Resursu efektivitāte

Saglabā, izmanto ilgāk un lieto atkārtoti

Galvenais vizuālais attēls lapā Resursu efektivitāte

Kopš industriālās revolūcijas laikiem ekonomiskā izaugsme ir gājusi roku rokā ar pārgalvīgu dabas resursu ieguvi un izlietošanu. Eksperti ir brīdinājuši par vides problēmām, kuras var izraisīt šāda ieguve, un resursu izsmelšanu nākotnē. Samsung Electronics ieklausās šajos brīdinājumos un tāpēc ievieš dažādus risinājumus.
Produktu izstrādes un ražošanas laikā mūsu tehnoloģiskās inovācijas ļauj efektīvi izmantot resursus un rast veidus, kā atkārtoti izmantot nenovēršami radušos atkritumus un produktus pēc to ekspluatācijas laika beigām. Mēs turpināsim veidot labākus produktus, izmantojot mazāk resursu, un pārstrādāt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus izmantojamos resursos.

Resursu efektivitātes izpildes pamatrādītāji

Šajos attēlos redzami 2019. gada rezultāti. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atpakaļnodošanas kumulatīvais globālais apjoms: 403 miljoni tonnu Atkārtoti izmantotas plastmasas izmantojums: 24,5 miljoni tonnu Atkritumu pārstrādes rādītāji Samsung uzņēmumos: 95 % Ūdens izmantošanas intensitāte: 67 tonnas/100 miljoni KRW
Šajos attēlos redzami 2019. gada rezultāti. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atpakaļnodošanas kumulatīvais globālais apjoms: 403 miljoni tonnu Atkārtoti izmantotas plastmasas izmantojums: 24,5 miljoni tonnu Atkritumu pārstrādes rādītāji Samsung uzņēmumos: 95 % Ūdens izmantošanas intensitāte: 67 tonnas/100 miljoni KRW

Mūsu mērķis ir izveidot aprites ekonomiku, kurā resursi pastāvīgi tiek izmantoti atkārtoti

Lai aizsargātu krīzes situācijā nonākušo vidi un efektīvāk izmantotu resursus, Samsung Electronics lielu uzmanību pievērš aprites ekonomikas ieviešanai. Raudzīdamies tālāk par resursu tradicionālo vienreizējo patēriņu, Samsung darbojas, lai nodrošinātu iespēju izmantot resursus vēlreiz pēc to dzīves cikla, tos nododot, atkārtoti izmantojot un pārstrādājot. Mēs esam attīstījuši ražošanas metodes, kas samazina resursu izmantošanu, samazinot izmantoto materiālu veidus un optimizējot montāžas metodes. Mēs atgūstam vērtīgus materiālus, savācot produktus, kas ir sasnieguši savas dzīves cikla beigas. Šī aprites ekonomikas sistēma ļauj uzņēmumam Samsung Electronics būtiski samazināt nepieciešamību pēc papildu dabas resursu ieguves, samazina atkritumu dedzināšanas laikā saražoto siltumnīcefekta gāzu un piesārņotāju apjomu, kā arī novērš atkritumu poligonu radīto augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu.
Tomēr labākais resursu taupīšanas veids ir kvalitatīvu, ilgmūžīgu produktu izstrāde. Pirms produkta izlaišanas patēriņam Samsung Electronics veic stingras uzticamības pārbaudes, lai uzlabotu produkta ilgmūžību. Ar savu visā pasaulē izvietoto pakalpojumu centru starpniecību mēs nodrošinām ērtus remonta pakalpojumus, kā arī pastāvīgi piedāvājam programmatūras jauninājumus.
Tādējādi Samsung pagarina savu produktu dzīves ciklu, tālāk sniedzot savu devumu aprites ekonomikai un resursu saglabāšanai.

Aprites ekonomikas struktūra,
ko izmanto Samsung Electronics

Attēlā redzamas Samsung veiktās darbības visos kontekstos, kas veicina aprites ekonomiku, produktu izstrādes, ražošanas, izplatīšanas, produktu izmantošanas, remontēšanas/atkārtotas izmantošanas, kā arī atkritumu pārstrādes ietvaros.
Attēlā redzamas Samsung veiktās darbības visos kontekstos, kas veicina aprites ekonomiku, produktu izstrādes, ražošanas, izplatīšanas, produktu izmantošanas, remontēšanas/atkārtotas izmantošanas, kā arī atkritumu pārstrādes ietvaros.

Mēs iedvešam jaunu dzīvību produktos, kuriem beidzies ekspluatācijas laiks

Aprites ekonomikas sistēmas izveide ir būtisks un svarīgs faktors, lai samazinātu atkritumu daudzumu un efektīvi izmantotu resursus.
Tāpēc Samsung Electronics globāli veic programmu Re+, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas programmu. Produkti aprites cikla beigās tiek savākti caur mūsu pakalpojumu centriem vai pārstrādes sadarbības partneriem, un savāktie elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiek pārstrādāti, izmantojot videi draudzīgu metodi, un atkārtoti izmantoti kā lietderīgi resursi. Laikā no 2009. līdz 2019. gadam mēs savācām kopumā 4,03 miljonus tonnu atkritumu.

Šis ir Samsung Electronics Re+ programmas attēls. Re+ ir reprezentatīvākā Samsung Electronics efektīvas resursu pārvaldības programma.
Šis ir Samsung Electronics Re+ programmas attēls. Re+ ir reprezentatīvākā Samsung Electronics efektīvas resursu pārvaldības programma.
  • Atpakaļnodošanas un pārstrādes iestāžu saraksts pa valstīm 92 KB LEJUPIELĀDĒT
  • Iepakojuma un bateriju pārstrādes iestāžu saraksts Eiropas valstīs 166 KB LEJUPIELĀDĒT

Kad resurss ir izmantots, tas tiek savākts, pārstrādāts un izmantots vēlreiz.

Samsung Electronics attālinās no iepriekšējās resursu patērēšanas struktūras, kur resursi tika likvidēti pēc vienreizējas izmantošanas, un veic dažādas darbības, kas paredz slēgta cikla pārstrādi, kas atgūst, otrreizēji pārstrādā un pēc tam atkārtoti izmanto lietotos resursus. Mēs cenšamies izveidot resursu otrreizējas pārstrādes sociālo struktūru, tādēļ mēs vispirms analizējam mūsu galveno produktu sastāvu, pārdomājot no dažādiem skatu punktiem katras vielas ietekmi uz piegāžu ķēdes drošību, vidi, sabiedrību un ekonomiku.

Šis attēls atspoguļo tipisku mobilo tālruņu sastāvu: 35,1 % plastmasa, 20,2 % alumīnijs, 10,6 % tērauds, 10,0 % varš, 8,6 % kobalts un 15,5 % citi materiāli.
Šis attēls atspoguļo tipisku mobilo tālruņu sastāvu: 35,1 % plastmasa, 20,2 % alumīnijs, 10,6 % tērauds, 10,0 % varš, 8,6 % kobalts un 15,5 % citi materiāli.

Viens no nozīmīgākajiem Samsung projektiem materiālu pārstrādes jomā ir Asanas pārstrādes centrs, kuru izveidoja un pārvalda Samsung. Visi biežāk izmantotie metāli un plastmasa, kas nāk no pārstrādes centra, tiek atkārtoti izmantoti elektronikas ražošanā. Kopš tā dibināšanas 1998. gadā Asanas pārstrādes centrs nodarbojas ar elektronikas produktu atkritumu pārstrādi. 2019. gadā vien tas ir pārstrādājis 338 000 ledusskapju, veļas mazgājamo mašīnu, gaisa kondicionētāju un IT ierīču vienību, sašķirojot 24 524 tonnas biežāk izmantoto metālu (tērauds, varš, alumīnijs u. c.) un plastmasas tālākai pārstrādei. Asanas pārstrādes centrā sašķirotā plastmasa no elektronikas produktu atkritumiem tiek piegādāta plastmasas ražotājiem pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Ar kopīgi izstrādātas tehnoloģijas palīdzību Asanas pārstrādes centrs ir izveidojis slēgta cikla pārstrādes sistēmu, kas ļauj izmantot atjaunotus plastmasas materiālus Samsung produktu ražošanā. 2019. gadā ar šo slēgta cikla pārstrādes sistēmas palīdzību iegūtās 1882 tonnas atjaunotu plastmasas materiālu tika izmantotas Samsung ledusskapju, gaisa kondicionieru un veļas mazgājamo mašīnu ražošanā. Ņemot vērā atjaunotu plastmasu, kas tiek iegūta no citiem avotiem, vēl apmēram 30 753 tonnas tika izmantotas dažādu ierīču, televizoru, monitoru un mobilo tālruņu lādētāju ražošanā. Varš tiek izdalīts no ierīču sastāvdaļām (vadi, kompresori u. c.), pārstrādāts un izmantots citu elektronikas produktu ražošanā. Vēl viens piemērs ir kobalts, kurš tiek plaši izmantots mobilo tālruņu bateriju ražošanā.

Šajā attēlā redzams plastmasas atkritumu slēgta cikla pārstrādes process Asanas pārstrādes centrā
Šajā attēlā redzams plastmasas atkritumu slēgta cikla pārstrādes process Asanas pārstrādes centrā

Mēs veicinām, lai poligonos nenonāktu atkritumi, kā arī resursu recirkulāciju

Atbilstoši mērķim vitalizēt resursu cirkulācijas sistēmu, Samsung Electronics izstrādā atkritumu pārstrādes tehnoloģijas un paplašina atkritumu atdalīšanu, lai nodrošinātu, ka atkritumi nenonāk atkritumu poligonos. 2019. gadā mēs paaugstinājām atkārtotas pārstrādes līmeni, pārstrādājot varu, izmantojot jēlvara ražošanas tehnoloģiju (97 % vara) ar varu, kas iegūts no notekūdeņu dūņām, un atsevišķi likvidējot sintētisko sveķu atkritumus, kas līdz šim tika sadedzināti. Novērtējot šos centienus, Hvasonas darba vietai 2019. gada septembrī Korejas Vides ministrija piešķīra Prezidenta atsauci par uzņēmumu virzīšanu uz resursu recirkulāciju. Turklāt patlaban strādājam pie tā, lai saņemtu "Zero Waste to Landfill" sertifikātu darbvietām Korejā, un drīz šie centieni tiks izvērsti arī ārpus Korejas.

Šajā infografikā redzams atkritumu apstrādes process. Pārstrādājot izejvielas un palīgmateriālus par produktiem un pēc izmantošanas likvidējot, tie tiek nosūtīti uz atkārtotas pārstrādes centru, tad atkritumi tiek transportēti un novirzīti pārstrādei un sadedzināšanai.
Šajā infografikā redzams atkritumu apstrādes process. Pārstrādājot izejvielas un palīgmateriālus par produktiem un pēc izmantošanas likvidējot, tie tiek nosūtīti uz atkārtotas pārstrādes centru, tad atkritumi tiek transportēti un novirzīti pārstrādei un sadedzināšanai.

Vienreiz lietojamie plastmasas iepakojuma materiāli ir aizstāti ar videi draudzīgiem materiāliem.

Kopš videi draudzīga iepakojuma materiālu politikas iedibināšanas 2018. gadā Samsung Electronics aizstājis vienreizlietojamos plastmasas iepakojuma materiālus ar videi draudzīgiem materiāliem, piemēram, papīru, bioplastmasas materiāliem, un plāno līdz 2020. gadam 100 % no iepakojumos un lietošanas pamācībās izmantotā papīra aizstāt ar papīru, kas atbilst mežu ilgtspējas sertifikācijai. Papildus tam, mūsu dzīvesveida TV produktiem "The Frame", "The Serif" un "The Sero" mēs izveidojām "eko paketi", iepakojumā izmantotajiem materiāliem piemērojot augsta līmeņa atkārtotas izmantošanas principu. TV iepakojumā parasti tiek izmantots gofrētais kartons, lai aizsargātu produktu. Samsung Electronics pilnīgi no jauna interpretē iepakojumu materiālu vērtību, izstrādājot gofrēto kartonu ar punktētas matricas dizainu. Rezultātā klienti var viegli to sadalīt un pārveidot to cita veida lietošanai, izmantojot rokasgrāmatu, kurā parādīts, kā izveidot dažādas lietas, piemēram, priekšmetus mājdzīvniekiem vai nelielas mēbeles.

Videi draudzīgu iepakojuma materiālu pielietojums
Šis ir videi draudzīgu iepakojuma materiālu pielietojuma attēls

Produktu ilgmūžības pagarināšana

Produktu ilgmūžība tiek pagarināta, veicot kvalitatīvu klientu apkalpošanu un uzlabojot produktu kalpošanas ilgumu.

Samsung Electronics cenšas pagarināt savu produktu kalpošanas ilgumu, veicot dažādas pārbaudes, piemēram, izturības, kritiena un ilgtspējas testus produktu izstrādāšanas posmā, lai mūsu klienti var ilgāk izbaudīt produktu nepārtrauktu darbību. Lai sasniegtu vairāk par mūsu produktu atbilstību starptautiskajiem standartiem, mēs veicam papildu sliekšņa pārbaudes, piemēram, brīvā kritiena testus ar mainīgiem testēšanas nosacījumiem – dažādi kritiena leņķi un grīdas segumi, kā arī ūdensizturības testi dažādos apstākļos.
Tāpat Samsung cenšas līdz minimumam samazināt vajadzību pēc detaļu nomaiņas un labošanas produkta darbības traucējumu dēļ. Turklāt mēs fokusējam spēkus uz produktu ilgmūžības pagarināšanu, nodrošinot ātru produktu diagnostiku un ekspertu veikto remontu. Mēs piedāvājam pakalpojumus, kas atvieglo produktu nodošanu remontā – klienti var nogādāt tos ar kurjera starpniecību vai personīgi ierasties servisa centrā. Samsung pastāvīgi paplašina autorizēto tehniskās apkopes centru tīklu, lai nodrošinātu precīzāku un ātrāku diagnostiku un remonta pakalpojumus.

Mobilo tālruņu kalpošanas ilguma testēšanas attēls

Samazināt, izmantot atkārtoti un pārstrādāt vērtīgos ūdens resursus

Ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai Samsung Electronics galvenās pūles veltī 3R (Reduce, Reuse, Recycle — samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt) stratēģijai attiecībā uz ūdens izmantošanu, balstoties uz pārliecību, ka vides aizsardzība sākas ar rūpīgu ūdens resursu pārvaldību. Mēs mēģinām atkārtoti pārstrādāt ūdeni, cik daudz vien tas ir iespējams, ievērojot ikdienas saglabāšanas pasākumus, piemēram, darba vietu ekspluatācijas optimizācija, nolietoto iekārtu aizstāšana, un veicot strukturālos uzlabojumus, piemēram, uzlabojot ražošanas procesus un izveidojot pārstrādes sistēmas. Rezultātā kopējais 2019. gadā atkārtoti izmantotā ūdens daudzums pieauga par 10 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, līdz 68 555 000 tonnām. Īpaši pusvadītāju darba vietā, kur izmanto lielu daudzumu ūdens resursu, ūdens saglabāšanas mērķis tika pārsniegts, pielāgojot procesu kontroles mainīgos lielumus, izmainot notekūdeņu apstrādes metodi un optimizējot darbību. Papildus tam, Pjongtekas darba vietā, kur pēdējo gadu laikā tika uzstādītas jaunas, lielas ūdens iekārtas, tika noteikti ilgtermiņa ūdens saglabāšanas mērķi, kas atspoguļo pašreizējos saglabāšanas mērķus un efektīvu iekārtu darbību. Atzīstot mūsu ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas un saglabāšanas centienus, Samsung Electronics pirmo reizi pusvadītāju nozarē Lielbritānijā saņēma akreditētu Oglekļa tresta “Water Footprint” (Ūdens pēdas) sertifikātu.

Šajā infografikā redzamas ūdens resursu pārvaldības politikas. Augšdaļā redzama pamatfilozofija, un apakšdaļā — rīcības vadlīnijas. Pamatfilozofija nozīmē, ka Samsung Electronics atzīst ūdens resursu nozīmi ilgtspējīgas sabiedrības un uzņēmējdarbības uzturēšanā, un tas papildina mūsu kā starptautiska uzņēmuma sociālo atbildību aizsargāt šādus resursus. Rīcības vadlīnijas ir: 1) tiekties uz ūdens resursu izmantošanas risku samazināšanu uzņēmējdarbības pārvaldībā, 2) atzīt ūdens resursu nozīmi ka daļu no mūsu korporatīvās kultūras, 3) aktīvi sadarboties, lai atbilstu sabiedrības ūdens resursu politikām un 4) atklāt mūsu ūdens resursu politikas un aktivitātes.
Šajā infografikā redzamas ūdens resursu pārvaldības politikas. Augšdaļā redzama pamatfilozofija, un apakšdaļā — rīcības vadlīnijas. Pamatfilozofija nozīmē, ka Samsung Electronics atzīst ūdens resursu nozīmi ilgtspējīgas sabiedrības un uzņēmējdarbības uzturēšanā, un tas papildina mūsu kā starptautiska uzņēmuma sociālo atbildību aizsargāt šādus resursus. Rīcības vadlīnijas ir: 1) tiekties uz ūdens resursu izmantošanas risku samazināšanu uzņēmējdarbības pārvaldībā, 2) atzīt ūdens resursu nozīmi ka daļu no mūsu korporatīvās kultūras, 3) aktīvi sadarboties, lai atbilstu sabiedrības ūdens resursu politikām un 4) atklāt mūsu ūdens resursu politikas un aktivitātes.
Mūsu videi draudzīgās darba vietas pastāv līdzās ar dabu
Videi draudzīgu darba vietu lapas fona attēls