Kādas skaņas var radīt "Samsung" ledusskapis/saldētava?

Saskaņā ar Eiropas vides aizsardzības regulām visu veidu dzesēšanas ierīču ražotājiem bija jānomaina vecās kaitīgās dzesējošās vielas, kas zināmas kā freons.
 

Mūsdienās izmantotā dzesējošā viela izobutāns saudzē vidi, taču tai dzesēšanas sistēmā nepieciešams augstāks spiediens, kas savukārt ietekmē ierīces dabisko trokšņu līmeni. Mēs jums palīdzēsim atpazīt un atšķirt parastās skaņas no neparastajām.
 

Tālāk uzskaitītas "normālās" skaņas:

Burbuļošana, vārīšanās, pilēšana vai tecēšana

Sistēmas darbības laikā šāda skaņa var būt dzirdama vairākas reizes. Tas notiek, kad dzesējošā viela, kas plūst cauri sistēmai, maina agregātstāvokli no gāzveida uz šķidru. Šādas skaņas raksturīgas jaunām ierīcēm.

Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Burbuļošana Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Burbuļošana
Gaisa cirkulācijas skaņa

Ierīces ar automātisku atkausēšanas funkciju ir aprīkotas ar ventilatoriem, kas regulē aukstā gaisa cirkulāciju ierīcē. Ventilatoru darbība var būt dzirdama. Dažos modeļos kompresors aprīkots arī ar dzesējošo ventilatoru.

Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Gaisa cirkulācijas skaņaaņas, kas uzskatāmas par normālām: Burbuļošana Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Gaisa cirkulācijas skaņaaņas, kas uzskatāmas par normālām: Burbuļošana
Krakšķēšana

Ierīces ar automātisku atkausēšanas funkciju aprīkotas ar tai paredzētu sildelementu. Krakšķēšana dzirdama, kad izplešas materiāls vai atkušanas laikā nokrīt ledus gabali. Šāda veida ierīcei tā ir normāla parādība.

Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Krakšķēšana Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Krakšķēšana
Klakšķināšana

Klakšķināšana dzirdama, kad ieslēdzas vai izslēdzas kompresors. Šī skaņa, ko izdala ieslēgšanas ierīce, raksturīga ar maiņstrāvu darbinātiem kompresora modeļiem. Modeļiem ar invertora kompresoriem nav starta releju.

Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Klakšķināšana Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Klakšķināšana
Vibrēšana

Ledusskapī ir caurules, kas viegli vibrē brīdī, kad sistēmā tiek iesūknēta dzesējošā viela. Šīs caurules nedrīkst tikt nosprostotas vai saskarties ar citām caurulēm vai kabeļiem. Ledusskapim darbojoties, tā iekšpusē var vibrēt arī plaukti, nodalījumi un citi priekšmeti.

Mēģiniet novērst skaņu avotu:

1 Pārvietojiet ledusskapi vai pārbaudiet, vai caurules nesaskaras cita ar citu vai ar sienu.
2 Novietojiet ledusskapi vertikāli, ne pret ko neatbalstot.
3 Noregulējiet pamatni.
4 Izņemiet pārtiku un izkārtojiet plauktos no jauna.
5 Pārbaudiet, vai ledusskapja tvertnes nesaskaras.
Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Vibrēšana Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Vibrēšana
Kompresora dūkoņa

Kompresora skaņu izraisa elektriskais motors, kas darbina mehānisko sūkni. Ikreiz, kad ieslēdzas kompresors, dzirdama skaņa.

Tas, cik bieži ieslēdzas kompresors, atkarīgs no:

1 Uzstādītās iekšējās temperatūras.
2 Tā, cik bieži tiek atvērtas un aizvērtas durvis.
3 Istabas temperatūras.
4 Ventilācijas intensitātes ap ierīci.
5 Ledusskapī ievietotiem siltiem ēdieniem un/vai uzglabātā pārtikas daudzuma.
Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Kompresora dūkoņa Dažāda veida skaņas, kas uzskatāmas par normālām: Kompresora dūkoņa

Ja kāds no mūsu tehniskajiem darbiniekiem jau ir pārbaudījis jūsu ledusskapja izraisītās skaņas un nav konstatējis bojājumus, varat nešaubīties, ka ierīce strādā labi.

Lūdzam ņemt vērā: ja ierīcei nav tehnisku problēmu, jums jāsamaksā ar pakalpojuma sniedzēju saskaņota nodeva par vizīti.

Paldies par jūsu atsauksmēm