Fakti un skaitļi

Galvenā statistika, dati un cita informācija

Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem Samsung Electronics ilgtspējas pārvaldības pilnveidošanā.

 
Product innovation information
Produktu inovācijas 2017 2018 2019
Videi draudzīgu produktu izstrāde1) (%) 94 94 97
Aplēstais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums
produktu2)izmantošanas posmā3)(miljoni tonnu CO2e)
217 243 270
Aplēstais samazinājums4)
enerģijas apjomā, kas patērēts produktu izstrādē2) (%)
36 39 42
Uzkrātais nolietoto produktu reģenerācijas daudzums3)
(10 000 tonnu)
312 355 403
Produktu pārstrāde5)(tonnas) 92,195 95,856 98,420
Pārvēršana resursos5) (tonnas) 79,579 82,739 88,886
 • 1) Produktu izstrādes projekti, kuru novērtējums nav zemāks par novērtējumu “Labs videi draudzīgs produkts” (Good Eco-Product)
 • 2) Savāktie dati aptver astoņas lielas produktu kategorijas (mobilie tālruņi, piezīmjdatori, televizori, monitori, ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, gaisa kondicionētāji un printeri)
 • 3) Uzkrājums no 2009. gada
 • 4) Gada vidējais enerģijas patēriņš pret gada vidējo enerģijas patēriņu 2008. gadā
 • 5) Savāktie dati attiecas uz Koreju
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

GHG emissions generated in the workplace

 • 2017 :Scope1 3,668,000tCO2e, Scope2 9,907,000tCO2e
 • 2018 :Scope1 4,855,000tCO2e, Scope2 10,294,000tCO2e
 • 2019 :Scope1 5,067,000tCO2e, Scope2 8,733,000tCO2e
 • 1) Pamatojoties uz aprēķina kritērijiem, ko izmanto valstī, kur atrodas attiecīgās darbavietas
 • 2) Ziņots atsevišķi, ievācot datus par 2014. un 2015. gadu
 • 3) Tā kā darbavietas ir izvietotas visā pasaulē, 2014. un 2015. gada dati ir mainīti, jo ziņojumos TJ mērvienības vietā tika izmantotas GWh
 • 4) Kopējais patēriņš ÷ konsolidētie globālie pārdošanas apjomi, neskaitot displeju atzara pārdošanas apjomus
Eco-friendly and safe workplace information
Videi draudzīga un droša darbavieta 2017 2018 2019
Ieguldījumi vidē un drošībā1)
(100 miljoni KRW)
9,513 9,167 15,176
Darbavietā radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas2)
(1000 tonnu CO2e)
13,575 15,151 13,800
Enerģijas patēriņš darbavietā3)(GWh) 23,419 26,028 26,899
Ūdens patēriņš(1000 tonnu) 120,618 134,230 134,479
Atkārtoti izmantotā ūdens proporcija (%) 47 46 51
Izcili tīra ūdens atgūšanas proporcija (%) 37 33 27
Atkritumu radīšana (tonnas) 1,146,812 1,210,521 1,099,197
Atkritumu pārvēršana resursos (%) 95 96 95
Consumption of chemicals4) (1,000 ton) 364 417 384