Piegādes ķēde

Atbildīga piegādes ķēdes pārvaldība

Mēs saviem piegādātājiem ar atbalstu un sadarbību palīdzam nostiprināt to konkurences priekšrocības, lai tiktu veidota stabila korporatīvā ekosistēma un ilgtspējīga piegādes ķēde.

 

Mūsu piegādes ķēdē ietilpst aptuveni 2500 piegādātāju visā pasaulē, un tās pamatā ir mūsu godīguma, atvērtības un abpusēji izdevīgas sadarbības filozofija. Mēs palīdzam visiem saviem piegādātājiem ievērot “Samsung piegādātāju rīcības kodeksu” un rīkojamies atbilstīgi attiecīgajiem vietējiem noteikumiem un starptautiskajiem standartiem. Mēs izvērtējam savus piegādātājus un tādējādi pārvaldām piegādes ķēdes riskus attiecībā uz ilgtspējas aspektiem, piemēram, vidi, cilvēktiesībām, finansēm u. c. Papildus mēs pastāvīgi atbalstām savus piegādātājus, lai savstarpēji palielinātu konkurences priekšrocības un izaugsmi.

Piegādes ķēdes pārvaldības stratēģija un pieci kritēriji

 •  

  Ekonomiskais

  Mēs gūstam visaptverošas konkurences priekšrocības izmaksu, piegāžu, kvalitātes, tehnoloģijas un cilvēkresursu jomā, lai kopā ar piegādātājiem sasniegtu maksimālu sinerģiju, ātrumu un efektivitāti un veidotu korporatīvo ekosistēmu, kas ir labvēlīga ilgtspējīgai izaugsmei.

 •  

  Sociālais

  Mēs pieprasām ievērot starptautiskos standartus un noteikumus cilvēktiesību pārvaldības, darba vides, ētikas un konfliktu izrakteņu jomā, cenšoties veidot atklātu un pārredzamu pārvaldības atbildības sistēmu, kurā iesaistīta ikviena ieinteresētā puse visā piegādes ķēdē.

 •  

  Vides

  Mēs strādājam tikai ar piegādātājiem, kas ir sertificēti ekopartneri, lai mēs varētu izvērtēt un pārvaldīt viņu komponentu, izejmateriālu un ražošanas procesa ietekmi uz vidi.

Infografika par vērtības radīšanu, izmantojot ilgtspējīgu pārvaldību
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li> 1) Izmaksu konkurētspēja (ekonomiskais)</li> <li> 2) Savlaicīga piegāde (ekonomiskais)</li> <li> 3) Piegādātāju konkurētspēja (ekonomiskais, sociālais, vides)</li> <li> 4) Reaģēšana uz risku (ekonomiskais, sociālais, vides)</li> <li> 5) Cilvēkresursu kapacitāte (ekonomiskais)</li> </ul>
Šis ilgtspējas sadaļas piegādes ķēdes apakšsadaļas attēls ir infografika, kurā sīkāk raksturota piegādes ķēdes pārvaldības stratēģija un pieci kritēriji.

Piegādātāju darbība

Samsung cenšas veidot stratēģiskas partnerības ar labākajiem piegādātājiem, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos. Tāpēc esam izveidojuši godīgu un pārredzamu jauno piegādātāju reģistrācijas sistēmu un ik gadu veicam izvērtēšanu, lai palīdzētu piegādātājiem nostiprināt to konkurences priekšrocības un minimizētu attiecīgos riskus.
Jebkurš uzņēmums, kurš vēlas piedāvāt izmantošanai savas atšķirīgās tehnoloģiskās spējas un sadarboties ar Samsung, var jebkurā brīdī mūsu iepirkumu portālā (www.secbuy.com) ievietot savus jaunos sadarbības piedāvājumus. Mūsu iepirkumi tiek veikti caur starptautisko iepirkumu centru (International Procurement Center, IPC), kas ļauj mums apzināt izcilus piegādātājus stratēģiski svarīgos pasaules reģionos.

Mūsu jauno piegādātāju reģistrācijas programmas galvenie izvērtēšanas aspekti

 
Vide un drošība
Piegādātājiem ir jāizpilda kritēriji, kas ir noteikti 22 sadaļās, kuras aptver darba drošību, ugunsdrošības aprīkojumu, arodveselību, bīstamās vielas un vides prasības.
Astoņi atbilstības kritēriji ir obligāti: ugunsdrošības aprīkojums, bīstamas vielas un atkritumi, kanalizācijas un notekūdeņu iekārtas u. c.
 
Darbaspēka tiesības un cilvēktiesības
Uz vietas ir obligāti jāveic auditi attiecībā uz 20 sadaļām, tostarp attiecībā uz brīvprātīgo darbu, atbilstību darba laika regulējumam un diskriminācijas aizliegumu.
Trīs atbilstības kritēriji ir obligāti: bērnu darba aizliegums, garantēta minimālā alga un necilvēcīgas izturēšanās aizliegums.
 
Ekopartneri
Tiek pārskatīta produktu vides politika, izglītība un apmācības, kā arī bīstamo vielu izmantošana.
Sadarbība tiek īstenota tikai ar tādiem piegādātājiem, kas saņēmuši ekopartnera sertifikātu.

Vispusīgs izvērtēšanas process

Piegādes ķēdes sadaļā iekļauta infografika par vispusīgo izvērtēšanas procesu (izvērtēšana visa gada garumā, savas darbības uzlabošana, izvērtēšana, sekojošā pārvaldība).

Partneru sadarbības programmas

Vadoties pēc savas uzņēmējdarbības filozofijas, ka “Samsung Electronics konkurences priekšrocību avots ir piegādātāju konkurences priekšrocības”, mēs paplašinām savas savstarpēji izdevīgās pārvaldības iniciatīvas, lai aptvertu gan iekšzemes, gan arī ārvalstu piegādātājus. Mēs nodrošinām plašu programmu klāstu, lai dotu savu artavu finansējumā, izglītošanā un inovācijā ar mērķi palīdzēt piegādātājiem kļūt konkurētspējīgiem globālā mērogā.

 • This image describe funding in partner collaboration programs This image describe funding in partner collaboration programs
  • 828,8 miljardi KRW
  • Ieguldījumi Savstarpējās izaugsmes fondā

  Finansējums

  1 triljonu KRW liela fonda izveide sadarbībā ar komercbankām

 • This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs
  • 16209 personas
  • Piegādātāju apmācību dalībnieki

  Darbinieku kapacitātes celšana

  Nodrošina līderību, darba prasmes, kā arī globālos un citus kursus, izmantojot tikai piegādātājiem pieejamu apmācību instrumentu

 • This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs
  • 487 uzņēmumi
  • Piegādātāji, kas saņēmuši viedās rūpnīcas atbalstu

  Inovācijas iniciatīvas

  Atbalsts 1 000 piegādātājiem un MVU visā valstī, kam nav darījuma attiecību ar Samsung

[Mūsu galveno savstarpējo ieguvumu programmu rezultāti 2017. gadā]

* Mēs saviem 1. un 2. līmeņa piegādātājiem sūdzību paušanai esam nodrošinājuši tiešo tālruni (+82-80-200-3300), e-pastu (ssvoc@samsung.com), un tiešsaistes sistēmu trauksmes cēlējiem partneru sadarbības portālā (www.secbuy.com), kā arī uz vietas konsultējam piegādātājus un rīkojam dažādas informācijas apmaiņas sanāksmes.

Piegādātāju darba vide

Samsung ļoti nopietni uztver pienākumu pilnveidot cilvēktiesību pārvaldību visos piegādes ķēdes posmos, ievērot starptautiskos cilvēktiesību nolīgumus par drošības garantēšanu darba vietā, kā arī pildīt Atbildīgas uzņēmējdarbības alianses (Responsible Business Alliance (RBA)) rīcības kodeksa noteikumus. Samsung pastāvīgi uzrauga visus piegādātājus atbilstoši EICC pārbaudes standartiem, lai atklātu problēmas un veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Mēs mudinām savus 1. līmeņa piegādātājus izveidot drošu darba vietu, un šī apņemšanās panākt darbavietas drošību ar 1. līmeņa piegādātāju starpniecību tiek attiecināta arī uz 2. līmeņa piegādātājiem. Tādējādi mēs veicinām stabilas ekosistēmas izveidi visos mūsu piegādes ķēdes posmos.

Piegādātāju darba vide
<h3>Piegādātāju darba vide</h3> <dl> <li>Pašnovērtējums</li> <li>Visi 1. līmeņa piegādātāji veic ikgadējos pašnovērtējumus</li> </dl> <dl> <li>Auditi uz vietas</li> <li>Tiek atlasīti kritiski svarīgi piegādātāji, ņemot vērā darījumu apjomu un pašnovērtējuma rezultātus, un viņiem tiek veikti auditi uz vietas</li> <li>Tiek veikti gan visa gada auditi, gan arī īpašie auditi attiecībā uz mācekļu un studentu nodarbināšanu brīvlaikā</li> </dl> <dl> <li>Trešo pušu auditi</li> <li> RBA sertificēts auditors veic nejauši izvēlētu piegādātāju pārbaudes </li> <li>Uzlabošanas darbības, kas noteiktas, ņemot vērā audita rezultātus, ir jāveic nākamo trīs mēnešu laikā</li> </dl>

Konfliktu izrakteņu pārvaldība

Samsung Electronics aizliedz izmantot jebkādus izrakteņus, tostarp tantalu, alvu, volframu un zeltu, kas neētiski izrakti 10 Āfrikas valstu konfliktu zonās, tostarp Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR). Mēs pārvaldām savu piegādes ķēdi atbilstoši ētiskas sadales procesa principam. Lai mūsu piegādātāji ievērotu visaugstākos standartus, mēs rūpīgi pārbaudām mūsu produktu ražošanā izmantotos minerālus. Lai izveidotu no konfliktiem brīvu sistēmu, esam ieviesuši konfliktu izrakteņu pienācīgas pārbaudes procesu atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm (OECD Due Diligence Guidance).
Papildus mēs mudinām piegādātājus sadarboties ar kausētājiem, kas saņēmuši RMAP (Responsible Minerals Assurance Process – Atbildīgas minerālu garantijas process) sertifikātu, kā arī pieprasām nesertificētiem mūsu piegādes ķēdes kausētājiem iegūt RMAP sertifikātu.

Ar konfliktu izrakteņiem saistīta kausētāju RMAP sertifikācija piegādes ķēdes ietvaros

(2017. gada decembra beigas)

CFSP sertifikācija pabeigta CFSP sertifikācija tiek veikta Kopā
Tantals (Ta) 42 - 42
Alvas (Sn) 69 2 71
Volframs (W) 41 - 41
Zelta (Au) 98 3 101

Piegādātāju atbildība

Samsung Electronics piedāvātie produkti un pakalpojumi ir mūsu piegādes ķēdē esošo piegādātāju uzticības un pūļu rezultāts. Samsung Electronics un mūsu piegādātāji ir atbildīgi par mūsu klientu un sabiedrības apmierinātību ilgtspējas jomā. Mēs solām uzņemties pilnu atbildību par piegādes ķēdi, kas balstīta uz uzticību un godīgumu attiecībā uz labāko vērtību.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4