Mobilo ierīču remonta privātuma politika

SIA Samsung Electronics Baltics, reģistrācijas Nr. 40003963909, ar atrašanās vietu Duntes ielā 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk saukta Samsung), izmantos fizisko personu, kuras piesakās mobilo ierīču remontam, izmantojot Samsung tiešsaistes pakalpojumu portālu (turpmāk saukts Pakalpojums), personas datus Pakalpojuma izpildei un patērētāju tiesību aizsardzības un grāmatvedības tiesību aktu prasību izpildei.

 

Lēmums par personas datu sniegšanu mums ir brīvprātīgs. Tomēr, ja jūs nesniegsiet mums personas datus, mēs nespēsim sniegt jums Pakalpojumu.

 

Jūsu personas datu apstrāde notiek uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta pirmās daļas (b) punkts (līguma izpilde), VDAR 6. panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde), VDAR 6. panta pirmās daļas (f) punkts (Samsung leģitīmās intereses). Samsung leģitīmās intereses ir pienācīga pakalpojuma nodrošināšana. Personas dati tiks kopīgoti tikai ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz Samsung tādus pakalpojumus kā remonta, maksājumu un klientu atbalsta pakalpojumus. Šīm personām tiks nodoti vai būs pieejami personas dati nolūkā sniegt šos pakalpojumus Samsung. Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr tas nepieciešams šajā paziņojumā norādīto nolūku īstenošanai. Tiesvedības gadījumā personas dati var tikt saglabāti līdz šādas tiesvedības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības periodus. Ja tiesību akti prasa saglabāt jūsu datus, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus. Samsung darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret personas datu apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu citus apsvērumus par rīcību ar jūsu personas datiem, jūs varat iesniegt pieprasījumu, izmantojot Privātuma atbalsta lapu, kas pieejama tīmekļa vietnē https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/lv. Visus iesniegumus šajā lapā novērtēs mūsu datu aizsardzības birojs. Jūs varat iesniegt sūdzības par rīcību ar jūsu personas datiem arī datu aizsardzības uzraudzības iestādei, taču sūdzību gadījumā jums vispirms jāmēģina tās atrisināt ar mums.