Filozofija

Mūsu apņemšanās

Mēs kā vadošs, globāls uzņēmums apņemamies rīkoties atbildīgi.

Galvenais attēls vīzijas filozofijai
 • Filozofija

Samsung ir apņēmies ievērot vietējos likumus un noteikumus, un visiem darbiniekiem ir jāievēro stingrs globālais rīcības kodekss. Uzņēmums uzskata, ka ētiska pārvaldība palīdz ne vien reaģēt uz globālās uzņēmējdarbības vides straujajām izmaiņām, bet arī veicināt dažādu iesaistīto personu, tostarp klientu, akcionāru, darbinieku, biznesa partneru un vietējo kopienu, uzticību. Samsung mērķis ir kļūt par vienu no pasaules ētiskākajiem uzņēmumiem, tāpēc pastāvīgi tiek rīkotas apmācības darbiniekiem un tiek izmantotas uzraudzības sistēmas, vienlaikus nodrošinot godīgu un pārredzamu korporatīvo pārvaldību.

Samsung filozofija un mērķi

Samsung uzņēmējdarbības filozofija ir vienkārša — savu darbinieku talantus un pieejamās tehnoloģijas izmantojam izcilu produktu un pakalpojumu radīšanai, lai sniegtu ieguldījumu globālās sabiedrības labklājībā. Lai sasniegtu šo mērķi, Samsung piešķir lielu nozīmi saviem darbiniekiem un tehnoloģijām.

1Pārvaldības pamatelementi  

 • Balstīšanās uz cilvēkresursiem un tehnoloģijām

  · Cilvēkresursu attīstības un tehniskā pārākuma vairošana ar pārvaldības principiem
  · Visas pārvaldības sistēmas sinerģijas pastiprināšana, izmantojot cilvēkresursus un tehnoloģijas

2Uzņēmuma mērķi (iekšējie)  

 • Izstrādāt vislabākos produktus un pakalpojumus

  · Radīt produktus un pakalpojumus, kas nodrošina maksimālu klientu apmierinātību
  · Saglabāt pasaulē pirmo vietu pašreizējos uzņēmējdarbības virzienos

3Uzņēmuma mērķi  

 • Sniegt pienesumu sabiedrībai

  · Ieguldīt kopīgās interesēs un dzīves bagātināšanā
  · Īstenot misijas paziņojumu kopienas locekļa lomā