Kā pievienot Note9 S Pen irbuli, izmantojot Bluetooth?

Izmantojiet Note9 īpašības pilnībā, lietojot tālvadības S Pen irbuli, kas darbojas attālumā līdz 10 m.
 

Viedtālruņa komplektā esošais irbulis jau ir savienots ar ierīci, tāpēc Bluetooth savienojums nav jāizveido manuāli.
 

Ja savam viedtālrunim vēlaties pievienot citu S Pen irbuli, savienojiet to, izmantojot Bluetooth, un izbaudiet visas tā iespējas.

Lūdzu, ievērojiet! Pievienot iespējams tikai Samsung apstiprinātus S Pen irbuļus, kas atbalsta tehnoloģiju Bluetooth Low Energy (BLE).

Cita S Pen irbuļa pievienošana
1 Ievietojiet irbuli ligzdā, lai sāktu savienojumu.
2 Atveriet paziņojumu paneli, slidinot no augšas uz leju pa ekrānu.
3 Izvērsiet iespējas paziņojumu panelī.
Nolaidiet paziņojumu paneli
4 Paslidiniet paziņojumu paneli pa kreisi.
Izvērstais paziņojumu panelis
5 Pieskarieties S Pen tālvadība.
S Pen tālvadības iespēja paziņojumu panelī
6 Pieskarieties vēlreiz, lai to atkal aktivizētu.

S Pen ikona statusa joslā mirgos, var paiet vairākas minūtes, lai savienotu.

S Pen icône

Lūdzu, ievērojiet! Neatvienojiet irbuli no viedtālruņa, kad tas tiek savienots. Tā process tiks pārtraukts.

Kad S Pen irbulis ir savienots, S Pen ikona statusa joslā pazūd.
 

Ja savienojums neizdodas vai vēlaties izmantot iepriekšējo irbuli, atkal savienojiet to, kā aprakstīts iepriekš.

S Pen atiestatīšana

Ir divi veidi, kā atiestatīt S Pen savienojumu. 

1

Ilgāk piespiediet ikonu S Pen tālvadība.

2 Tiks automātiski atvērts S Pen tālvadības iestatījumu ekrāns.
3 Pieskarieties ikonai Vairāk iespēju.
Pieskarieties vairāk S Pen tālvadības izvēlnē
4

Pieskarieties Atiestatīt S Pen.

Atiestatiet S Pen iespēju S Pen tālvadības izvēlnē

Piekļuve iespējama arī Iestatījumos.

1

Atveriet Iestatījumi.

2

Pieskarieties Papildu funkcijas.

3

Pieskarieties S Pen.

4

Pieskarieties S Pen tālvadība.

5 Pieskarieties ikonai Vairāk iespēju.
Pieskarieties vairāk S Pen tālvadības izvēlnē
6

Pieskarieties Atiestatīt S Pen.

Atiestatiet S Pen iespēju S Pen tālvadības izvēlnē

Paldies par jūsu atsauksmēm