Zemāk ir sniegta informācija par Samsung Electronics vides politiku un atbilstošie uzziņas materiāli.

Noteikumi un vadlīnijas
  • Vides, veselības un drošības politika 156.0 KB LEJUPIELĀDĒT
  • Produktos izmantoto vielu kontroles standarti 1.26 MB LEJUPIELĀDĒT
  • Paziņojums par atbilstību Eiropas regulai par ķīmiskām vielām attiecībā uz vielām, kas rada lielas bažas (REACH SVHCs) 48.3 KB LEJUPIELĀDĒT
  • Ražošanas atkritumu savākšanas sistēma pa reģioniem 94.0 KB LEJUPIELĀDĒT
  • Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) 2.64 MB LEJUPIELĀDĒT
  • Prasības partneriem, kas sniedz pārstrādes pakalpojumus 180.0 KB LEJUPIELĀDĒT
  • Ekodizains & Enerģijas marķējums 1.1 MB UZZINIET VAIRĀK
Skatīt vairāk Aizvērt
Produktu sertifikācijas statuss
Produktu ietekmes uz vidi novērtējums
Darba vietu sertifikācijas statuss