Kā Galaxy ierīci palaist drošajā režīmā

Drošais režīms ļauj palaist Android ierīci, izmantojot tās pamata interfeisu ar vienkāršotām izvēlnēm un bez lielākās daļas trešo personu lietojumprogrammu. Varat to iztēloties kā diagnostikas rīku, kas palīdz identificēt un novērst ierīces problēmas.
 

Izmantojiet drošo režīmu, lai:
 

  • Atklātu ļaunprātīgu programmatūru.
  • Veiktu cieto atiestatīšanu, lai dzēstu visus tālruņa datus un atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, ja tālrunis ir bloķēts.
  • Dublētu un atjaunotu datus, ja funkcija nav pieejama parastajā režīmā.
  • Izietu no bērnu režīma, neievadot PIN.
  • Restartētu vai izslēgtu tālruni.
  • Manuāli palaistu atjauninājumus.
  • Dzēstu lietotnes, kas nedarbojas pareizi. 

Drošā režīma iespējošana vai atspējošana

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ekrānā tiek parādīts “Izslēgt”.

Lūdzu, ņemiet vērā! Ja ierīcei nav atsevišķas ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, izmantojiet pogu kombināciju, kuru parasti lietotu savas ierīces izslēgšanai.

Ierīcē nospiediet un paturiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai pogu kombināciju
2 Pieskarieties ikonai “Izslēgt” un paturiet, līdz tiek parādīta opcija “Drošais režīms”.
Pieskarieties un turiet nospiestu Izslēgt
3 Pieskarieties opcijai “Drošais režīms”.
Pieskarieties ikonai Drošais režīms
4 Mobilā ierīce tiks restartēta, lai atvērtu sākumekrānu drošajā režīmā.
Jūsu ierīce automātiski tiks restartēta drošajā režīmā

Lai izietu no drošā režīma, atkal nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam pieskarieties opcijai “Restartēt”.

Paldies par jūsu atsauksmēm