Vide

VAI JUMS IR RADUŠIES JAUTĀJUMI?
VAI JUMS IR RADUŠIES JAUTĀJUMI?

Mūsu devums planētai

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. cenšas samazināt savu produktu ietekmi uz vidi, iesaistoties dažādās iniciatīvās Eiropā, piemēram, EPEE (European Partnership for Energy & the Environment, Eiropas enerģijas un vides partnerība) un EHPA (European Heat Pump Association, Eiropas siltumsūkņu asociācija).

Fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšana

Balstoties uz progresīvajiem ES likumdošanas aktiem, kuru mērķis ir mazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas, Samsung savos dzīvojamo telpu gaisa kondicionētājos ir pievienojis jauna veida aukstumaģentu. R32 ar zemo 675 globālās sasilšanas potenciālu ir ilgtspējīgs risinājums gaisa kondicionēšanas nozarē.

Samsung gaisa kondicionētāji Klimats Vides ilgtspēja

E-atkritumu apsaimniekošana

Lai izpildītu savas saistības pret vidi, Samsung ir izveidojis atpakaļpieņemšanas sistēmas, kas atbilst spēkā esošajiem pārstrādes normatīvajiem aktiem, piemēram, EEIA (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu) direktīvai, kas nosaka e-atkritumu savākšanas un pārstrādes mērķus.

Samsung gaisa kondicionētāji Klimats Vides ilgtspēja

Akumulatoru direktīva

Samsung ievēro ES akumulatoru direktīvas noteikumus, kas regulē akumulatoru ražošanu un likvidēšanu.

Samsung gaisa kondicionētāji Klimats Vides ilgtspēja

Planētai draudzīgs iepakojums

Mēs ievērojam iepakojuma atbilstības shēmu katrā valstī, kurā tiek pārdoti Samsung produkti. Caur šīm iniciatīvām mēs nodrošinām, ka mūsu produktu iepakojums, kad vien iespējams, tiek izmantots atkārtoti vai pārstrādāts, neradot izmaksas patērētājiem.

Samsung gaisa kondicionētāji Klimats Vides ilgtspēja

Ekodizaina un enerģijas marķējums

Samsung Air Conditioner Climate Environment Sustainability Eco Design Energy

Sertificēta ilgtspēja

Brīvprātīgs marķējums identificē produktus, lai patērētāji tos varētu viegli atrast. Samsung ir to uzņēmumu vidū, kuri ir ieguvuši vislielāko skaitu ārēji pārbaudītu sertifikātu pasaules elektronikas nozarē.

Sertifikācija

Sazinieties ar mums

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Samsung klimata sistēmām, sazinieties ar mums.

Par Samsung klimata risinājumiem

Samsung pārveido gaisa uzlabošanas pasauli ar godalgotām klimata sistēmām, kas visā pasaulē atzītas kā inovatīvas un efektīvas.