Fakti un skaitļi

Galvenā statistika, dati un cita informācija

Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem Samsung Electronics ilgtspējas pārvaldības pilnveidošanā.

 
Customer value enhancement information
Klientiem nodrošinātās vērtības uzlabošana 2015 2016 2017
Klientu apmierinātība (%) 83,7 84,0 83,9
Datorzinātņu karjeras īpatsvars (iekšējā sertifikācijas programma)
-sertificēti darbinieki1) (punkti)
97 95 95,8
 • 1) No kopējā datorzinātņu darbinieku skaita.
Videi draudzīga un droša darbavieta 2015 2016 2017
Negadījumu biežuma koeficients 2)3) 0,240 0,227 0,086
ЧTraumatisms2)4) 0,045 0,044 0,017
 • 2) Aprēķinos ņemti vērā visi iekšzemes darbinieki un darbinieki ražošanas meitasuzņēmumos ārzemēs.
 • 3) (Negadījumu skaits ÷ gada darba stundu skaits) x 1 000 000.
 • 4) (Traumas guvušo darbinieku skaits ÷ darbinieku skaits) x 100.
Sustainable supply chain information
Ilgtspējīga piegādes ķēde 2015 2016 2017
Izcili novērtēti piegādātāji (%) 70 70 60
Ieguldījumi partneru sadarbības fondā
(100 miljoni KRW)
8649 8232 8228
Piegādātāju apmācību dalībnieki 12694 13089 16209
1. līmeņa piegādātāji (personu skaits) 11002 12673 12687
2. līmeņa piegādātāji (personu skaits) 1692 416 3522
Viedo rūpnīcu programmas labuma guvēji 5)
(uzņēmumu skaits)
120 479 487
Samsung piegādātāji (uzņēmumu skaits) 24 39 66
MVU, kuriem nav biznesa darījumu ar Samsung
(uzņēmumu skaits)
96 440 421
Trešo pušu sākotnējie auditi par
piegādātāju darba vidi6)(gadījumu skaits)
170 190 214
Uz vietas veikti piegādātāju auditi
saistībā ar konfliktu izrakteņu pārvaldību6) (gadījumu skaits)
483 163 252
 • 5) Mērķis ir līdz 2017. gadam atbalstīt vairāk nekā 1000 uzņēmumu.
 • 6) Uzkrātais skaits kopš 2013. gada.
employees information
People First 2015 2016 2017
Darbinieku kopskaits (personu skaits) 325,677 308,745 320,671
Koreja 96,902 93,204 96,458
Dienvidaustrumāzija/Dienvidrietumāzija/Japāna 140,437 134,486 145,577
Ķīna 44,948 37,070 34,843
Ziemeļamerika / Centrālamerika un Latīņamerika 23,947 25,988 25,814
Eiropa/NVS 15,487 14,445 14,711
Tuvie Austrumi 2,998 2,810 2,592
Āfrika 958 842 676
Nodarbināto sieviešu īpatsvars7) (%) 46 44 45
Vidējais katras personas apmācību ilgums8) (stundu skaits) 78 71 73.5
Izmaksas par katras personas apmācību9) (1000 KRW) 1,335 1,198 1,137
 • 7) Savāktie dati attiecas uz darbiniekiem iekšzemē.
 • 8) Gan tiešsaistes, gan bezsaistes apmācības.
 • 9) Kopējie apmācību izdevumi ÷ kopējais darbinieku skaits Korejā.
Employees who received compliance information
Atbilstības pārvaldība 2015 2016 2017
Darbinieki, kas apmācīti atbilstības jomā7)10)
(personu skaits)
190919 210229 260032
Darbinieki, kas apmācīti pretkorupcijas jomā7)
(personu skaits)
320399 313590 317965
 • 7) Aprēķinos izmantots kopējais darbinieku skaits pasaulē.
 • 10) Ieskaitot štatu samazināšanas rezultātā atbrīvotos darbiniekus.
Corporate Citizenship information
Uzņēmuma sociālā atbildība 2015 2016 2017
Kopējie uzņēmuma sociālās atbildības pārvaldības izdevumi
(miljoni KRW)
523395 444789 385571
Kopējais iekšzemes un ārzemju darbinieku darba apjoms
(stundu skaits)
1044847 1083849 1259893
Uzkrātais Samsung viedās skolas
labuma guvēju skaits (personu skaits)
667326 1401776 2228150
Samsung viedās skolas programmu skaits11)
(programmu skaits)
2360 3231 3587
Samsung tehnoloģiju institūta izdevumi
(personu skaits)
39659 74192 85388
 • 11) Uzkrātais kopš 2013. gada.

Sociālās veiktspējas ziņojums