Fakti un skaitļi

Galvenā statistika, dati un cita informācija

Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem Samsung Electronics ilgtspējas pārvaldības pilnveidošanā.

 
Customer value enhancement information
Klientiem nodrošinātās vērtības uzlabošana 2017 2018 2019
Klientu apmierinātība (punkts) 83.9 85.4 85.4
Videi draudzīga un droša darbavieta 2017 2018 2019
Negadījumu biežuma koeficients 1)2) 0,086 0,036 0.059
ЧTraumatisms1)3) 0,017 0,008 0.009
  • 1) Datu vākšanas joma: Darbinieki Dienvidkorejā, kopijas iekļautas
  • 2) (Negadījumu skaits ÷ gada darba stundu skaits) x 1 000 000.
  • 3) (Traumas guvušo darbinieku skaits ÷ darbinieku skaits) x 100.
Sustainable supply chain information
Ilgtspējīga piegādes ķēde 2017 2018 2016
Izcili novērtēti piegādātāji (%) 60 64 70
Ieguldījumi partneru sadarbības fondā
(100 miljoni KRW)
8,228 8,339 8,630
Piegādātāju apmācību dalībnieki 16,209 18,777 20,144
1. līmeņa piegādātāji (personu skaits) 12,687 13,673 15,170
2. līmeņa piegādātāji (personu skaits) 3,522 5,104 4,974
Viedo rūpnīcu programmas labuma guvēji (uzņēmumu skaits) 487 505 570
Samsung piegādātāji (uzņēmumu skaits) 66 82 41
MVU, kuriem nav biznesa darījumu ar Samsung
(uzņēmumu skaits)
421 423 529
Trešo pušu sākotnējie auditi par
piegādātāju darba vidi (gadījumu skaits)1)
214 306 399
Uz vietas veikti piegādātāju auditi
saistībā ar konfliktu izrakteņu pārvaldību (gadījumu skaits)
252 244 225
  • 1) Uzkrātais skaits kopš 2013. gada.
employees information
People First 2017 2018 2019
Darbinieku kopskaits (personu skaits) 320,671 309,630 287,439
Koreja 96,458 99,705 102,059
Dienvidaustrumāzija/Japāna 145,577 137,365 121,819
Ķīna 34,843 29,110 20,649
Ziemeļamerika / Centrālamerika un Latīņamerika 25,814 25,630 25,270
Eiropa/NVS 14,711 14,681 14,061
Tuvie Austrumi 2,592 2,552 3,008
Āfrika 676 587 573
Nodarbināto sieviešu īpatsvars1) (%) 45 43 40.2
Vidējais katras personas apmācību ilgums2) (stundu skaits) 73.5 62.2 67.2
Izmaksas par katras personas apmācību3) (1000 KRW) 1,137 1,473 1,435
  • 1) Savāktie dati attiecas uz darbiniekiem iekšzemē.
  • 2) Gan tiešsaistes, gan bezsaistes apmācības.
  • 3) Kopējie apmācību izdevumi ÷ kopējais darbinieku skaits Korejā.
Employees who received compliance information
Atbilstības pārvaldība 2017 2018 2019
Darbinieki, kas apmācīti atbilstības jomā 1)
(personu skaits)
260,032 214,450 193,663
Darbinieki, kas apmācīti pretkorupcijas jomā 2)
(personu skaits)
317,965 303,445 276,621
  • 1) Datu vākšanas joma: Darbinieki Dienvidkorejā, kopijas iekļautas
  • 2) Pamatojoties uz kopējo darbinieku skaitu visās darbavietās
Corporate Citizenship information
Uzņēmuma sociālā atbildība 2017 2018 2019
Kopējais iekšzemes un ārzemju darbinieku darba apjoms (stundu skaits) 1,259,893 1,131,915 878,448
Uzkrātais Samsung Solve for Tomorrow saņēmēju skaits (cilvēku skaits) 743,348 1,513,651 1,693,535
Uzkrātais Samsung Smart School saņēmēju skaits (cilvēku skaits) 2,228,150 2,712,024 3,825,864