Eko pārvaldība Vērtību sistēma

Eko pārvaldības konceptu Samsung Electronics ietvēra Samsung Vides deklarācijā jau 1992. gadā, uzskatot to par 21. gadsimta filozofiju. Kopš tā laika esam darījuši daudz vairāk par vienkāršu atbilstības nodrošināšanu vides regulām un tiesību aktiem. Esam uzsākuši Eko pārvaldību, piedāvājot klientiem videi draudzīgus risinājumus un virzoties uz ilgtspējīgu nākotni. Veselīga vide ir neatņemama sastāvdaļa mūsu nākotnes nodrošināšanai.

Filozofija: Mēs veicinām cilvēku dzīves un globālās vides saglabāšanu, īstenojot biznesa praksi, kas ciena cilvēkus un dabu. Vīzija: Mēs nodrošinām saviem klientiem jaunu, ilgtspējīgu pieredzi ar inovatīviem, videi draudzīgiem produktiem un tehnoloģijām un veidojam ilgtspējīgu nākotni sabiedrībai visā pasaulē "PlanētaPirmajāVietā": Šis sauklis pauž mūsu apņemšanos attiecībā uz uzņēmuma sociālo atbildību un ilgtspējības pārvaldību, īstenojot biznesa prakses, kurās vides aizsardzība ir prioritāte. Apļa forma logo simbolizē zemi un jaunu sākumu, savukārt zaļā un zilā krāsa atspoguļo auglīgu zemi un ūdeni, kas dzīvos paaudzēm ilgi
Filozofija: Mēs veicinām cilvēku dzīves un globālās vides saglabāšanu, īstenojot biznesa praksi, kas ciena cilvēkus un dabu. Vīzija: Mēs nodrošinām saviem klientiem jaunu, ilgtspējīgu pieredzi ar inovatīviem, videi draudzīgiem produktiem un tehnoloģijām un veidojam ilgtspējīgu nākotni sabiedrībai visā pasaulē "PlanētaPirmajāVietā": Šis sauklis pauž mūsu apņemšanos attiecībā uz uzņēmuma sociālo atbildību un ilgtspējības pārvaldību, īstenojot biznesa prakses, kurās vides aizsardzība ir prioritāte. Apļa forma logo simbolizē zemi un jaunu sākumu, savukārt zaļā un zilā krāsa atspoguļo auglīgu zemi un ūdeni, kas dzīvos paaudzēm ilgi

Rīcība klimata jomā

Klimata pārmaiņas ietekmē visas pasaules daļas.
Samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un īstenojot līdzīgas iniciatīvas, mūsu atbildība par klimata pārmaiņām ir vērsta uz ilgtspējīgas un zaļas nākotnes nodrošināšanu.

Galvenais vizuālais attēls lapā Rīcība klimata jomā

Videi draudzīgi produkti

Elektroniku var padarīt videi draudzīgāku.
Izstrādājot jebkuru produktu, mēs, Samsung Electronics, domājam par vidi jau no plānošanas fāzes.
Mēs cenšamies izmantot progresīvas tehnoloģijas, lai padarītu dzīvi ērtāku un ekoloģiskāku.

Galvenais vizuālais attēls lapā Videi draudzīgi produkti

Resursu efektivitāte

The Earth’s limited resources need to be conserved, used longer, and recycled.
Ierobežotie zemeslodes resursi ir jāsaglabā, jāizmanto ilgāku laiku un jāpārstrādā.
Samsung Electronics turpina pētījumus, lai iespējami paaugstinātu resursu efektivitāti.

Galvenais vizuālais attēls lapā Resursu efektivitāte

Videi draudzīgas darba vietas

Arī darba vietās, kur tiek ražoti mūsu produkti, tiek domāts par vidi.
Samsung Electronics videi draudzīgajās darba vietās cilvēki un daba pastāv līdzās.

Galvenais vizuālais attēls lapā Videi draudzīgas darba vietas

Vides dati

Samsung Electronics atklāti publicē savas vides politikas un darbību.
Lai sargātu vidi, Eko pārvaldības ietvaros tiek ņemts vērā jebkurš viedoklis, padarot saziņu un iesaistīšanos pieejamu ikvienam.

Galvenais vizuālais attēls lapā Vides dati