Fakti un skaitļi

Galvenā statistika, dati un cita informācija

Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem Samsung Electronics ilgtspējas pārvaldības pilnveidošanā.

 
Product innovation information
Produktu inovācijas 2015 2016 2017
Videi draudzīgu produktu izstrāde1) (%) 74 86 94
Aplēstais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums
produktu2)izmantošanas posmā3)(miljoni tonnu CO2e)
156 188 217
Aplēstais samazinājums4)
enerģijas apjomā, kas patērēts produktu izstrādē2) (%)
47 49 36
Uzkrātais nolietoto produktu reģenerācijas daudzums3)
(10 000 tonnu)
191 226 264
Produktu pārstrāde5)(tonnas) 59044 736776) 93852
Pārvēršana resursos5) (tonnas) 50965 69010 79165
 • 1) Produktu izstrādes projekti, kuru novērtējums nav zemāks par novērtējumu “Labs videi draudzīgs produkts” (Good Eco-Product)
 • 2) Savāktie dati aptver astoņas lielas produktu kategorijas (mobilie tālruņi, piezīmjdatori, televizori, monitori, ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, gaisa kondicionētāji un printeri)
 • 3) Uzkrājums no 2009. gada
 • 4) Gada vidējais enerģijas patēriņš pret gada vidējo enerģijas patēriņu 2008. gadā
 • 5) Savāktie dati attiecas uz Koreju
Eco-friendly and safe workplace information
Videi draudzīga un droša darbavieta 2015 2016 2017
Ieguldījumi vidē un drošībā1)
(100 miljoni KRW)
6590 9334 9513
Darbavietā radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas2)
(1000 tonnu CO2e)
10192 1600 13,585
Enerģijas patēriņš darbavietā3)(GWh) 19478 21073 23419
Ūdens patēriņš(1000 tonnu) 92414 104253 120619
Atkārtoti izmantotā ūdens proporcija (%) 50 46,6 46,6
Izcili tīra ūdens atgūšanas proporcija (%) 42,5 41,1 36,7
Atkritumu radīšana (tonnas) 937341 1078309 1146812
Atkritumu pārvēršana resursos (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1,000 ton) 588 577 696
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

[Darbavietā radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas]

 • 2014 :Scope1 2620000tCO2e, Scope2 6670000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2445000tCO2e, Scope2 7747000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2554000tCO2e, Scope2 9046000tCO2e
 • 1) Pamatojoties uz aprēķina kritērijiem, ko izmanto valstī, kur atrodas attiecīgās darbavietas
 • 2) Ziņots atsevišķi, ievācot datus par 2014. un 2015. gadu
 • 3) Tā kā darbavietas ir izvietotas visā pasaulē, 2014. un 2015. gada dati ir mainīti, jo ziņojumos TJ mērvienības vietā tika izmantotas GWh
 • 4) Kopējais patēriņš ÷ konsolidētie globālie pārdošanas apjomi, neskaitot displeju atzara pārdošanas apjomus

Vides veiktspējas ziņojums