Запознај ги главните извршни директори

Клучна визуелна слика на извршниот директор во компанијата
  • Главните извршни директори

Kim, Ki Nam

Оваа слика е профилна слика на Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍПотпретседател и генерален директор [2018-денес]
ㆍПотпретседател и раководител, Device Solutions [2018-денес]
ㆍПретседател и генерален директор [2018]
ㆍПретседател и раководител, Device Solutions [2018-денес]
ㆍПретседател и раководител, Semiconductor Business [2014-2017]
ㆍПретседател и раководител, Memory Business [2013-2014]
ㆍИзвршен директор, Samsung Display Co., Ltd. [2012–2013]
ㆍПретседател и раководител, Samsung Advanced Institute of Technology [2010–2012]

Оваа слика е профилна слика на Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

Kim, Hyun Suk

Оваа слика е профилна слика на Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍПретседател и извршен директор [2018–денес]
ㆍПретседател и раководител, Consumer Electronics [2017-денес]
ㆍРаководител, Visual Display Business [2011–2017]
ㆍРаководител, Product Strategy Team, Visual Display Business [2011–2011]
ㆍРаководител, R&D Team, Visual Display Business [2009–2011]

Оваа слика е профилна слика на Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

Koh, Dong Jin

Оваа слика е профилна слика на Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.

ㆍПретседател и извршен директор [2018–денес]
ㆍПретседател и раководител, IT & Mobile Communications [2017-денес]
ㆍПретседател и раководител, Mobile Communications Business [2015-2019]
ㆍРаководител, Одделение за истражување и развој на мобилни апарати, Mobile Communications Business [2014–2015]
ㆍРаководител, Тим за технолошка стратегија, Mobile Communications Business [2011–2014]
ㆍРаководител, Development Management Team, Mobile Communications Business [2007–2011]

Оваа слика е профилна слика на Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.