SAMSUNG QLED TV AKCIJAS NOTEIKUMI

1. SIA „Samsung Electronics Baltics”, reģistrācijas numurs: 40003963909, adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk – Organizators), Samsung produktu popularizēšanas nolūkā organizē Samsung QLED TV akciju (turpmāk – Akcija).
2. Akcijas teritorija – Latvija, Lietuva, Igaunija. Akcijas preces var iegādāties šo noteikumu pielikumā norādīto sabiedrību veikalos (turpmāk katrs veikals atsevišķi – Veikals).
3. Akcija ir spēkā laikā no 2018.gada 14.maija līdz 2018.gada 31. jūlijam (turpmāk – Akcijas periods).
4. Akcijas preces ir šādi Samsung QLED TV modeļi (turpmāk katrs modelis atsevišķi – Akcijas prece):
a. Latvijā un Lietuvā: QE75Q9FNATXXH, QE75Q7FNATXXH, QE65Q9FNATXXH, QE65Q8CNATXXH, QE65Q8FNATXXH, QE65Q7FNATXXH, QE55Q9FNATXXH, QE55Q8CNATXXH, QE55Q8FNATXXH, QE55Q7FNATXXH;
b. Igaunijā: QE75Q9FNATXXH, QE75Q7FNATXXH, QE65Q9FNATXXH, QE65Q8CNATXXH, QE65Q8FNATXXH, QE65Q7FNATXXH.
5. Piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz SIA “Samsung Electronics Baltics” izplatītām Akcijas precēm. Pircējam Veikalā jāpārliecinās, ka izvēlētās preces dod tiesības piedalīties Akcijā.
6. Par katru Akcijas preci, kas iegādāta Veikalā Akcijas perioda laikā, pircējs ir tiesīgs bez maksas saņemt X-box (modelis Nr. MICROSOFT X BOX ONE X 1TB) un FIFA 2018 spēli (turpmāk – Dāvana). Dāvana tiek izsniegta pircējam kopā ar iegādāto Akcijas preci.
7. Pircējam jāatdod Dāvana atpakaļ Veikalam, ja Akcijas prece tiek atdota atpakaļ Veikalam defektu vai citu iemeslu dēļ.
8. Akcija ir paredzēta tikai pircējiem mazumtirdzniecībā, un tā neattiecas uz precēm, kas iegādātas tālākpārdošanas nolūkā.
9. Pircējs nav tiesīgs saņemt Dāvanu, ja ir konstatēts, ka pircējs nav ievērojis Akcijas noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs Akcijas norisi.
10. Organizators patur tiesības saprātīgi grozīt Akcijas noteikumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
11. Ja Akcijas noteikumos nav norādīts citādi, pircējs maksā visus piemērojamos nodokļus un citus nepieciešamos izdevumus.
12. Organizators neatbild par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, ko Organizators nespēj kontrolēt.
13. Pircējs piekrīt, ka Organizators neatbild ne par kādām traumām, zaudējumiem vai kaitējumiem, ko izraisa piedalīšanās Akcijā, vai kas rodas sakarā ar Akciju, ciktāl to atļauj spēkā esošie tiesību akti.
14. Ja pircējs ir ievērojis Akcijas periodu un ir izpildījis citus Akcijas noteikumus, bet Veikals atsakās izsniegt Dāvanu, pircējam jāvēršas ar prasību pie tās sabiedrības, kas pārvalda Veikalu. SIA „Samsung Electronics Baltics” neatbild par ierobežojumiem vai grozījumiem, ko pārdevēji piemēro sakarā ar Akciju.
15. Sūdzības par Akciju var iesniegt līdz 2018.gada 1.oktobrim, zvanot vai rakstot uz zvanu centru:
Latvijā
Tel. Nr.: 8000 7267
info@samsung.lv
Lietuvā

Tel. Nr.: 8800 7777
info@samsung.lt
Igaunijā
Tel. Nr.: 800 7267
info@samsung.ee

 

PIELIKUMS
Latvijā:
Lattelecom, SIA, reģ. Nr. 40003052786 Rīga Dzirnavu iela 105, LV-1011
ETG, SIA, reģ. Nr. 40103145298 Rīga Brīvības gatve 201, LV-1039
Euronics Latvija, SIA, reģ. Nr. 40003829397 Rīga Ieriķu iela 3, LV-1084
MK TRADE, SIA, reģ. Nr. 40103299982 Rīga Buļļu iela 51C, LV-1067