Ko darīt, ja veļas mīkstinātājs pareizi nenotek?

Laiku pa laikam var gadīties, ka mazgāšanas līdzeklis paliek vai netiek izvadīts mazgāšanas līdzekļa atvilktnē. To var izraisīt dažādi iemesli, un parasti tas nav produkta darbības traucējums. Tālāk ir sniegti norādījumi par diviem mazgāšanas līdzekļu atvilktņu variantiem mūsu priekšējās ielādes un augšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnās. Skatiet šīs bieži sastopamās mazgāšanas līdzekļu atvilktnes problēmas un izpildiet norādījumus.

Visās Samsung veļas mazgāšanas mašīnās ieteicams lietot augstas efektivitātes mazgāšanas līdzekli.

Priekšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas līdzekļu atvilktne

Priekšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnai ir trīs nodalījumu dozators.

 

 • Galvenās mazgāšanas nodalījums (A): Galvenajai mazgāšanai. Iepildiet galvenās mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju vai traipu tīrītāju.
 • Mīkstinātāja nodalījums (B): Veļas mīkstinātājiem. Pievienojiet veļas mīkstinātāju.
 • Pirmsmazgāšanas nodalījums (C): Iepriekšējai mazgāšanai. Iepildiet iepriekšējās mazgāšanas līdzekli.
Priekšējās ielādes mazgāšanas līdzekļu atvilktne

Piezīme: Iekārtas nodalījumu faktiskais dizains var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Augšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas līdzekļu atvilktne

Augšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnai ir divu nodalījumu dozators.

 

1. tips

• Sadalītājs ar spārniņiem (A): Galvenajai mazgāšanai. Iepildiet galvenās mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju vai traipu tīrītāju.

• Skalošanas vāciņš (B): Veļas mīkstinātājiem. Pievienojiet veļas mīkstinātāju.

Augšējās ielādes mazgāšanas līdzekļu atvilktne

2. tips

 • Mīkstinātāja nodalījums (A): Iepildiet mīkstinātāja nodalījumā ieteicamo veļas mīkstinātāja daudzumu.
 • Šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījums (B): Iepildiet nodalījumā ieteicamo šķidrā mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Lai izmantotu veļas pulveri, izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumu. Veļas mazgāšanas mašīna no šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījuma nedozē veļas pulveri.
 • Balināšanas nodalījums (C): Pievienojiet hloru nesaturošu balinātāju, kā norādījis ražotājs.
Augšējās ielādes mazgāšanas līdzekļu nodalījums

Piezīme: Veļas mīkstinātāja teknes dizains var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

1. gadījums. Ja mazgāšanas līdzeklis nav iztukšots un paliek atvilktnēNoklikšķiniet lai Izvērstu

Pārbaudiet, vai skalošanas vāciņš ir ievietots pareizi.

Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir iepildīts mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vidū.Lai iztīrītu atlikušo mazgāšanas līdzekli, veiciet SKALOŠANA + CENTRIFŪGA ciklu ar tukšu cilindru.

 

 • Priekšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnas skalošanas vāciņš
Priekšējās ielādes veļas mašīnas skalošanas vāciņš
 • Augšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnas skalošanas vāciņš
Augšējās ielādes veļas mašīnas skalošanas vāciņš

Piezīme:

 • Detaļas faktiskais dizains var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
 • Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Pārbaudiet vai mazgāšanas līdzekļa atvilktnē nav netīrumu un iztīriet

Mazgāšanas līdzekļa automātiskais dozators ir periodiski jātīra, lai novērstu šķidrā mazgāšanas līdzekļa pēdas, veļas mīkstinātājs var atvilktnē sacietēt un atvilktnē un atvilktnes nodalījumos vai plastmasas sifona caurulēs. Šī uzkrāšanās var aizkavēt mazgāšanas līdzekļu piedevu pareizu iekļūšanu tvertnē. Tāpēc, lai izvairītos no mazgāšanas līdzekļa uzkrāšanās, mazgāšanas līdzekļa atvilktne periodiski jātīra ar mīkstu drāniņu.

 

Pārliecinieties, vai veļas mazgāšanas mašīna darbojas ar pietiekamu ūdens spiedienu

Pārbaudiet ieplūdes šļūtenes sietus, lai redzētu, vai tās nav nobloķējušās. Ja veļas mazgāšanas mašīnai nav pietiekams ūdens spiediens, veļas mīkstinātājs nenotecēs.

 

• Lai pārbaudītu sietus, ar ūdens vārstiem noslēdziet ūdeni.

• No veļas mazgāšanas mašīnas aizmugures noņemiet karstā un aukstās ūdens šļūtenes.

• Lai izņemtu filtrus, izmantojiet stiepļu tīrīšanas knaibles vai piemērotu instrumentu. Iztīriet un atkārtoti uzstādiet filtrus, pēc tam pievienojiet atpakaļ šļūtenes.

Pietiekama ūdens spiediena pārbaude

Veļas mazgāšanas mašīnas līdzsvarošana

Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas mašīna ir nolīdzsvarota. Ja veļas mazgāšanas mašīna nav pienācīgi nolīdzsvarota, veļas mazgāšanas mašīnā var uzkrāties veļas mīkstinātājs un nosprostot dozatoru.

 

• Lai novērstu vibrāciju vai troksni, novietojiet veļas mazgāšanas mašīnu uz cietas, līdzenas grīdas bez platformas vai ķieģeļiem.

• Novietojiet veļas mazgāšanas mašīnu 10 cm attālumā no katras blakus esošās sienas.

Augšējās ielādes veļas mašīnas līdzsvarošana
Kā nolīdzsvarot veļas mazgāšanas mašīnu

Piezīme:

 • Ja rodas ūdens noplūde, pārtrauciet veļas mazgāšanas mašīnas lietošanu, un sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.
 • Nestiepiet ūdens šļūteni ar spēku. Ja šļūtene ir pārāk īsa, nomainiet to ar garāku augstspiediena šļūteni.
 • Izmantojiet standarta tipa ūdens krānu. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liels, pirms krāna ievietošanas pārejā noņemiet starplikas gredzenu.
2. gadījums. Ja mazgāšanas līdzeklis tiek izvadīts pirms mazgāšanas uzsākšanasNoklikšķiniet lai Izvērstu

Ja veļas mīkstinātājs vai balinātājs nonāk cilindrā pirms cikla sākuma, dozators ir pārpildīts. Gan veļas mīkstinātāja, gan balinātāja nodalījumi darbojas ar sifona palīdzību. Ja attiecīgie nodalījumi ir pārpildīti, sifona darbība notiek nekavējoties un veļas mīkstinātājs vai balinātājs tiek novadīts cilindrā. Tas var sabojāt jūsu apģērbu. Pārliecinieties, ka dozators ir piepildīts tikai līdz Maks. līnijai.

Piezīme: Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu mazgāšanas līdzekli. Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums slikti izšķīdīs.

Kā tīrīt nodalījumuNoklikšķiniet lai Izvērstu

Priekšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas līdzekļu atvilktne

 

1. solis. Turot nospiestu atvilktnes iekšpusē esošo atbrīvošanas sviru, atveriet atvilktni.

2. solis. Izņemiet no atvilktnes atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa tekni.

Atveriet priekšējās ielādes veļas mašīnas skalošanas vāciņu

3. solis. Iztīriet atvilktnes sastāvdaļas tekošā ūdenī, izmantojot mīkstu birsti.

Priekšējās ielādes veļas mašīnas mazgāšanas līdzekļu atvilktnes tīrīšana

4. solis. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu, izmantojot mīkstu suku.

5. solis. Ievietojiet atpakaļ atvilktnē atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa tekni.

6. solis. Lai aizvērtu atvilktni, iebīdiet to iekšā.

Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes tīrīšana

Augšējās ielādes veļas mazgāšanas mašīnas mazgāšanas līdzekļu atvilktne

 

1. solis. Atveriet durvis un pēc tam iebūvēto izlietni, lai atsegtu mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

2. solis. Nedaudz paceliet atvilktnes priekšējo malu un atvelciet vaļā.

3. solis. Izņemiet no atvilktnes sadalītāju ar spārniņiem (A) un skalošanas vāciņu (B).

Augšējās ielādes veļas mašīnas mazgāšanas līdzekļu atvilktne

4. solis. Iztīriet atvilktni, kā arī sadalītāju un skalojamo vāciņu ar tekošu ūdeni un mīkstu suku.

5. solis. Kad tas ir izdarīts, aizveriet skalojamo vāciņu un ievietojiet atpakaļ sadalītāju. Pēc tam ievietojiet atpakaļ mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

Augšējās ielādes mazgāšanas līdzekļu nodalījums

Piezīme: Iekārtas nodalījumu faktiskais dizains var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Padomi par mazgāšanas līdzekļa atvilktnes lietošanuNoklikšķiniet lai Izvērstu

Ja mazgāšanas līdzekļi kārtīgi neizšķīst

• Lai izšķīdinātu mazgāšanas līdzekli, izmantojiet siltu ūdeni (aptuveni 40 °C). (Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu daudzumu.)

• Pat tad, ja tiek izmantots pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums, mazgāšanas rezultāts īpaši neatšķiras. Tas var sabojāt jūsu apģērbu, jo skalošana nav pietiekama.

• Balināšanas līdzeklis var sabojāt jūsu apģērbu, jo tas ir spēcīgs sārms.

• Kārtīgi izskalojiet apģērbu, jo veļas pulveris var palikt uz apģērba, radot sliktu smaku.

• Ja tiek lietots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa vai tiek izmantots auksts ūdens, tas pilnībā neizšķīst un paliek uz apģērba, šļūtenēs vai centrifūgas grozā, un sasmērē apģērbu.

• Ja mazgājat saudzīgā režīmā, mazgāšanas līdzekļi jāievieto mazgāšanas līdzekļa kārbā. Ja veļas pulveri uzber tieši uz veļas, tas var izraisīt krāsas izmaiņas.


Izmantojiet piemērotu mazgāšanas līdzekli

• Mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no auduma veida (kokvilna, sintētika, smalki priekšmeti, vilna), krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes.

• Vienmēr izmantojiet veļas mazgāšanas līdzekli ar zemu putošanos, kas paredzēts automātiskajām veļas mazgāšanas mašīnām.

• Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas ir ciets vai sacietējis. Šāds mazgāšanas līdzeklis var palikt pēc skalošanas, tādējādi aizsprostojot noteku.

Paldies par jūsu atsauksmēm

Nevarat atrast meklēto? Mēs vēlamies palīdzēt.

Tiešsaistē

Ir vairāki veidi, kā vari ar mums sazināties tiešsaistē – izmanto tērzēšanu reāllaikā, e-pastu, Facebook vai Samsung Community kopienu.

Zvanīt

Sazinies ar vienu no mūsu komandas ekspertiem.
UZZINĀT VAIRĀK

Vai tev nepieciešams remonts?

Neatkarīgi no tā, vai uz tavu produktu attiecas garantija vai ne, mēs labprāt palīdzēsim.

Sazinieties ar Mums