Digitālā atbildība

Digitālā atbildība

Mūsu apņemšanās
ir visiem nodrošināt
drošu un sabalansētu
digitālo dzīvesveidu

Mūsu apņemšanās ir visiem nodrošināt drošu un sabalansētu digitālo dzīvesveidu

Mūsu mērķis ir izveidot noturīgu infrastruktūru, kā arī veicināt ilgtspējīgu industrializāciju un inovācijas

Privātums

Mēs rūpīgi aizsargājam
klientu personas datus

Lietišķā uzvalkā tērpta vīrieša tuvplāns. Viņš sēž pie galda ar klēpjdatoru un viedtālruni, un žestikulē ar rokām. Lietišķā uzvalkā tērpta vīrieša tuvplāns. Viņš sēž pie galda ar klēpjdatoru un viedtālruni, un žestikulē ar rokām.

Kiberdrošība

Mūsu klientu
pamattiesību
aizsardzība

Jauna sieviete ir atgūlusies dīvānā uz muguras un planšetē aplūko Galaxy viedtālruņa tirdzniecības lapu. Jauna sieviete ir atgūlusies dīvānā uz muguras un planšetē aplūko Galaxy viedtālruņa tirdzniecības lapu.

MI ētika

Izmantot cilvēkresursus
un tehnoloģijas, lai izstrādātu
labākos produktus un
pakalpojumus

Jauns, stilīgi ģērbts vīrietis modernā atpūtas telpā saņem ūdens glāzi no mākslīgā intelekta robota. Jauns, stilīgi ģērbts vīrietis modernā atpūtas telpā saņem ūdens glāzi no mākslīgā intelekta robota.

Mēs uzskatām, ka cilvēkresursi un tehnoloģijas ir jāvelta, labāko produktu un pakalpojumu izstrādei ar uz cilvēku vērstu filozofiju

Pieejamība

Uz cilvēku vērsta filozofija

Jauns vīrietis ratiņkrēslā un vecāka sieviete sēž ārā pie galda ar dzērieniem līdzņemamās krūzītēs. Viņi raugās klēpjdatora ekrānā un smaida. Jauns vīrietis ratiņkrēslā un vecāka sieviete sēž ārā pie galda ar dzērieniem līdzņemamās krūzītēs. Viņi raugās klēpjdatora ekrānā un smaida.

Digitālā labklājība

Veselīgs un sabalansēts digitālais dzīvesveids

Jauns sportiska izskata vīrietis skrien pa ceļu gar biezi aizaugušu mežu. Jauns sportiska izskata vīrietis skrien pa ceļu gar biezi aizaugušu mežu.