Fakti un skaitļi

Galvenā statistika, dati un cita informācija

Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem Samsung Electronics ilgtspējas pārvaldības pilnveidošanā.

 

Ekonomiskās vērtības sadalījuma proporcijas

Majandusliku väärtuse jaotuse suhe
Ekonomiskās vērtības sadalījums 2015 2016 2017
[Piegādātāji] Iepirkumu izmaksas (triljoni KRW) 128,8 127,0 135,2
[Vietējās kopienas] Sociālie ieguldījumi (miljardi KRW) 523 445 385
[Akcionāri/investori] Dividendes (miljardi KRW) 3069 3992 5826
[Akcionāri/investori] Izmaksātās summas proporcija (triljoni KRW) 23,5 24,0 27,2
[Kreditori] Procentu maksājumi (miljardi KRW) 777 588 655
[Darbinieki] Atalgojums (triljoni KRW) 7,8 8,9 15,1
Majandusliku väärtuse jaotuse suhe
Ekonomiskās vērtības sadalījuma proporcijas (%)
Piegādātāji 61,2
Vietējās kopienas 0,3
Akcionāri un investori 2,6
Kreditori 0,3
Darbinieki 12,3
Valdība 6,8
Nesadalītā peļņa 10,2
Attēlā redzama ekonomiskās vērtības sadalījuma proporciju infografika.

Ekonomiskās veikt spējas ziņojums

374,4 KB PDF LEJUPIELĀDE