Šis videoklips ilustrē Samsung Electronics vides vadību. “Mēs vairs neesam tikai pasīvi vides noteikumu un likumu ievērotāji. Mēs vides vadību pārvēršam praksē, piedāvājot klientiem videi draudzīgus risinājumus un rādot ceļu uz ilgtspējīgu nākotni. Mums nākotnē ir absolūti nepieciešama veselīga vide.”

“PlanetFirst”

Mūsu sauklī ir ietverta Samsung Electronics apņemšanās par prioritāti izvirzīt Zemi un vidi un arī atbilstoši rīkoties. Samsung Electronics 1992. gadā formulēja savu Samsung vides deklarāciju, ar ko lika pamatakmeni vides vadībai kā 21. gadsimta filozofijai. Kopš tā laika mēs vairs neesam tikai pasīvi vides noteikumu un likumu ievērotāji. Mēs vides vadību pārvēršam praksē, piedāvājot klientiem videi draudzīgus risinājumus un rādot ceļu uz ilgtspējīgu nākotni. Mums nākotnē ir absolūti nepieciešama veselīga vide.

Vides vadības sistēma

Attēlā ilustrēta vides vadības pamata filozofija. Mūsu filozofija: “Veicināt cilvēces uzplaukumu un vides aizsardzību, pieturoties pie uzņēmējdarbības, kas ir cieņpilna pret dzīvību — gan cilvēkiem, gan dabu.”


Attēlā ilustrēta vides vadības sistēmas vīzija. Mūsu vīzija: “Nodrošināt klientiem jaunu videi draudzīgu pieredzi un rādīt globālajai sabiedrībai ceļu uz ilgtspējīgu nākotni, izmantojot inovatīvus un videi draudzīgus produktus un tehnoloģijas.”

Attēlā ilustrēts vides vadības sauklis. Sauklis “PlanetFirst” norāda uz “uzņēmuma sociālās atbildības un ilgtspējīgas pārvaldības principu ievērošanu uzņēmējdarbības aktivitātēs, kurās par prioritāti ir izvirzīta Zeme.”

2020 KPI : Vides vadība

Mēs Samsung Electronics vadāmies pēc virknes skaidriem vides vadības mērķiem, kas ļauj īstenot mūsu centienus mazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas, veidot videi draudzīgus produktus ar minimālu ietekmi uz vidi, atkārtoti izmantot atkritummateriālus un atkritumproduktus, lai tā dotu savu artavu aprites ekonomikas veidošanā.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana produktu izmantošanas posmā

Šajā infografikā attēloti 2020. gada KPI: Vides vadība. Mērķis ir no 2009. līdz 2020. gadam samazināt kumulatīvo siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu produktu izmantošanas posmā par 250 000 000 tonnu.

Jaunizveidoto produktu atbilstība ekomarķējuma standartiem

Šajā infografikā attēloti 2020. gada KPI: Vides vadība, mērķis ir panākt, ka 90 % jaunizveidoto produktu atbilst ekomarķējuma standartiem.

Visā pasaulē savāktie atkritumprodukti

This infographic contains 2020 KPI: Eco-management, the aim of cumulative quantity for collection of waste product is 3,080,000 tons from 2009 to 2020.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte

Šajā infografikā attēloti 2020. gada KPI: Vides vadība, siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitātes mērķis darba vietās visā pasaulē ir 1,55 tonnas CO2e uz 100 miljoniem KRW.

Ražošanas atkritumu pārstrādes proporcija Samsung uzņēmumos

Šajā infografikā attēloti 2020. gada KPI: Vides vadība, ražošanas atkritumu pārstrādes proporcijas mērķa vērtība ir 95 %.

Ūdens izmantošanas intensitāte

Šajā infografikā attēloti 2020. gada KPI: Vides vadība, ūdens izmantošanas intensitātes mērķis ir 50 tonnas uz 100 miljoniem KRW.

Rīcība klimata politikas jomā

Klimata pārmaiņas ietekmē visus pasaules reģionus.
Mūsu rīcība klimata pārmaiņu jomā tiek koncentrēta uz ilgtspējīgas, zaļas nākotnes veidošanu, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un īstenojot līdzīgas iniciatīvas.

Klimata pārmaiņu lapas galvenais attēls

Vidi saudzējoši produkti

Elektroniku var veidot vides saudzēšana.
Samsung Electronics visu savu produktu izstrādes laikā, sākot jau ar plānošanas posmu, ņem vērā vides aspektus.
Mēs cenšamies izmantot progresīvas tehnoloģijas, lai atvieglotu dzīvi un vienlaikus iedvesmotu uz videi draudzīgu rīcību.

Vidi saudzējošo produktu lapas galvenais attēls

Resursu efektivitāte

Zemes ierobežotie resursi ir jātaupa, jāizmanto ilgāk un jāpārstrādā.
Samsung Electronics turpina pētniecības darbu pie resursu efektivitātes maksimizēšanas.

Resursu efektivitātes lapas galvenais attēls

Vidi saudzējošas darba vietas

Par vides aspektiem ir jādomā arī darba vietās, kurās tiek veidoti produkti.
Samsung Electronics vidi saudzējošajās darba vietās cilvēki un daba pastāv līdzās.

Vidi saudzējošo darba vietu lapas galvenais attēls

Ilgtspējīga piegādes ķēde

Kopā ar partneriem pieturoties pie vienādām vides vadības vērtībām,
mēs veidojam drošāku un vidi saudzējošāku piegādes ķēdi.

Ilgtspējīgas piegādes ķēdes lapas galvenais attēls

Komunikācija un iesaiste

Samsung Electronics pārskatāmā veidā publicē savu vides politiku un informāciju par sniegumu.
Lai labāk aizsargātu vidi, vides vadības sistēmā tiek ņemts vērā ikviens viedoklis, tāpēc komunikācija un iesaiste ir atvērta visiem.

Komunikācijas un iesaistes lapas galvenais attēls