Piegādes ķēde

Atbildīga piegādes ķēdes pārvaldība

Mēs saviem piegādātājiem ar atbalstu un sadarbību palīdzam nostiprināt to konkurences priekšrocības, lai tiktu veidota stabila korporatīvā ekosistēma un ilgtspējīga piegādes ķēde.

 

Mūsu piegādes ķēdē ietilpst aptuveni 2500 piegādātāju visā pasaulē, un tās pamatā ir mūsu godīguma, atvērtības un abpusēji izdevīgas sadarbības filozofija. Mēs palīdzam visiem saviem piegādātājiem ievērot “Samsung piegādātāju rīcības kodeksu” un rīkojamies atbilstīgi attiecīgajiem vietējiem noteikumiem un starptautiskajiem standartiem. Mēs izvērtējam savus piegādātājus un tādējādi pārvaldām piegādes ķēdes riskus attiecībā uz ilgtspējas aspektiem, piemēram, vidi, cilvēktiesībām, finansēm u. c. Papildus mēs pastāvīgi atbalstām savus piegādātājus, lai savstarpēji palielinātu konkurences priekšrocības un izaugsmi.

Piegādes ķēdes pārvaldības stratēģija un pieci kritēriji

 •  

  Ekonomiskais

  Mēs gūstam visaptverošas konkurences priekšrocības izmaksu, piegāžu, kvalitātes, tehnoloģijas un cilvēkresursu jomā, lai kopā ar piegādātājiem sasniegtu maksimālu sinerģiju, ātrumu un efektivitāti un veidotu korporatīvo ekosistēmu, kas ir labvēlīga ilgtspējīgai izaugsmei.

 •  

  Sociālais

  Mēs pieprasām ievērot starptautiskos standartus un noteikumus cilvēktiesību pārvaldības, darba vides, ētikas un konfliktu izrakteņu jomā, cenšoties veidot atklātu un pārredzamu pārvaldības atbildības sistēmu, kurā iesaistīta ikviena ieinteresētā puse visā piegādes ķēdē.

 •  

  Vides

  Mēs strādājam tikai ar piegādātājiem, kas ir sertificēti ekopartneri, lai mēs varētu izvērtēt un pārvaldīt viņu komponentu, izejmateriālu un ražošanas procesa ietekmi uz vidi.

Infografika par vērtības radīšanu, izmantojot ilgtspējīgu pārvaldību
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li> 1) Izmaksu konkurētspēja (ekonomiskais)</li> <li> 2) Savlaicīga piegāde (ekonomiskais)</li> <li> 3) Piegādātāju konkurētspēja (ekonomiskais, sociālais, vides)</li> <li> 4) Reaģēšana uz risku (ekonomiskais, sociālais, vides)</li> <li> 5) Cilvēkresursu kapacitāte (ekonomiskais)</li> </ul>
Šis ilgtspējas sadaļas piegādes ķēdes apakšsadaļas attēls ir infografika, kurā sīkāk raksturota piegādes ķēdes pārvaldības stratēģija un pieci kritēriji.

Piegādātāju darbība

Samsung cenšas veidot stratēģiskas partnerības ar labākajiem piegādātājiem, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos. Tāpēc esam izveidojuši godīgu un pārredzamu jauno piegādātāju reģistrācijas sistēmu un ik gadu veicam izvērtēšanu, lai palīdzētu piegādātājiem nostiprināt to konkurences priekšrocības un minimizētu attiecīgos riskus.
Jebkurš uzņēmums, kurš vēlas piedāvāt izmantošanai savas atšķirīgās tehnoloģiskās spējas un sadarboties ar Samsung, var jebkurā brīdī mūsu iepirkumu portālā (www.secbuy.com) ievietot savus jaunos sadarbības piedāvājumus. Mūsu iepirkumi tiek veikti caur starptautisko iepirkumu centru (International Procurement Center, IPC), kas ļauj mums apzināt izcilus piegādātājus stratēģiski svarīgos pasaules reģionos.

Mūsu jauno piegādātāju reģistrācijas programmas galvenie izvērtēšanas aspekti

 
Vide un drošība
Piegādātājiem ir jāizpilda kritēriji, kas ir noteikti 22 sadaļās, kuras aptver darba drošību, ugunsdrošības aprīkojumu, arodveselību, bīstamās vielas un vides prasības.
Astoņi atbilstības kritēriji ir obligāti: ugunsdrošības aprīkojums, bīstamas vielas un atkritumi, kanalizācijas un notekūdeņu iekārtas u. c.
 
Darbaspēka tiesības un cilvēktiesības
Uz vietas ir obligāti jāveic auditi attiecībā uz 20 sadaļām, tostarp attiecībā uz brīvprātīgo darbu, atbilstību darba laika regulējumam un diskriminācijas aizliegumu.
Trīs atbilstības kritēriji ir obligāti: bērnu darba aizliegums, garantēta minimālā alga un necilvēcīgas izturēšanās aizliegums.
 
Ekopartneri
Tiek pārskatīta produktu vides politika, izglītība un apmācības, kā arī bīstamo vielu izmantošana.
Sadarbība tiek īstenota tikai ar tādiem piegādātājiem, kas saņēmuši ekopartnera sertifikātu.

Vispusīgs izvērtēšanas process

Piegādes ķēdes sadaļā iekļauta infografika par vispusīgo izvērtēšanas procesu (izvērtēšana visa gada garumā, savas darbības uzlabošana, izvērtēšana, sekojošā pārvaldība).

Partneru sadarbības programmas

Vadoties pēc savas uzņēmējdarbības filozofijas, ka “Samsung Electronics konkurences priekšrocību avots ir piegādātāju konkurences priekšrocības”, mēs paplašinām savas savstarpēji izdevīgās pārvaldības iniciatīvas, lai aptvertu gan iekšzemes, gan arī ārvalstu piegādātājus. Mēs nodrošinām plašu programmu klāstu, lai dotu savu artavu finansējumā, izglītošanā un inovācijā ar mērķi palīdzēt piegādātājiem kļūt konkurētspējīgiem globālā mērogā.

 • This image describe funding in partner collaboration programs This image describe funding in partner collaboration programs
  • 828,8 miljardi KRW
  • Ieguldījumi Savstarpējās izaugsmes fondā

  Finansējums

  1 triljonu KRW liela fonda izveide sadarbībā ar komercbankām

 • This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs
  • 16209 personas
  • Piegādātāju apmācību dalībnieki

  Darbinieku kapacitātes celšana

  Nodrošina līderību, darba prasmes, kā arī globālos un citus kursus, izmantojot tikai piegādātājiem pieejamu apmācību instrumentu

 • This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs
  • 487 uzņēmumi
  • Piegādātāji, kas saņēmuši viedās rūpnīcas atbalstu

  Inovācijas iniciatīvas

  Atbalsts 1 000 piegādātājiem un MVU visā valstī, kam nav darījuma attiecību ar Samsung

[Mūsu galveno savstarpējo ieguvumu programmu rezultāti 2017. gadā]

* Mēs saviem 1. un 2. līmeņa piegādātājiem sūdzību paušanai esam nodrošinājuši tiešo tālruni (+82-80-200-3300), e-pastu (ssvoc@samsung.com), un tiešsaistes sistēmu trauksmes cēlējiem partneru sadarbības portālā (www.secbuy.com), kā arī uz vietas konsultējam piegādātājus un rīkojam dažādas informācijas apmaiņas sanāksmes.

Piegādātāju darba vide

Samsung ļoti nopietni uztver pienākumu pilnveidot cilvēktiesību pārvaldību visos piegādes ķēdes posmos, ievērot starptautiskos cilvēktiesību nolīgumus par drošības garantēšanu darba vietā, kā arī pildīt Atbildīgas uzņēmējdarbības alianses (Responsible Business Alliance (RBA)) rīcības kodeksa noteikumus. Samsung pastāvīgi uzrauga visus piegādātājus atbilstoši EICC pārbaudes standartiem, lai atklātu problēmas un veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Mēs mudinām savus 1. līmeņa piegādātājus izveidot drošu darba vietu, un šī apņemšanās panākt darbavietas drošību ar 1. līmeņa piegādātāju starpniecību tiek attiecināta arī uz 2. līmeņa piegādātājiem. Tādējādi mēs veicinām stabilas ekosistēmas izveidi visos mūsu piegādes ķēdes posmos.

Piegādātāju darba vide
<h3>Piegādātāju darba vide</h3> <dl> <li>Pašnovērtējums</li> <li>Visi 1. līmeņa piegādātāji veic ikgadējos pašnovērtējumus</li> </dl> <dl> <li>Auditi uz vietas</li> <li>Tiek atlasīti kritiski svarīgi piegādātāji, ņemot vērā darījumu apjomu un pašnovērtējuma rezultātus, un viņiem tiek veikti auditi uz vietas</li> <li>Tiek veikti gan visa gada auditi, gan arī īpašie auditi attiecībā uz mācekļu un studentu nodarbināšanu brīvlaikā</li> </dl> <dl> <li>Trešo pušu auditi</li> <li> RBA sertificēts auditors veic nejauši izvēlētu piegādātāju pārbaudes </li> <li>Uzlabošanas darbības, kas noteiktas, ņemot vērā audita rezultātus, ir jāveic nākamo trīs mēnešu laikā</li> </dl>

Konfliktu izrakteņu pārvaldība

Samsung Electronics aizliedz izmantot jebkādus izrakteņus, tostarp tantalu, alvu, volframu un zeltu, kas neētiski izrakti 10 Āfrikas valstu konfliktu zonās, tostarp Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR). Mēs pārvaldām savu piegādes ķēdi atbilstoši ētiskas sadales procesa principam. Lai mūsu piegādātāji ievērotu visaugstākos standartus, mēs rūpīgi pārbaudām mūsu produktu ražošanā izmantotos minerālus. Lai izveidotu no konfliktiem brīvu sistēmu, esam ieviesuši konfliktu izrakteņu pienācīgas pārbaudes procesu atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm (OECD Due Diligence Guidance).
Papildus mēs mudinām piegādātājus sadarboties ar kausētājiem, kas saņēmuši RMAP (Responsible Minerals Assurance Process – Atbildīgas minerālu garantijas process) sertifikātu, kā arī pieprasām nesertificētiem mūsu piegādes ķēdes kausētājiem iegūt RMAP sertifikātu.

Ar konfliktu izrakteņiem saistīta kausētāju RMAP sertifikācija piegādes ķēdes ietvaros

(2017. gada decembra beigas)

CFSP sertifikācija pabeigta CFSP sertifikācija tiek veikta Kopā
Tantals (Ta) 42 - 42
Alvas (Sn) 69 2 71
Volframs (W) 41 - 41
Zelta (Au) 98 3 101

Piegādātāju atbildība

Samsung Electronics piedāvātie produkti un pakalpojumi ir mūsu piegādes ķēdē esošo piegādātāju uzticības un pūļu rezultāts. Samsung Electronics un mūsu piegādātāji ir atbildīgi par mūsu klientu un sabiedrības apmierinātību ilgtspējas jomā. Mēs solām uzņemties pilnu atbildību par piegādes ķēdi, kas balstīta uz uzticību un godīgumu attiecībā uz labāko vērtību.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
ADVANTEST 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6 -2 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO,JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
AIR PRODUCTS 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
ALPS ELECTRIC 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG.,YATAP-DONG ) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO,JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASML SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU OPTRONICS
CORPORATION
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
AVAGO
TECHNOLOGIES
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BEIJING BOE DISPLAY
TECHNOLOGY
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
BIEL CRYSTAL BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG,KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE,HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD,KUI CHONG, LONG GANG, S HENZHEN, CHINA 518119
CANON 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
CIRRUS LOGIC 7B NIGHTINGALE WAY,QUARTERMILE EDINBURGH
CORETRONIC
CORPORATION
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COU NNTY,TAIWAN,R.O.C.
CORNING SPECIALTY
MATERIALS
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK , UNITED STATES
DAIFUKU KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
DR ENC MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
DREAMTECH NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
ELENTEC 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HA NOI, VIETNAM
ELK CORPORATION 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM TECH YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
ENTEGRIS 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
GLONICS NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GOERTEK NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHA NDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
HITACHI 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
HOSIDEN LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
HUIZHOU DONGYANG
E&P ELECTRONICS
TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI H IGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PRO VINCE
IBIDEN 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BE IJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
INNOLUX NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I,TAIWAN
INTEL 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROA D, WANCHAI, HONG KONG
INTERFLEX LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
JAHWA PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE , VIETNAM
JIANGSU SIMAND
ELECTRIC
NO.111,KANGYUAN ROAD,XIANGCHENG DIS TRICT SUZHOU CHINA
JX NIPPON MINING &
METALS
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-TENCOR
CORPORATION
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
KYOCERA (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
LAM RESEARCH AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
LENS INTERNATIONAL UNIT A,7/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROA D,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG
MATHESON #1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
MAXFORD
TECHNOLOGY LIMITED
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
MAXIM INTEGRATED
PRODUCTS
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
MCNEX LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK,
MEDIATEK #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, S INGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI,TAIWAN TAIWAN
MICRON
SEMICONDUCTOR
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MURATA ELECTRONICS 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2,189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
NAMUGA PHU THO
TECHNOLOGY
LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
NITTO 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NUFLARE
TECHNOLOGY
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP SEMICONDUCTORS NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
PARTRON 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
PRAXAIR (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
QORVO 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1,#04- SINGAPORE
RF360 ANZINGERSTRASSE 13 MUNICH GERMANY
ROHM
SEMICONDUCTOR
159-13,GASAN DIGITAL 1-RO,GEUMCHEON-GU,SEOUL,153-803, KOREA
SAMSUNG DISPLAY 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
SAMSUNG ELECTRO- MECHANICS YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT,SHENZHEN, GUANGDONG,CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST T IANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHAC H OENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIA NJIN
SEMPHIL.,CHIP BLOCK 5,BARRIO, BATIN O,CALAMBA,LAGUNA,PHILIPPINES
SAMSUNG SDI YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE , VIET NAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGINSI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PA RK, TIANJIN 301726, CHINA
SEOWON INTECH YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
SI FLEX LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT,
SILTRONIC 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART MODULAR
TECHNOLOGIES
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
STMICROELECTRONICS 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
SUMCO SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
SUPPLIER ADDRESS
CORPORATION 19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUNGWOO THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTR ICT, BAC NINH PROVINCE
SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
SYNAPTICS 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
TAIWAN PCB
TECHVEST
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
TAIYO YUDEN 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWL OON, HONG KONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE,SHANGHAI CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA SAN DIEGO CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU TOKYO JAPAN
TDK 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KON G
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE,PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
TEXAS INSTRUMENTS 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR C ITY, 7CANTON ROAD, K
THE DOW CHEMICAL COMPANY 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KO
4F NO.6,LANE 280,ZHONGSHAN NORTH RO AD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
TIANJIN WISOL
ELECTRONICS
D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
TIANJIN XINXING DIGITAL ELECTRONICS A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
TOKYO ELECTRON AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325,JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131,CHINA
TOSHIBA 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1,URASUDA,KAMO-SHI,NIIGATA,JAP AN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI,KANAGAWA, JAPAN
TRIPOD ELECTRONIC PALM GROVE HOUSE PO BOX.438 ROAD TO WN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE,XIS HAN DISTRICT,WUXI CITY,JIANGSU PROV INCE
VERSUM MATERIALS 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
1 2 3 4