Filozofija

Mūsu apņemšanās

Mēs kā vadošs, globāls uzņēmums apņemamies rīkoties atbildīgi

 
  • Filozofija

Samsung ir apņēmies ievērot vietējos likumus un noteikumus, un visiem darbiniekiem ir jāievēro stingrs globālais rīcības kodekss. Uzņēmums uzskata, ka ētiska pārvaldība palīdz ne vien reaģēt uz globālās uzņēmējdarbības vides straujajām izmaiņām, bet arī veicināt dažādu iesaistīto personu, tostarp klientu, akcionāru, darbinieku, biznesa partneru un vietējo kopienu, uzticību. Samsung mērķis ir kļūt par vienu no pasaules ētiskākajiem uzņēmumiem, tāpēc pastāvīgi tiek rīkotas apmācības darbiniekiem un tiek izmantotas uzraudzības sistēmas, vienlaikus nodrošinot godīgu un pārredzamu korporatīvo pārvaldību.

Vērtības, kas raksturo Samsung kredo

Samsung uzskata, ka sekošana stingriem vērtību principiem ir kvalitatīvas uzņēmējdarbības pamats. Tāpēc visu uzņēmuma lēmumu centrā ir šīs pamatvērtības un skrupulozs rīcības kodekss.

Samsung uzskata, ka sekošana stingriem vērtību principiem ir kvalitatīvas uzņēmējdarbības pamats. Tāpēc visu uzņēmuma lēmumu centrā ir šīs pamatvērtības un skrupulozs rīcības kodekss. Samsung kredo pamatā ir cilvēki, izcilība, pārmaiņas, godīgums, kopīga labklājība. Samsung uzskata, ka sekošana stingriem vērtību principiem ir kvalitatīvas uzņēmējdarbības pamats. Tāpēc visu uzņēmuma lēmumu centrā ir šīs pamatvērtības un skrupulozs rīcības kodekss. Samsung kredo pamatā ir cilvēki, izcilība, pārmaiņas, godīgums, kopīga labklājība.

Cilvēki

Ir skaidrs, ka uzņēmums bez cilvēkiem nav nekas. Samsung ir apņēmības pilns saviem darbiniekiem sniegt visu nepieciešamo, lai viņi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu.

Izcilība

Samsung darbības dzinulis vienmēr ir neremdināma tieksme pēc izcilības un nesatricināma apņemšanās tirgū piedāvāt vislabākos produktus un pakalpojumus.

Mainīšanās

Jau kopš dibināšanas esam vienmēr raudzījušies nākotnē, paredzot tirgus vajadzības un pieprasījumu, lai nodrošinātu uzņēmuma panākumus ilgtermiņā.

Godīgums

Mūsu uzņēmuma pamatā ir ētiska darbība. Lai ko mēs darītu, mēs vadāmies pēc sava morālā kompasa, kurā galvenais ir taisnīgums, cieņa pret visām iesaistītajām personām un pilnīga pārredzamība.

Kopīga labklājība

Samsung ir apņēmības pilns kļūt par sociāli atbildīgu uzņēmumu visās savās pasaules kopienās, vienlaikus garantējot atbildīgu attieksmi pret vidi.