Valkājamierīču
pieejamība

Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā atvērta izvēlne Pieejamība. Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā atvērta izvēlne Pieejamība.

Ekrāna lasītājs

Voice Assistant

Saņemiet balss atgriezenisko saiti. Tiks aprakstīts, kas ir uz ekrāna, kam varat pieskarties un ko varat atlasīt vai ieslēgt.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

Izvēlnes opcija Voice Assistant tiek ieslēgta. Izmantojot funkciju, lai balss ziņojumā norādītu “Desmit un astoņas minūtes priekšpusdienā”. Izvēlnes opcija Voice Assistant tiek ieslēgta. Izmantojot funkciju, lai balss ziņojumā norādītu “Desmit un astoņas minūtes priekšpusdienā”.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

Tumšs ekrāns

Lai nodrošinātu konfidencialitāti, pēc jūsu vēlēšanās ekrāns var vienmēr būt tumšs.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

Ierīces Galaxy Watch priekšējais skats un izvēlnes opcijas Tumšs ekrāns ekrānuzņēmums tika ieslēgts. Kad pulkstenis ar tumšo ekrānu varētu informēt par pašreizējo laiku, “Desmit un astoņas minūtes priekšpusdienā”. Ierīces Galaxy Watch priekšējais skats un izvēlnes opcijas Tumšs ekrāns ekrānuzņēmums tika ieslēgts. Kad pulkstenis ar tumšo ekrānu varētu informēt par pašreizējo laiku, “Desmit un astoņas minūtes priekšpusdienā”.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

Redzamības uzlabojumi

Pelēktoņi / Negatīva krāsas

Pārejiet uz melnbaltu skatu vai apvērsiet ekrāna krāsas, lai būtu vieglāk redzēt un pārvietoties.

Pulksteņa ekrāns ar parastu skatu un piemērotu pelēktoņu skatu. Pulksteņa ekrāns rāda parastu skatu ar negatīvu krāsu izvēlnes opciju, un pulksteņa ekrāns demonstrē ieslēgtu opciju Negatīvas krāsas. Lietojot opciju Pelēktoņi, visas krāsas pulksteņa ekrānā tiek nomainītas uz melnu un baltu krāsu, tostarp ikonas. Lietojot opciju Negatīvas krāsas, visas fona krāsas un teksti tiek apvērsti. Pulksteņa ekrāns ar parastu skatu un piemērotu pelēktoņu skatu. Pulksteņa ekrāns rāda parastu skatu ar negatīvu krāsu izvēlnes opciju, un pulksteņa ekrāns demonstrē ieslēgtu opciju Negatīvas krāsas. Lietojot opciju Pelēktoņi, visas krāsas pulksteņa ekrānā tiek nomainītas uz melnu un baltu krāsu, tostarp ikonas. Lietojot opciju Negatīvas krāsas, visas fona krāsas un teksti tiek apvērsti.

Tālummaiņa

Lai tuvinātu vai tālinātu, veiciet trīskāršu pieskārienu ar vienu pirkstu.

Divi viedpulksteņi Galaxy Watch. Pirmajā ir redzama izvēlnes opcija Tālummaiņa, un otrajā ir parādīts tālummaiņas skats. Divi viedpulksteņi Galaxy Watch. Pirmajā ir redzama izvēlnes opcija Tālummaiņa, un otrajā ir parādīts tālummaiņas skats.

Vibrācijas
pulkstenis

Uzziniet pareizu laiku vibrāciju formā, pieskaroties pulksteņa ciparnīcai ar diviem pirkstiem.

Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Vibrācijas pulkstenis” ir ieslēgta. Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Vibrācijas pulkstenis” ir ieslēgta.

Dzirdes aparāti

Izslēgt visas
skaņas

Izslēdziet visu audio, tostarp tālruņa zvana signālus.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Izslēgt visas skaņas” ir ieslēgta. Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Izslēgt visas skaņas” ir ieslēgta.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

Mono Audio

Pārslēdziet austiņu skaņu no stereo uz mono.

Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Mono audio” ir ieslēgta. Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Mono audio” ir ieslēgta.

Papildu iestatījumi

Paziņojumu atgādinājumi

Saņemiet skaņas vai vibrācijas atgādinājuma signālus par nelasītiem paziņojumiem.

Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Paziņojumu atgādinājumi” ir ieslēgta. Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Paziņojumu atgādinājumi” ir ieslēgta.

Ātra piekļuve
pieejamības rīkiem

Lai ātri piekļūtu pieejamības funkcijām vai pārietu uz pieejamības iestatījumiem, jebkurā ekrānā veiciet trīskāršu pieskārienu ar diviem pirkstiem.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Trīskāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem” ir ieslēgta. Skats no priekšas uz viedpulksteni Galaxy Watch, kurā redzams, ka izvēlnes opcija “Trīskāršs pieskāriens ar diviem pirkstiem” ir ieslēgta.

* Šīs funkcijas pieejamība var atšķirties atkarībā no ierīces.

* Ierīču attēli simulēti ilustratīviem nolūkiem.