Kā žāvētājā izmantot žāvēšanas plauktu?

Smalkai veļai, ko rotējošais žāvētājs var sabojāt, ieteicams izmantot žāvēšanas plauktu. Galvenais ieguvums, ievietojot žāvētājā plauktu, ir tāds, ka veļa vairs netiek mētāta apkārt un sabojāta, kā arī tiek paildzināts tās kalpošanas laiks.

Žāvēšanas plaukti jūsu ērtībām

Žāvēšanas plaukti noder, lai parūpētos par smagiem vai smalkiem izstrādājumiem, piemēram, apaviem vai džemperiem. Tie nodrošina veļas atrašanos līdzenā un drošā pozīcijā, kamēr rotējošā žāvēšanas mašīna griežas. Veļu žāvē žāvētāja izdalītais siltums, nav nekādu trokšņu vai iespējamas izstrādājumu sabojāšanas, ko var radīt rotējošā žāvēšanas mašīna.

Žāvētājā ievietots žāvēšanas plaukts.

Piezīme. 

 • Žāvēšanas plaukts ietilpst tikai attiecīgu iekārtas modeļu komplektācijā.
 • Pirms žāvētāja pirmās lietošanas reizes izņemiet plauktu no cilindra.

Kā lietot žāvēšanas plauktu

1. darbība. Ielieciet žāvēšanas plauktu cilindrā, ievietojot plaukta priekšējos stiprinājumus durvju rāmja atverēs.

Ievietojiet žāvēšanas plauktu cilindrā.

2. darbība. Izkārtojiet lietas uz plaukta, atstājot pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai. 

 • Apģērba gabalus salokiet un novietojiet plakaniski uz plaukta.
 • Apavus novietojiet ar zolēm uz leju. 
Izkārtojiet lietas uz plaukta.

3. darbība. Aizveriet durvis un nospiediet pogu "Power" (Ieslēgt). Atlasiet funkciju TIME DRY (Pielāgots žāvēšanas laiks) un nospiediet pogu Dry Time (Žāvēšanas laiks), lai atlasītu žāvēšanas laiku.

Piezīme. 

 • Izvēlieties laiku atbilstoši izstrādājumu mitruma līmenim un svaram.
 • Ja vajadzīgs ilgāks žāvēšanas laiks, var būt nepieciešams atiestatīt taimeri.

4. darbība. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/apturēt).

Žāvējot veļu, izmantojot žāvēšanas plauktu, ieteicams izmantot ciklu TIME DRY (Pielāgots žāvēšanas laiks).

Iestatīšana

1. darbība. Pagrieziet ciklu selektoru, lai atlasītu TIME DRY (Pielāgots žāvēšanas laiks).

2. darbība. Nospiediet pogu Dry Time (Žāvēšanas laiks), lai iestatītu žāvēšanas laiku.

Iestatīšanai nospiediet pogu "Dry Time" (Žāvēšanas laiks).

Piezīme. 

 • Faktiskais cikla laiks var atšķirties atkarībā no veļas sausuma.
 • Faktiskā konstrukcija un žāvēšanas līmeņa darbība var atšķirties atkarībā no jūsu iekārtas modeļa.
 • Sameklējiet jūsu konkrētā modeļa rokasgrāmatu. 

Žāvēšanas ieteikumi

 • Mazgājami džemperi: salokiet un novietojiet apģērba gabalus uz plaukta, lai tie nesakrokotos.
 • Putu spilveni
 • Mīkstās rotaļlietas (ar kokvilnas vai poliestera šķiedru pildījumu / putu vai gumijas pildījumu): saglabājot formu, novietojiet tās uz sausa plaukta.
 • Sporta apavi: lai žāvētu sporta apavus, novietojiet tos uz plaukta ar zolēm uz leju.

Žāvēšanai nepiemēroti materiāli

 • Putu gumijas, plastmasas, lateksa un gumijas žāvēšana: šādi var sabojāt žāvējamās lietas un pat izraisīt to aizdegšanos.
 • Apavi: lai nesabojātu apavus, izmantojiet sausu apavu plauktu.
 • Līmēti izstrādājumi var tikt sabojāti vai tikt sabojāti karstuma ietekmē.

Piezīme. 

 • Pārmērīga žāvēšana var sabojāt veļu.
 • Nepārsniedziet maksimālo žāvēšanas plaukta svaru (1,5 kg). (Tādējādi var rasties iekārtas darbības traucējumi.)

Paldies par jūsu atsauksmēm