Kopš industriālās revolūcijas laikiem ekonomiskā izaugsme ir gājusi roku rokā ar nepārdomātu dabas resursu ieguvi un izlietošanu. Eksperti ir brīdinājuši par vides problēmām, kuras var izraisīt šāda ieguve, un resursu izsmelšanu nākotnē. Samsung Electronics ieklausās šajos brīdinājumos un tāpēc ievieš dažādus risinājumus.
Produktu izstrādes un ražošanas laikā mūsu tehnoloģiskās inovācijas ļauj efektīvi izmantot resursus un mēs rodam veidus, kā atkārtoti izmantot nenovēršami radušos atkritumus un produktus pēc to ekspluatācijas laika beigām. Mēs turpināsim veidot labākus produktus, izmantojot mazāk resursu, un pārstrādāt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus izmantojamos resursos.


Resursu efektivitātes KPI

Šī infografika atspoguļo globālo blakusproduktu pārstrādes procesu progresu un mērķus. Kopējais pārstrādāto blakusproduktu apjoms, sākot ar 2009. gadu. Mērķis 2030. gadam ir 7,5 miljoni tonnu visā pasaulē.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atpakaļnodošanas kumulatīvais globālais apjoms

Šī infografika atspoguļo pārstrādātas plastmasas izmantošanas mērķus un savākto un pārstrādāto apjomu kopš 2009. gada. Mērķis 2030. gadam ir 500 000 tonnas.

Vēlreiz pārstrādātas plastmasas izmantošana

Šī infografika atspoguļo ilgtspējīgo avotu izcelsmes papīra iepakojumu izmantošanas pieaugumu, mērķis 2020. gadam ir 100%. Ilgtspējīgo avotu izcelsmes papīra iepakojumi attiecas uz Ilgtspējīgo mežu sertifikācijai atbilstošu papīru, kā arī atkārtoti pārstrādāto papīru.

Ilgtspējīgo avotu izcelsmes papīra iepakojumu izmantošana

grafiks atspoguļo globālo blakusproduktu pārstrādes procesu progresu un mērķus. Kopējais pārstrādāto blakusproduktu apjoms, sākot ar 2009. gadu. Mērķis 2030. gadam ir 7,5 miljoni tonnu visā pasaulē.

Ražošanas atkritumu pārstrādes proporcija Samsung uzņēmumos.

Šī infografika atspoguļo pārstrādātā ūdens izmantošanas intensitātes mērķus izteiktus KRW vienībās. Kopējais mērķis 2020. gadam ir 50 tonnas/100 miljonu KRW.

Ūdens izmantošanas intensitāte

Mūsu mērķis ir izveidot aprites ekonomiku, kurā resursi pastāvīgi tiek izmantoti atkārtoti

Lai aizsargātu krīzes situācijā nonākušo vidi un efektīvāk izmantotu resursus, Samsung Electronics lielu uzmanību pievērš aprites ekonomikas ieviešanai. Raudzīdamies tālāk par resursu tradicionālo vienreizējo patēriņu, Samsung darbojas, lai nodrošinātu iespēju izmantot resursus vēlreiz pēc to dzīves cikla, tos nododot, atkārtoti izmantojot un pārstrādājot. Mēs esam attīstījuši ražošanas metodes, kas samazina resursu izmantošanu, samazinot izmantoto materiālu veidus un optimizējot montāžas metodes. Mēs atgūstam vērtīgus materiālus, savācot produktus, kas ir sasnieguši savas dzīves cikla beigas. Šī aprites ekonomikas sistēma ļauj uzņēmumam Samsung Electronics būtiski samazināt nepieciešamību pēc papildu dabas resursu ieguves, samazina atkritumu dedzināšanas laikā saražoto siltumnīcefekta gāzu un piesārņotāju apjomu, kā arī novērš atkritumu poligonu radīto augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu.

Tomēr labākais resursu taupīšanas veids ir kvalitatīvu, ilgmūžīgu produktu izstrāde. Pirms produkta izlaišanas patēriņam Samsung Electronics veic stingras uzticamības pārbaudes, lai uzlabotu produkta ilgmūžību. Ar savu visā pasaulē izvietoto pakalpojumu centru starpniecību mēs nodrošinām ērtus remonta pakalpojumus, kā arī pastāvīgi piedāvājam programmatūras jauninājumus. Tādējādi Samsung pagarina savu produktu dzīves ciklu, tālāk sniedzot savu devumu aprites ekonomikai un resursu saglabāšanai.

Samsung Electronics izmantotā aprites ekonomikas struktūra
 

Mēs iedvešam jaunu dzīvību produktos, kuriem beidzies ekspluatācijas laiks

Pārstrāde ir svarīga aprites ekonomikas sistēmas sastāvdaļa, un tā ir atkarīga no lietoto produktu atpakaļnodošanas. Resursu aprite ir iespējama tikai tad, ja produkti ekspluatācijas laika beigās tiek nevis izmesti, bet gan izmantoti resursu izguvei, šķiroti un pārstrādāti. Samsung izmanto globālo programmu Re+ atbildīgai nolietoto produktu atpakaļnodošanai.
Kā programmas Re+ dalībnieki mēs vairākās vietās, kurās ir liels cilvēku pieplūdums, uzstādījām savākšanas tvertnes. Nevajadzīgās elektroniskās ierīces var tikt nodotas bez maksas, un savāktie produkti tiek pārstrādāti vēlreiz izmantojamā produktā. Šādas savākšanas tvertnes 2017. gadā mēs izvietojām Čīlē, Austrālijā un Zviedrijā ierīkotajos informācijas stendos Galaxy Studio un savācām šajos tirgos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Mēs arī veltām ļoti daudz laika saviem apmeklētājiem, iepazīstinot viņus ar Re+ programmu un pievēršot īpašu uzmanību materiālu pārstrādes nozīmīgumam. Lai pārstrāde būtu efektīvāka, Samsung uzrauga, lai atkritumu pārstrādes partneru darbs atbilstu augstākajiem standartiem, un cieši uzrauga atkritumu pārstrādi ikvienā valstī, kurā darbojas uzņēmums. Tādējādi laika posmā no 2009. līdz 2017. gadam mums izdevās kopumā savākt 3,12 miljonus tonnu produktu.

Attēls ilustrē Samsung Electronics programmu Re+. Programma Re+ lieliski raksturo Samsung Electronics darbību resursu efektivitātes jomā.

Kad resurss ir izmantots, tas tiek savākts, pārstrādāts un izmantots vēlreiz.

Lai izietu ārpus tradicionālās lineārās resursu izmantošanas un atkritumu iznīcināšanas shēmas, Samsung veic dažādus pasākumus slēgtas pārstrādes cikla sistēmas izveidei, kas ļauj izmantot, atpakaļnodot, pārstrādāt un atkārtoti izmantot resursus. Šim nolūkam mēs analizējam mūsu ražotu produktu sastāvu, kā arī izvērtējam iespējamos riskus no dažādām perspektīvām, piemēram, piegādes nepārtrauktība, ietekme uz vidi, ekonomikas un sabiedrības ietekme.

Šis attēls atspoguļo tipisku mobilo tālruņu sastāvu:: 35,1% plastmasa, 20,2% alumīnijs, 10,6% tērauds, 10,0% varš, 8,6% kobalts un 15,5% citi materiāli.

Viens no nozīmīgākajiem Samsung projektiem materiālu pārstrādes jomā ir pārstrādes centrs Asan, kuru nodibināja un pārvalda Samsung. Visi lielākie metālu un plastmasas materiāli, kas nāk no pārstrādes centra, tiek atkārtoti izmantoti elektronikas ražošanā. Kopš tā dibināšanas 1998. gadā pārstrādes centrs Asan nodarbojas ar elektronikas produktu atkritumu pārstrādi. Tikai 2017. gadā tas ir pārstrādājis 357 000 ledusskapju, veļas mazgājamo mašīnu un IT ierīču vienību, sašķirojot 25 365 tonnas plastmasas un biežāk izmantoto metālu (tērauds, varš, alumīnijs u.c.) tālākai pārstrādei. Asan centrā nošķirotā plastmasa no elektronikas produktu atkritumiem tiek piegādāta plastmasas ražotājiem pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Ar kopīgi izstrādātas tehnoloģijas palīdzību pārstrādes centrs Asan ir izveidojis slēgta cikla pārstrādes sistēmu, kas ļauj izmantot atjaunotus plastmasas materiālus Samsung produktu ražošanā. 2017. gadā ar šo slēgta cikla pārstrādes sistēmas palīdzību iegūtās 1 500 tonnas atjaunotu plastmasas materiālu tika izmantotas Samsung ledusskapju, gaisa kondicionieru un veļas mazgājamo mašīnu ražošanā. Un ja ņem vērā atjaunotu plastmasu, kas tiek iegūta no citiem avotiem, vēl apmēram 35 000 tonnas tika izmantotas dažādu ierīču, televizoru, monitoru un mobilo tālruņu lādētāju ražošanā. Varš tiek izdalīts no ierīču sastāvdaļām (vadi, kompresori u.c.), pārstrādāts un izmantots citu elektronikas produktu ražošanā. Vēl viens piemērs ir kobalts, kurš tiek plaši izmantots mobilo viedtālruņu bateriju ražošanā. Pārstrādes procesā kobalts tiek izdalīts no litija jonu baterijām un atkārtoti izmantots kā izejmateriāls bateriju ražošanā. Turklāt, mēs darbojamies, lai veicinātu biežāk izmantoto metālu resursu slēgta cikla pārstrādi, piemēram alumīnija, kas izdalīts no nolietotiem tālruņiem, izmantošanu dažu televizoru modeļu korpusos 2017. gadā.

Šis attēls atspoguļo slēgta cikla plastmasas pārstrādes procesu Asan pārstrādes centrā.
Globālās atpakaļnodošanas un pārstrādes aktivitātes
 • CanadaKanāda
 • ColumbiaKolumbija
 • EuropeEiropa
 • VietnamVjetnama
 • TaiwanTaivāna
 • USAASV
 • PeruPeru
 • IndiaIndija
 • KoreaKoreja
 • AustraliaAustrālija
 • Costa RicaKostarika
 • BrazilBrazīlija
 • ChinaĶīna
 • JapanJapāna
 • Dienvidāfrikas RepublikaDienvidāfrikas Republika
* 2016
Koreja

· Atpakaļnodošanas tīkls (ar mazumtirdzniecības loģistikas centru starpniecību)
· Asanas pārstrādes centra darbība Bezmaksas savākšana

Japāna

· Dalība atpakaļnodošanas un pārstrādes konsorcijos

Ķīna

· Atpakaļnodošanas un pārstrādes sistēma

Taivāna

· Dalība nacionālajā pārstrādes sistēmā

Vjetnama

· Brīvprātīgās atpakaļnodošanas tvertnes servisa centros

ASV

· Atpakaļnodošanas programmas visās 50 pavalstīs

Eiropa

· Atpakaļnodošanas un pārstrādes sistēma 37 valstīs

Indija

· Brīvprātīgās atpakaļnodošanas programma
Bezmaksas savākšana

Austrālija

· Televizoru, datoru un printeru atpakaļnodošana un pārstrāde
· Brīvprātīgās atpakaļnodošanas programma mobilajiem tālruņiem

Dienvidāfrikas Republika

· Brīvprātīgās atpakaļnodošanas tvertnes servisa centros

Kanāda

· Atpakaļnodošanas programmas visās 10 provincēs

Kolumbija, Peru, Kostarika, Brazīlija

· Brīvprātīgās atpakaļnodošanas programmas

 • Par atpakaļnodošanu un pārstrādi atbildīgo iestāžu saraksts pa valstīm 92 KB LEJUPIELĀDĒT
 • Saraksts ar Eiropas valstu iestādēm, kas atbildīgas par iepakojumu un bateriju pārstrādi 166 KB LEJUPIELĀDĒT

Mēs ražošanas atkritumus pārvēršam resursos

Viens no nozīmīgākajiem Samsung projektiem materiālu pārstrādes jomā ir pārstrādes centrs Asan, kuru nodibināja un pārvalda Samsung. Visi lielākie metālu un plastmasas materiāli, kas nāk no pārstrādes centra, tiek atkārtoti izmantoti elektronikas ražošanā. Kopš tā dibināšanas 1998. gadā pārstrādes centrs Asan nodarbojas ar elektronikas produktu atkritumu pārstrādi. Tikai 2017. gadā tas ir pārstrādājis 357 000 ledusskapju, veļas mazgājamo mašīnu un IT ierīču vienību, sašķirojot 25 365 tonnas plastmasas un biežāk izmantoto metālu (tērauds, varš, alumīnijs u.c.) tālākai pārstrādei. Asan centrā nošķirotā plastmasa no elektronikas produktu atkritumiem tiek piegādāta plastmasas ražotājiem pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Ar kopīgi izstrādātas tehnoloģijas palīdzību pārstrādes centrs Asan ir izveidojis slēgta cikla pārstrādes sistēmu, kas ļauj izmantot atjaunotus plastmasas materiālus Samsung produktu ražošanā. 2017. gadā ar šo slēgta cikla pārstrādes sistēmas palīdzību iegūtās 1 500 tonnas atjaunotu plastmasas materiālu tika izmantotas Samsung ledusskapju, gaisa kondicionieru un veļas mazgājamo mašīnu ražošanā. Un ja ņem vērā atjaunotu plastmasu, kas tiek iegūta no citiem avotiem, vēl apmēram 35 000 tonnas tika izmantotas dažādu ierīču, televizoru, monitoru un mobilo tālruņu lādētāju ražošanā. Varš tiek izdalīts no ierīču sastāvdaļām (vadi, kompresori u.c.), pārstrādāts un izmantots citu elektronikas produktu ražošanā. Vēl viens piemērs ir kobalts, kurš tiek plaši izmantots mobilo viedtālruņu bateriju ražošanā. Pārstrādes procesā kobalts tiek izdalīts no litija jonu baterijām un atkārtoti izmantots kā izejmateriāls bateriju ražošanā. Turklāt, mēs darbojamies, lai veicinātu biežāk izmantoto metālu resursu slēgta cikla pārstrādi, piemēram alumīnija, kas izdalīts no nolietotiem tālruņiem, izmantošanu dažu televizoru modeļu korpusos 2017. gadā.

Šis attēls atspoguļo slēgta cikla plastmasas pārstrādes procesu Asan pārstrādes centrā.

Mēs cenšamies radīt videi draudzīgus materiālus,
lai varētu pārstrādāt vairāk resursu

No produktu izstrādes posma līdz ražošanas procesa posmam tiek radīts ievērojams daudzums atkritumu. Kompleksām elektroniskajām ierīcēm, kurām ir daudz komponentu, pat izmestais katras sastāvdaļas iepakojums jau veido pamatīgus atkritumus. Projekta nobeigumā daudzi eksperimentālie produkti, kas izmantoti galaprodukta pieslīpēšanai, aiziet atkritumos. Ja šie atkritumi tiek sadedzināti vai aprakti, tiks piesārņota vide un tiks izsmelti resursi. Veicot atkritumu utilizāciju ar videi draudzīgu pārstrādes kompānijas palīdzību, Samsung palielina atkārtoti izmantojamo materiālu apjomu un 2016. gadā, četrus gadus pirms sākotnēji plānotā laika, sasniedza pašu nosprausto mērķi resursos pārstrādāt 95% atkritumu.

Videi draudzīgu materiālu izmantošana
PCM plastmasas fotogrāfija

PCR plastmasa
* PCR: Otrreiz pārstrādāts materiāls

· Tiek izmantota visu nelielu ierīču lādētājos, sākot ar Galaxy Note 4 (20%)

Fotogrāfijā redzama bioplastmasas plēve ar cukurniedru ekstraktu

Bioplastmasas plēve ar cukurniedru ekstraktu

· Par 25% samazinātas SEG emisijas, salīdzinot ar iepriekš izmantotajām naftas produktu plastmasas plēvēm
· Tiek izmantota kā televizoru piederumu iepakojuma materiāls

Fotogrāfijā redzams atkārtoti izmantojams ledusskapja iepakojums

Plastmasa, kas satur akmens pulveri

· Polipropilēns (PP) daļēji aizvietots ar dabiskā akmens pildvielām, tādējādi par 40 % samazinot naftas produktu resursu izmantojumu
· Gadā ietaupīts aptuveni 500 tonnu naftas produktu resursu
· Plānots, ka tā rezultātā CO2 emisijas samazināsies par 15 %

Fotogrāfijā redzams atkārtoti izmantojams ledusskapja iepakojums

Atkārtoti izmantojams ledusskapja iepakojums

· Videi draudzīgs iepakojuma materiāls, kas veidots no polipropilēna putām un ko var izmantot vairāk nekā 40 reižu
· Atteikšanās no līmlentes un putupolistirola ļāva par 99,7 % samazināt kopējo gaistošu organisko savienojumu (TVOC) apjomu, kas ir tikpat kā iestādīt 63 000 kokus

Produktu ilgmūžības pagarināšana

Produktu ilgmūžība tiek pagarināta, veicot kvalitatīvu klientu apkalpošanu un uzlabojot produktu kalpošanas ilgumu.

Samsung Electronics cenšas pagarināt savu produktu kalpošanas ilgumu, veicot dažādas pārbaudes, piemēram, izturības, kritiena un ilgtspējas testus produktu izstrādāšanas posmā, lai mūsu klienti var ilgāk izbaudīt produktu nepārtrauktu darbību. Lai sasniegtu vairāk par mūsu produktu atbilstību starptautiskajiem standartiem, mēs veicam papildu sliekšņa pārbaudes, piemēram, brīvā kritiena testus ar mainīgiem testēšanas nosacījumiem - dažādi kritiena leņķi un grīdas segumi, kā arī ūdensizturības testi dažādos apstākļos.
Tāpat Samsung cenšas līdz minimumam samazināt vajadzību pēc detaļu nomaiņas un labošanas produkta darbības traucējumu dēļ. Turklāt, mēs fokusējam spēkus uz produktu ilgmūžības pagarināšanu, nodrošinot ātru produktu diagnostiku un ekspertu veikto remontu. Mēs piedāvājam pakalpojumus, kas atvieglo produktu nodošanu remontā - klienti var nogādāt tos ar kurjera starpniecību vai personīgi ierasties servisa centrā. Samsung pastāvīgi paplašina autorizēto tehniskās apkopes centru tīklu, lai nodrošinātu precīzāku un ātrāku diagnostiku un remonta pakalpojumus.

Mobilo tālruņu kalpošanas ilguma testēšanas attēls
“Galaxy radošā pārstrāde”
- Veco mobilo tālruņu pārveidošana jaunajās IoT iekārtās

Galaxy radošās pārstrādes projekts sākās ar kāda darbinieka ideju pārveidot vecus Galaxy tālruņus IoT ierīcēs ar jaunām funkcijām. 2017. gadā tika piedāvātas vairākas IoT koncepcijas, piemēram, CCTV, dzīvnieku barotavas un durvju zvani, un tika izveidoti vairāk nekā 50 prototipi. Mobilo tālruņu pārveidošana jaunajās IoT iekārtās ne tikai pagarina paša viedtālruņa kalpošanas ilgumu, bet arī samazina nepieciešamību pēc resursiem jaunu IoT iekārtu ražošanai, kas gala rezultātā saglabā esošos vides resursus. Šai vienkāršajai, bet inovatīvajai Galaxy radošās pārstrādes koncepcijai ir potenciāls atrisināt atkritumu problēmas nākotnē, tādēļ 2018. gada sākumā tai tika piešķirta "ASV Vides aizsardzības aģentūras Ilgtspējīgu materiālu pārvaldības izaicinājuma" balva.

Pildil kujutatakse vana mobiiltelefoni kasutamist uue IoT-seadmena

Vērtīgo ūdens resursu saglabāšana, atkārtota izmantošana un pārstrāde

Reaģējot uz ūdens resursu globālās krīzes saasināšanos un pildot apņemšanās vides aizsardzības jomā, Samsung Electronics izveidoja ūdens resursu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) stratēģiju. Mēs novērsām ūdens resursu izšķiešanu, nomainot vecos vārstus, lai apturētu noplūdes, un izstrādājot progresīvus kontroles blokus, kas dod iespēju izmantot tieši tik daudz ūdens, cik nepieciešams. Turklāt, mēs pārveidojām mūsu procesus, lai ūdens varētu tikt izmantots atkārtoti un tiktu samazināts ūdens patēriņš. Iepriekš vienā procesā izmantoto ūdeni nevarēja pēc tam izmantot citā procesā, jo katram procesam bija nepieciešams atšķirīgiem standartiem atbilstošs ūdens. Taču ūdens standartizēšana nu ļauj ūdeni izmantot atkārtoti vairākos procesos. Pateicoties šīm darbībām, 2017. gadā tika atkārtoti izmantotas 56 154 tonnas ūdens, kas ir par 16 % vairāk nekā iepriekšējā gadā; un atkārtoti izmantotā ūdens īpatsvars sasniedz 46,6% no kopējā ūdens patēriņa.
Mēs turpinām meklēt dažādus veidus, kā līdz 2020. gadam samazināt savu ūdens patēriņa intensitāti līdz 50 tonnām uz 100 miljoniem KRW no pašreizējām 60 tonnām.

Šajā infografikā attēlota ūdens resursu politika Augšpusē ir pamata filozofija, bet apakšpusē — rīcības vadlīnijas. Samsung Electronics pamata filozofijā ūdens resursi ir atzīti par svarīgu faktoru ilgtspējīgas sabiedrības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai, un mūsu kā globāla uzņēmuma sociālā atbildība ir šādu resursu aizsardzība. Rīcības vadlīnijas: 1) no biznesa vadības viedokļa jācenšas minimizēt ūdens resursu riskus; 2) jāatzīst ūdens resursu nozīmīgums mūsu korporatīvās kultūras kontekstā; 3) aktīvi jāsadarbojas, lai tiktu pildīta sabiedriskā ūdens resursu politika; 4) jāinformē par mūsu ūdens resursu politiku un aktivitātēm.
Mūsu vidi saudzējošās darba vietas pastāv līdzās dabai
Vidi saudzējošo darba vietu lapas fona attēls