Činjenice i brojke

Ključna statistika, podaci i dodatno

Sa ponosom želimo da objavimo svoja dostignuća u domenu unapređivanja upravljanja održivošću u kompaniji Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Poboljšanje vrednosti klijenata 2016 2017 2018
Zadovoljstvo klijenta (Точка) 84.0 83.9 85.4
Udeo karijera iz oblasti računarstva i informatike (interni program sertifikacije)
– sertifikovani zaposleni 1) (%)
95 95.8 93
 • 1) Među svim zaposlenima u oblasti računarstva i informatike
An Eco-friendly and safe workplace information
Ekološko i bezbedno radno mesto 2016 2017 2018
Stopa učestalosti 2)3) 0.227 0.086 0.036
Stopa povreda 2)4) 0.044 0.017 0.008
 • 2) Zasnovano na svim domaćim zaposlenima i zaposlenima u proizvodnim podružnicama u inostranstvu
 • 3) (Br. povreda ÷ Br. radnih sati u toku godine) x 1.000.000
 • 4) (Br. povređenih radnika ÷ Br. radnika) x 100
1
Sustainable supply chain information
Održivi lanac nabavke 2016 2017 2018
Dobavljači ocenjeni odličnom ocenom (%) 70 60 64
Ulaganje u fond za saradnju s partnerima
(100 miliona KRW)
8,232 8,228 8,339
Polaznici obuke za dobavljače (br. lica) 13,089 16,209 18,777
Dobavljači 1. reda (br. lica) 12,673 12,687 13,673
Dobavljači 2. reda (br. lica) 416 3,522 5,104
Korisnici programa Smart Factory 5)
(br. kompanija)
479 487 0
Dobavljači kompanije Samsung (br. kompanija) 39 66 0
Mala i srednja preduzeća bez poslovnih transakcija sa kompanijom Samsung
(br. kompanija)
440 421 0
Početne revizije od strane trećih lica po pitanju
radnog okruženja dobavljača 6) (br. slučajeva)
190 214 306
Revizije na lokaciji upravljanje
konfliktnim materijalima dobavljača 6) (br. slučajeva)
163 252 244
 • 5) Бројот на корисници во 2018 не е сметан во перформансите за 2018 затоа што програмата завриши во Мај 2019
 • 6) Sabrano od 2013.
employees information
People First 2016 2017 2018
Svi zaposleni (br. lica) 308,745 320,671 309,630
Koreja 93,204 96,458 99,705
Jugoistočna Azija / Jugozapadna Azija / Japan 134,486 145,577 137,365
Kina 37,070 34,843 29,110
Severna Amerika / Centralna i Latinska Amerika 25,988 25,814 25,630
Evropa/ZND 14,445 14,711 14,681
Srednji istok 2,810 2,592 2,552
Afrika 842 676 587
Udeo zaposlenih ženskog pola 7) (%) 44 45 43
Prosečan broj sati obuke po osobi 8) (br. sati) 71 73.5 62.2
Troškovi obuke po osobi 9) (1000 KRW) 1,198 1,137 1,473
 • 7) Opseg prikupljanja podataka: Domaći zaposleni
 • 8) Na osnovu onlajn/oflajn obuke
 • 9) Ukupni troškovi obuke ÷ ukupan br. zaposlenih u Koreji
Employees who received compliance information
Upravljanje usklađenošću 2016 2017 2018
Zaposleni koji su dobili obuku o usklađenosti 7)10)
(br. lica)
210,229 260,032 214,450
Zaposleni koji su dobili obuku o borbi protiv korupcije 7)
(br. lica)
313,590 317,965 303,445
 • 7) Na osnovu ukupnog broja zaposlenih na globalnom nivou
 • 10) Uključujući viškove
Corporate Citizenship information
Korporativno građanstvo 2016 2017 2018
Ukupni troškovi upravljanja korporativnim građanstvom
(milioni, KRW)
444,789 385,571 409,636
Ukupan broj radnih sati zaposlenih na lokalnim i inostranim lokacijama
(br. sati)
1,083,849 1,259,893 1,131,915
Sabrani broj korisnika pametne škole kompanije Samsung
(br. lica)
1,401,776 2,228,150 2,712,024
Troškovi tehnološkog instituta kompanije Samsung
(br. lica)
74,192 85,388 113,395
 • 11) Sabrano od 2013.

Izveštaj o društvenom učinku