Pāriešanas saišu ceļvedis

Pāriešanas saišu izmantošana mūsu tīmekļa vietnē

Pāriešanas saišu atlasīšana un izmantošana

1. DARBĪBA

“Pāriet uz saturu”: šī pāriešanas saite ir pirmā saite, kas parādās visās mūsu lapās, nospiežot taustiņu Tab. Ja vēlaties izlaist mūsu globālās navigācijas joslu un pāriet tieši uz lapas satura sadaļu, nospiediet taustiņu Enter, kad ir atlasīta saite “Pāriet uz saturu”.

Attēls ar melnu “Pāriet uz saturu” joslu, kas redzama virs Samsung logo globālās navigācijas joslas zonā pēc taustiņa Tab piespiešanas Samsung tīmekļa vietnē. Attēls ar melnu “Pāriet uz saturu” joslu, kas redzama virs Samsung logo globālās navigācijas joslas zonā pēc taustiņa Tab piespiešanas Samsung tīmekļa vietnē.
2. DARBĪBA

Pāriet uz pieejamības palīdzību: šī pāriešanas saite ir otrā saite, kas parādās visās mūsu lapās, piespiežot taustiņu Tab, tā ir redzama uz kontrastējoša fona. Ja vēlaties izlaist visu lapu un pāriet tieši uz piekļūstamības palīdzības saiti lapas kājenes izvēlnē, nospiediet taustiņu Enter, kad ir atlasīta saite “Pāriet uz pieejamības palīdzību”.

Attēls ar melnu “Pāriet uz pieejamības palīdzību” joslu, kas redzama virs Samsung logo globālās navigācijas joslas zonā pēc taustiņa Tab piespiešanas Samsung tīmekļa vietnē. Attēls ar melnu “Pāriet uz pieejamības palīdzību” joslu, kas redzama virs Samsung logo globālās navigācijas joslas zonā pēc taustiņa Tab piespiešanas Samsung tīmekļa vietnē.

Pāriešanas saišu atlasīšana un izmantošana mobilajā ierīcē