc mūsu produkti visā pasaulē tiek atzīti par vidi saudzējošiem.

Videoklips par Samsung Electronics vidi saudzējošajiem produktiem.

2020. gada KPI: Vidi saudzējošu produktu izstrāde

Vidi saudzējošu produktu izstrāde

Šajā infografikā attēloti 2020. gada KPI: Vides vadība. Tās mērķis ir vairāk nekā 90 % produktu izstrādāt kā vidi saudzējošus produktus.

Produktu energoefektivitātes uzlabojumi

Šajā infografikā attēloti 2020. gada KPI: Vides vadība. Plānotais enerģijas ietaupījums ir 65 %.

Ekodizaina procesā (Eco-design Process) produkta ietekme uz vidi tiek ņemta vērā jau produkta veidošanas laikā

Eco-design Process е метод на екологично оценяване, използван по време на етапа на планиране на продукта. Ние разглеждаме цялостно въздействие на даден продукт върху околната среда на всеки етап – от дизайн на продукта до логистика, разпространение и връщане. Чрез този процес ние идентифицираме конкретните характеристики на даден продукт в съответствие с екологичносъобразни практики, като например използването на минимално количество ресурси в производството, елиминиране на ненужните опаковки, ефикасно разпространение и ефективно рециклиране на продукти при излизането им от употреба.
По отношение на хладилниците Eco-design Process ни помогна да заменим изтъняваща озоновия слой субстанция с екологичносъобразен хладилен агент. Освен това постихнахме технологичен напредък чрез използването на компресор, който свежда до минимум загубите на енергия, като бързо осигурява единствено достатъчно количество охладен въздух, за да поддържа храната свежа. По тези начини Eco-design Process дава възможност на Samsung Electronics да предлага продукти, които отчитат въздействието върху околната среда и същевременно улесняват живота.

Ekodizaina procesu (Eco-design Processes) pielietojums Galaxy Note 8 un QLED televizoru ražošanā

Inovācijas, kas tika ieviestas Galaxy Note8 izstrādāšanas procesā, ir pilnībā izmainījušas priekšstatus par viedtālruņu pielietojuma iespējām. Šīs inovācijas ir skārušas tai skaitā arī vides aizsardzības jomu. Mēs neapstājāmies pie katras valsts vides standartu izpildes, bet gan ekodizaina procesa ietvaros vispusīgi izvērtējām ierīces potenciālo ietekmi uz vidi, tādējādi Galaxy Note8 tika radīts ar uzlabotu, videi draudzīgāku darbību. Samsung QLED televizoru izstrādē tiek izmantota bezkadmija kvantu punktu tehnoloģija, tādējādi pārvarot vispārpieņemto kvantu punktu tehnoloģiju ierobežojumus, kurās ir nepieciešama kadmija izmantošana efektivitātes sasniegšanai. Šo inovāciju ieviešanas rezultātā viedtālrunis Galaxy S8 saņēma ASV Elektronikas produktu ietekmes uz vidi novērtējuma rīka (US Electronic Product Environmental Assessment, EPEAT) augstāko “zelta” reitingu, bet QLED TV tika apbalvots ar ASV EPA Novatorisku ilgtspējīgu materiālu pārvaldības izaicinājuma balvu 2017. gada janvārī.

Attēls par videi draudzīgo viedtālruni Galaxy S8. Vidū ir viedtālruņa Galaxy S8 priekšpuses un mugurpuses attēls. Blakus attēlam ir sniegta informācija par videi draudzīgu tehnoloģiju. Apakšā ir sniegta informācija. Pirmkārt, tiek izmantota pārstrādāta plastmasa — 20 % lādētāja vāciņu izveidei (PC) un 30 % iekšējās kastītes izveidei (PS+PET). Otrkārt, no pārstrādāta papīra ir veidoti 50 % (svara ziņā) katra iepakojuma. Treškārt, drukāšanai tiek izmantota uz augu bāzes veidota tinte, piemēram, sojas pupiņu eļļas tinte bez šķīdinātāja. Ceturtkārt, mazāk tiek izmantotas videi potenciāli kaitīgas vielas, piemēram, PVC, antimons, bromēti antipirēni, hlorēti antipirēni. Piektkārt, tika uzlabota lādētāju energoefektivitāte — ātrā uzlāde (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) ar dīkstāves jaudu 0,02 W. Lādētāja energoefektivitāte ir 86 %. Akumulatoriem ar 3500 mAh kapacitāti zemu enerģijas patēriņu nodrošina maksimālais enerģijas taupīšanas režīms (ultra power-saving mode) un adaptīvās ātrās uzlādes (adaptive fast charging) tehnoloģija. Visbeidzot, Galaxy S8 ir veiksmīgi ieguvis vidi saudzējošas ierīces sertifikāciju no tādām shēmām kā Carbon Trust Apvienotajā Karalistē, Vitality Leaf Krievijā, Selo Colibri Brazīlijā, UL un EPEAT ASV, kā arī FSC papīra sertifikāciju.
Attēls par videi draudzīgo viedtālruni Galaxy S8. Vidū ir viedtālruņa Galaxy S8 priekšpuses un mugurpuses attēls. Blakus attēlam ir sniegta informācija par videi draudzīgu tehnoloģiju. Apakšā ir sniegta informācija. Pirmkārt, tiek izmantota pārstrādāta plastmasa — 20 % lādētāja vāciņu izveidei (PC) un 30 % iekšējās kastītes izveidei (PS+PET). Otrkārt, no pārstrādāta papīra ir veidoti 50 % (svara ziņā) katra iepakojuma. Treškārt, drukāšanai tiek izmantota uz augu bāzes veidota tinte, piemēram, sojas pupiņu eļļas tinte bez šķīdinātāja. Ceturtkārt, mazāk tiek izmantotas videi potenciāli kaitīgas vielas, piemēram, PVC, antimons, bromēti antipirēni, hlorēti antipirēni. Piektkārt, tika uzlabota lādētāju energoefektivitāte — ātrā uzlāde (5 V/2 A, 9 V/1,67 A) ar dīkstāves jaudu 0,02 W. Lādētāja energoefektivitāte ir 86 %. Akumulatoriem ar 3500 mAh kapacitāti zemu enerģijas patēriņu nodrošina maksimālais enerģijas taupīšanas režīms (ultra power-saving mode) un adaptīvās ātrās uzlādes (adaptive fast charging) tehnoloģija. Visbeidzot, Galaxy S8 ir veiksmīgi ieguvis vidi saudzējošas ierīces sertifikāciju no tādām shēmām kā Carbon Trust Apvienotajā Karalistē, Vitality Leaf Krievijā, Selo Colibri Brazīlijā, UL un EPEAT ASV, kā arī FSC papīra sertifikāciju.
Nozīmīgāko produktu ietekmes uz vidi novērtējums

Samsung Electronics nozīmīgākajiem produktiem veic ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstoši stingriem, starptautiski apstiprinātiem sertifikācijas standartiem. Novērtējuma kritēriju izveidei tiek izmantota Korejas valdības ekomarķējuma sertifikācijas programma, ASV Elektronisko produktu ietekmes uz vidi novērtējuma rīks (EPEAT) un ASV Mājsaimniecības iekārtu ražotāju asociācijas (US Association of Home Appliance Manufacturers, AHAM) ilgtspējas sertifikācijas standarti.
Cenšoties izturēties saudzīgi pret vidi, esam arī izveidojuši rādītāju, kas parāda mūsu vidi saudzējošo produktu izstrādes intensitāti, un publicējam rādītāja vērtības. Samsung Electronics turpina strādāt pie tā, lai līdz 2020. gadam vairāk nekā 90 % mūsu jauno produktu būtu vidi saudzējoši.

Visiem produktiem ir ieviesta stingra videi kaitīgo vielu pārvaldība, lai produktu izmantošanu padarītu drošu.

Samsung Electronics rūpīgi pārvalda videi kaitīgās vielas saskaņā ar principu “nekādu kompromisu vides jomā”. Lai nodrošinātu atbilstību stingrākam starptautiskajam regulējumam vides jomā, mēs esam izveidojuši produktos izmantoto vielu kontroles standartus un veicam rūpīgas sākotnējās pārbaudes un visu izmantoto komponentu un izejmateriālu pēcāku pārvaldību. Mēs esam brīvprātīgi nosprauduši plānus par samazinājumiem ne tikai ierobežotu vielu, bet arī videi potenciāli kaitīgo vielu, tostarp polivinilhlorīda (PVC), bromētu antipirēnu (BFR), berilija un antimona, izmantošanā. Vienlaikus mēs pastāvīgi samazinām videi kaitīgu materiālu izmantošanu savos produktos.
Samsung Electronics proaktīvi pārvalda videi kaitīgu vielu izmantošanu jau kopš 2004. gada, tādējādi par 2 gadiem apsteidzot ES direktīvu par bīstamu vielu ierobežošanu (RoHS). Samsung Electronics motivācija izveidot stingru iekšējo vadības sistēmu, pirms ES pieņēma direktīvu, balstījās uz uzņēmuma vadības filozofiju, kurā būtiska loma ir atvēlēta videi. Sākot ar 2005. gadu, mēs esam izveidojuši gan laboratoriju ekoloģiski jutīgu vielu un gaistošu organisko savienojumu analīzei, gan arī pašpārraudzības sistēmu. Papildus tam Vācijas Federālais materiālu pētniecības un testēšanas institūts (BAM) ir sertificējis mūsu testēšanas laboratoriju, tādējādi apliecinot mūsu uzticamību un zināšanas ķīmisko vielu analīzē.
Samsung Electronics atzīst, ka videi nākotnē ir liela vērtība, tāpēc esam pieņēmuši savus standartus, kas ir stingrāki par starptautiski noteiktajām prasībām attiecībā uz bīstamu vielu verifikāciju un pārvaldību. Mūsu bīstamo vielu pārvaldības standarti tiek iedalīti 4 kategorijās, un mēs pētām un uzlabojam savus produktus, lai padarītu tos drošākus un vidi saudzējošākus.

Fotogrāfijā attēlota videi kaitīgas vielas pārvaldība, kurā izmantota rentgena staru fluorescence (XRF).
Samsung Electronics videi kaitīgo vielu pārvaldības vēsture
2018 · Plānots visās sastāvdaļās ierobežot 4 veidu ftalātu (DEHP, BBP, DBP, DIBP) izmantošanu
2016 · Tika ierobežota 4 veidu ftalātu (DEHP, BBP, DBP, DIBP) izmantošana jaunās sastāvdaļās
2015 · Tika aizliegta heksabromciklododekāna (HBCD) un nonilfenola izmantošana
2013 · Tika izlaisti produkti bez ftalātiem un antimona (dažas klēpjdatoru, televizoru, monitoru un mājas kinozāles produktu sastāvdaļas)
2012 · Tika izlaisti produkti bez polivinilhlorīda (PVC) (dažas klēpjdatoru, televizoru, monitoru un mājas kinozāles produktu sastāvdaļas)
Aizliegta hlorētu antipirēnu izmantošana mobilajos tālruņos un MP3 atskaņotājos
2011 · Tika izlaisti mobilie tālruņi bez nekādiem berilija savienojumiem
2010 · Tika aizliegta kobalta hlorīda izmantošana
Izlaisti jaunizveidoti mobilie tālruņi, fotoaparāti un MP3 atskaņotāji bez nekādiem BFR un PVC
2008 · Tika aizliegta perfluoroktāna sulfonāta (PFOS) un antimona savienojumu izmantošana
Izlaisti mobilie tālruņi bez nekādiem BFR un PVC (daži modeļi)
2006 · Formulēti plāni samazināt BFR un PVC izmantošanu
2005 · Tika aizliegta PBB un PBDE izmantošana produktos un BFR izmantošana iepakojuma materiālos
Izveidots tehnoloģiskais process, lai mazinātu BFR izmantošanu (piegādes ķēdes uzlabojumi)
2004 · Pilnībā pārtraukta kadmija (Cd), svina (Pb), dzīvsudraba (Hg) un sešvērtīgā hroma (Cr6+) izmantošana
2003 · Ieviesti produktos izmantoto vielu kontroles standarti

Samsung Electronics uzskata, ka videi kaitīgas vielas būtu stingri jākontrolē arī piegādes ķēdē. Ja piegādātāji nodrošinātajos izejmateriālos, sastāvdaļās un produktos izmanto videi kaitīgas vielas un tos pienācīgi neapstrādā, mūsu galaprodukti nebūs videi draudzīgi. Tāpēc mēs esam ieviesuši ekopartneru (Eco-Partner) sertifikācijas sistēmu, lai novērstu iespēju, ka mūsu piegādātāji izmanto videi kaitīgas vielas, un nodrošinātu stingru vielu pārvaldību.

Samsung Electronics turpina pētīt enerģijas taupīšanas iespējas

Samsung Electronics nemitīgi cenšas ražot īpaši energoefektīvus produktus, kas izmanto mazāk enerģijas un nodrošina labāku veiktspēju. Ja produkts var darboties ar vēl labākiem rezultātiem, izmantojot mazāk enerģijas, klienti var ietaupīt uz enerģijas izmaksu rēķina. Ja tiek patērēts mazāk enerģijas, lai ražotu elektroenerģiju, samazinās arī siltumnīcefekta gāzu emisijas. Izmantojot inovatīvas, īpaši energoefektīvas tehnoloģijas, mēs savu produktu patērētās enerģijas daudzumu samazinājām par 36%, salīdzinot ar 2008. gadu.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 Tādējādi mēs spējām piedāvāt produktus ar labāku veiktspēju, izmantojot divreiz mazāk enerģijas. Bet mūsu darbs pie tā neapstājas — mēs turpinām pētniecību, lai izstrādātu revolucionāras tehnoloģijas, kas vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu.

Samsung Electronics produkti, kas ir izstrādāti, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas
LED TV produkta attēls

LED TV (UE65MU9000)


· ES elektroenerģijas klase A+ (no A++ līdz E)
· Pieejams energotaupības režīms
· Bezskrūvju dizains
(Uzlabota veiktspēja, uzlabota pārstrādājamība)
· 21% cukurniedres izmantošana aksesuāru iepakojuma maisu ražošanā

Galaxy Note8 produkta attēls

Viedtālrunis (Galaxy Note8)


· Īpaši efektīvu lādētāju izmantošana (20% pārstrādāta plastmasa, 86% lādēšanas efektivitāte, 0.02W gaidīšanas režīmā)
· Pieejams Ultra energotaupības režīms
· Bioloģiskas izcelsmes materiālu izmantošana
(Austiņu spraudnis_bio neilons, iepakojums_cukurniedru un bambusa pārstrādes blakusprodukti)

Ledusskapis (DRF427500AP) produkta attēls

Ledusskapis (DRF427500AP)

· ENERGY STAR® sertifikācija
· Trīskāršā metāla dzesēšanas sistēma
· Flex temperatūras kontrole (Ledusskapis ↔ Saldētava)
· HFC nesaturošais aukstumaģents (R600a)
- Pirmais iebūvētais ledusskapis ASV, kurā izmantots HFC nesaturošais aukstumaģents.

Atmiņa 20nm 8GB HBM2 DRAM, 2.paaudze. Aquabolt produkta attēls

Atmiņa (20nm 8GB HBM2 DRAM, 2.paaudze. Aquabolt)


· 2,7 reizes lielāka energoefektivitāte. (Darbojas ar ātrumu 2,4Gb/s)
- Salīdzinājums: 8Gb GDDR5 graphic DRAM darbojas ar ātrumu 8Gb/s
∙ Izstrādāja pasaulē pirmo 2,4Gb/s 8GB HBM2 DRAM
∙ Izmanto inženiertehnoloģiju, kas optimizē signālu pārraidi un siltuma kontroles tehnoloģijas
∙ 1.5 reizes ātrāka datu pārraide, salīdzinot ar 1. paaudzes HBM2
∙ Pirmais 1.2TB/s datu apstrādes ātruma piedāvājums pasaulē, aprīkots ar četriem 8GB moduļiem

Veļas mazgājamās mašīnas Quick Drive produkta attēls

Veļas mazgājamā mašīna (Quick Drive)

∙ ES elektroenerģijas klase A+ (no A++ līdz E)
∙ Samazina mazgāšanas laiku par 51%, kombinējot modeļu ar ielādi no augšas rotējošo disku ar modeli ar ielādi no priekšas
∙ Auto Optimal Wash funkcija papildina ar optimālo mazgāšanas līdzekļa un audumu mīkstinātāja daudzumu atbilstoši veļas stāvoklim

Elektriskais žāvētājs, produkta attēls

Elektriskais žāvētājs (DV90M53A0Q*)

∙ Īpaši efektīvs elektriskais žāvētājs ar invertora siltumsūkni
∙ 99.9% mitras un sausas veļas sterilizācija
∙ Viegli pārbaudāms ūdens līmeņa indikators

Samsung Electronics vidi saudzējošās darbības tiek atzinīgi novērtētas visā pasaulē

Samsung Electronics produkti daudzās valstīs, tostarp ASV, Eiropā, Ķīnā un Brazīlijā, ir saņēmuši atzinību par draudzīgumu videi, un tiem ir piešķirti tādi vides sertifikāti kā ekomarķējums un oglekļa dioksīda emisiju marķējums. Tas viss ir iespējams, pateicoties mūsu centieniem pētīt un izstrādāt produktus tā, lai tajos tiktu izmantotas progresīvas tehnoloģijas, vienlaikus galveno uzmanību pievēršot videi. Bet mūsu darbs nebūt nav galā — Samsung Electronics turpinās īstenot vīziju “PlanetFirst”, par prioritāti nosakot Zemi un vidi. Mēs darīsim visu iespējamo, lai cilvēku dzīvi padarītu vieglu, bet vides ziņā ilgtspējīgu.

Attēlā redzami pasaules ievērojamākie ekomarķējumi un oglekļa dioksīda emisiju sertifikāti, kas piešķirti uzņēmumam Samsung Electronics. Samsung Electronics ir saņēmis sertifikātus Āzijā (Dienvidkorejā, Ķīnā un Taivānā), Eiropā (Zviedrijā, Krievijā un Ziemeļeiropas valstīs), Ziemeļamerikā (ASV, kā arī UL un CSA sertifikāciju), Centrālamerikā un Dienvidamerikā (Brazīlijā). Ir saņemts oglekļa dioksīda emisiju sertifikāts Dienvidkorejā (oglekļa dioksīda pēdas marķējums) un Apvienotajā Karalistē (no organizācijas Carbon Trust). Dienvidkorejas oglekļa dioksīda pēdas marķējums tiek piešķirts oglekļa dioksīda emisiju jomā, tostarp produktiem ar zemu vai neitrālu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.
Attēlā redzami pasaules ievērojamākie ekomarķējumi un oglekļa dioksīda emisiju sertifikāti, kas piešķirti uzņēmumam Samsung Electronics. Samsung Electronics ir saņēmis sertifikātus Āzijā (Dienvidkorejā, Ķīnā un Taivānā), Eiropā (Zviedrijā, Krievijā un Ziemeļeiropas valstīs), Ziemeļamerikā (ASV, kā arī UL un CSA sertifikāciju), Centrālamerikā un Dienvidamerikā (Brazīlijā). Ir saņemts oglekļa dioksīda emisiju sertifikāts Dienvidkorejā (oglekļa dioksīda pēdas marķējums) un Apvienotajā Karalistē (no organizācijas Carbon Trust). Dienvidkorejas oglekļa dioksīda pēdas marķējums tiek piešķirts oglekļa dioksīda emisiju jomā, tostarp produktiem ar zemu vai neitrālu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Saglabāt, izmantot ilgāk un atkārtoti

Resursu efektivitātes lapas fona attēls