Piegādes ķēde

Atbildīga piegādes ķēdes pārvaldība

Mēs saviem piegādātājiem ar atbalstu un sadarbību palīdzam nostiprināt to konkurences priekšrocības, lai tiktu veidota stabila korporatīvā ekosistēma un ilgtspējīga piegādes ķēde.

 

Mūsu piegādes ķēdē ietilpst aptuveni 2,200 piegādātāju visā pasaulē, un tās pamatā ir mūsu godīguma, atvērtības un abpusēji izdevīgas sadarbības filozofija. Mēs palīdzam visiem saviem piegādātājiem ievērot “Samsung piegādātāju rīcības kodeksu” un rīkojamies atbilstīgi attiecīgajiem vietējiem noteikumiem un starptautiskajiem standartiem. Mēs izvērtējam savus piegādātājus un tādējādi pārvaldām piegādes ķēdes riskus attiecībā uz ilgtspējas aspektiem, piemēram, vidi, cilvēktiesībām, finansēm u. c. Papildus mēs pastāvīgi atbalstām savus piegādātājus, lai savstarpēji palielinātu konkurences priekšrocības un izaugsmi.

Piegādes ķēdes pārvaldības stratēģija un pieci kritēriji

 •  

  Ekonomiskais

  Mēs gūstam visaptverošas konkurences priekšrocības izmaksu, piegāžu, kvalitātes, tehnoloģijas un cilvēkresursu jomā, lai kopā ar piegādātājiem sasniegtu maksimālu sinerģiju, ātrumu un efektivitāti un veidotu korporatīvo ekosistēmu, kas ir labvēlīga ilgtspējīgai izaugsmei.

 •  

  Sociālais

  Mēs pieprasām ievērot starptautiskos standartus un noteikumus cilvēktiesību pārvaldības, darba vides, ētikas un konfliktu izrakteņu jomā, cenšoties veidot atklātu un pārredzamu pārvaldības atbildības sistēmu, kurā iesaistīta ikviena ieinteresētā puse visā piegādes ķēdē.

 •  

  Vides

  Mēs strādājam tikai ar piegādātājiem, kas ir sertificēti ekopartneri, lai mēs varētu izvērtēt un pārvaldīt viņu komponentu, izejmateriālu un ražošanas procesa ietekmi uz vidi.

Infografika par vērtības radīšanu, izmantojot ilgtspējīgu pārvaldību
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li> 1) Izmaksu konkurētspēja (ekonomiskais)</li> <li> 2) Savlaicīga piegāde (ekonomiskais)</li> <li> 3) Piegādātāju konkurētspēja (ekonomiskais, sociālais, vides)</li> <li> 4) Reaģēšana uz risku (ekonomiskais, sociālais, vides)</li> <li> 5) Cilvēkresursu kapacitāte (ekonomiskais)</li> </ul>
Šis ilgtspējas sadaļas piegādes ķēdes apakšsadaļas attēls ir infografika, kurā sīkāk raksturota piegādes ķēdes pārvaldības stratēģija un pieci kritēriji.

Piegādātāju darbība

Samsung cenšas veidot stratēģiskas partnerības ar labākajiem piegādātājiem, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos. Tāpēc esam izveidojuši godīgu un pārredzamu jauno piegādātāju reģistrācijas sistēmu un ik gadu veicam izvērtēšanu, lai palīdzētu piegādātājiem nostiprināt to konkurences priekšrocības un minimizētu attiecīgos riskus.
Jebkurš uzņēmums, kurš vēlas piedāvāt izmantošanai savas atšķirīgās tehnoloģiskās spējas un sadarboties ar Samsung, var jebkurā brīdī mūsu iepirkumu portālā (www.secbuy.com) ievietot savus jaunos sadarbības piedāvājumus. Mūsu iepirkumi tiek veikti caur starptautisko iepirkumu centru (International Procurement Center, IPC), kas ļauj mums apzināt izcilus piegādātājus stratēģiski svarīgos pasaules reģionos.

Mūsu jauno piegādātāju reģistrācijas programmas galvenie izvērtēšanas aspekti

 
Vide un drošība
Piegādātājiem ir jāizpilda kritēriji, kas ir noteikti 22 sadaļās, kuras aptver darba drošību, ugunsdrošības aprīkojumu, arodveselību, bīstamās vielas un vides prasības.
Astoņi atbilstības kritēriji ir obligāti: ugunsdrošības aprīkojums, bīstamas vielas un atkritumi, kanalizācijas un notekūdeņu iekārtas u. c.
 
Darbaspēka tiesības un cilvēktiesības
Uz vietas ir obligāti jāveic auditi attiecībā uz 20 sadaļām, tostarp attiecībā uz brīvprātīgo darbu, atbilstību darba laika regulējumam un diskriminācijas aizliegumu.
Trīs atbilstības kritēriji ir obligāti: bērnu darba aizliegums, garantēta minimālā alga un necilvēcīgas izturēšanās aizliegums.
 
Ekopartneri
Tiek pārskatīta produktu vides politika, izglītība un apmācības, kā arī bīstamo vielu izmantošana.
Sadarbība tiek īstenota tikai ar tādiem piegādātājiem, kas saņēmuši ekopartnera sertifikātu.

Vispusīgs izvērtēšanas process

Piegādes ķēdes sadaļā iekļauta infografika par vispusīgo izvērtēšanas procesu (izvērtēšana visa gada garumā, savas darbības uzlabošana, izvērtēšana, sekojošā pārvaldība).

Partneru sadarbības programmas

Vadoties pēc savas uzņēmējdarbības filozofijas, ka “Samsung Electronics konkurences priekšrocību avots ir piegādātāju konkurences priekšrocības”, mēs paplašinām savas savstarpēji izdevīgās pārvaldības iniciatīvas, lai aptvertu gan iekšzemes, gan arī ārvalstu piegādātājus. Mēs nodrošinām plašu programmu klāstu, lai dotu savu artavu finansējumā, izglītošanā un inovācijā ar mērķi palīdzēt piegādātājiem kļūt konkurētspējīgiem globālā mērogā.

 • This image describe funding in partner collaboration programs This image describe funding in partner collaboration programs
  • 860 billion KRW
  • Ieguldījumi Savstarpējās izaugsmes fondā

  Finansējums

  1 triljonu KRW liela fonda izveide sadarbībā ar komercbankām

 • This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs
  • 20144 personas
  • Piegādātāju apmācību dalībnieki

  Darbinieku kapacitātes celšana

  Nodrošina līderību, darba prasmes, kā arī globālos un citus kursus, izmantojot tikai piegādātājiem pieejamu apmācību instrumentu

 • This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs
  • 570 uzņēmumi
  • Piegādātāji, kas saņēmuši viedās rūpnīcas atbalstu

  Inovācijas iniciatīvas

  Atbalsts 1 000 piegādātājiem un MVU visā valstī, kam nav darījuma attiecību ar Samsung

[Mūsu galveno savstarpējo ieguvumu programmu rezultāti 2019. gadā]

* Mēs saviem 1. un 2. līmeņa piegādātājiem sūdzību paušanai esam nodrošinājuši tiešo tālruni (+82-80-200-3300), e-pastu (ssvoc@samsung.com), un tiešsaistes sistēmu trauksmes cēlējiem partneru sadarbības portālā (www.secbuy.com), kā arī uz vietas konsultējam piegādātājus un rīkojam dažādas informācijas apmaiņas sanāksmes.

Piegādātāju darba vide

Samsung ļoti nopietni uztver pienākumu pilnveidot cilvēktiesību pārvaldību visos piegādes ķēdes posmos, ievērot starptautiskos cilvēktiesību nolīgumus par drošības garantēšanu darba vietā, kā arī pildīt Atbildīgas uzņēmējdarbības alianses (Responsible Business Alliance (RBA)) rīcības kodeksa noteikumus. Samsung pastāvīgi uzrauga visus piegādātājus atbilstoši EICC pārbaudes standartiem, lai atklātu problēmas un veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Mēs mudinām savus 1. līmeņa piegādātājus izveidot drošu darba vietu, un šī apņemšanās panākt darbavietas drošību ar 1. līmeņa piegādātāju starpniecību tiek attiecināta arī uz 2. līmeņa piegādātājiem. Tādējādi mēs veicinām stabilas ekosistēmas izveidi visos mūsu piegādes ķēdes posmos.

Piegādātāju darba vide
<h3>Piegādātāju darba vide</h3> <dl> <li>Pašnovērtējums</li> <li>Visi 1. līmeņa piegādātāji veic ikgadējos pašnovērtējumus</li> </dl> <dl> <li>Auditi uz vietas</li> <li>Tiek atlasīti kritiski svarīgi piegādātāji, ņemot vērā darījumu apjomu un pašnovērtējuma rezultātus, un viņiem tiek veikti auditi uz vietas</li> <li>Tiek veikti gan visa gada auditi, gan arī īpašie auditi attiecībā uz mācekļu un studentu nodarbināšanu brīvlaikā</li> </dl> <dl> <li>Trešo pušu auditi</li> <li> RBA sertificēts auditors veic nejauši izvēlētu piegādātāju pārbaudes </li> <li>Uzlabošanas darbības, kas noteiktas, ņemot vērā audita rezultātus, ir jāveic nākamo trīs mēnešu laikā</li> </dl>

Kausētāji un rafinētāji Samsung Electronics piegādes ķēdē

Samsung Electronics vada minerālu pārvaldības sistēmu, balstoties uz "OECD Padziļinātas izpētes vadlīnijām atbildīgai minerālu piegādes ķēdei no konfliktu skartajām un augsta riska zonām", un pārvalda kausētājus piegādes ķēdē caur piegādātājiem, ar ko sadarbojamies.
Mēs aktīvi koplietojam kausētāju sarakstu ar dažādām ieinteresētajām pusēm, tostarp mūsu klientiem.
Papildus mēs mudinām piegādātājus sadarboties ar kausētājiem, kas saņēmuši RMAP (Responsible Minerals Assurance Process – Atbildīgas minerālu garantijas process) sertifikātu, kā arī pieprasām nesertificētiem mūsu piegādes ķēdes kausētājiem iegūt RMAP sertifikātu.

Kausētāju un rafinētāju saraksts

(2019. gada decembra beigas)

CFSP sertifikācija pabeigta CFSP sertifikācija tiek veikta Kopā
Tantals (Ta) 40 - 40
Alvas (Sn) 76 - 76
Volframs (W) 41 - 41
Zelta (Au) 104 - 104
※Kobalts (Co) - - 30

Piegādātāju atbildība

Samsung Electronics piedāvātie produkti un pakalpojumi ir mūsu piegādes ķēdē esošo piegādātāju uzticības un pūļu rezultāts. Samsung Electronics un mūsu piegādātāji ir atbildīgi par mūsu klientu un sabiedrības apmierinātību ilgtspējas jomā. Mēs solām uzņemties pilnu atbildību par piegādes ķēdi, kas balstīta uz uzticību un godīgumu attiecībā uz labāko vērtību.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co., Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4