Fakti un skaitļi

Galvenā statistika, dati un cita informācija

Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem Samsung Electronics ilgtspējas pārvaldības pilnveidošanā.

 

Ekonomiskās vērtības sadalījuma proporcijas

Majandusliku väärtuse jaotuse suhe
Ekonomiskās vērtības sadalījums 2017 2018 2019
[Piegādātāji] Iepirkumu izmaksas (triljoni KRW) 135.2 156 173.3
[Vietējās kopienas] Sociālie ieguldījumi (triljoni KRW) 0.47 0.44 0.53
[Akcionāri/investori] Dividendes (triljoni KRW) 5.8 9.6 9.6
[Darbinieks] Atlīdzība (triljoni KRW) 27.2 27.8 28.1
[Kreditori] Procentu maksājumi (triljoni KRW) 0.7 0.7 0.7
[Darbinieki] Atalgojums (triljoni KRW) 15.1 17.8 9.7
Majandusliku väärtuse jaotuse suhe
Ekonomiskās vērtības sadalījuma proporcijas (%)
Piegādātāji 74
Vietējās kopienas 0.2
Akcionāri un investori 4.1
Kreditori 0.3
Darbinieki 12
Valdība 4.1
Nesadalītā peļņa 5.3