Činjenice i brojke

Ključna statistika, podaci i dodatno

Sa ponosom želimo da objavimo svoja dostignuća u domenu unapređivanja upravljanja održivošću u kompaniji Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Poboljšanje vrednosti klijenata 2017 2018 2019
Zadovoljstvo klijenta (Точка) 83.9 85.4 85.4
An Eco-friendly and safe workplace information
Ekološko i bezbedno radno mesto 2017 2018 2019
Stopa učestalosti 1)2) 0.086 0.036 0.059
Stopa povreda 1)3) 0.017 0.008 0.009
  • 1) Zasnovano na svim domaćim zaposlenima i zaposlenima u proizvodnim podružnicama u inostranstvu
  • 2) (Br. povreda ÷ Br. radnih sati u toku godine) x 1.000.000
  • 3) (Br. povređenih radnika ÷ Br. radnika) x 100
Sustainable supply chain information
Održivi lanac nabavke 2017 2018 2019
Dobavljači ocenjeni odličnom ocenom (%) 60 64 70
Ulaganje u fond za saradnju s partnerima
(100 miliona KRW)
8,228 8,339 8,630
Polaznici obuke za dobavljače (br. lica) 16,209 18,777 20,144
Dobavljači 1. reda (br. lica) 12,687 13,673 15,170
Dobavljači 2. reda (br. lica) 3,522 5,104 4,974
Korisnici programa Smart Factory (br. kompanija) 487 505 570
Dobavljači kompanije Samsung (br. kompanija) 66 82 41
Mala i srednja preduzeća bez poslovnih transakcija sa kompanijom Samsung
(br. kompanija)
421 423 529
Početne revizije od strane trećih lica po pitanju
radnog okruženja dobavljača 1) (br. slučajeva)
214 306 399
Revizije na lokaciji upravljanje
konfliktnim materijalima dobavljača (br. slučajeva)
252 244 225
  • 1) Sabrano od 2013.
employees information
People First 2017 2018 2019
Svi zaposleni (br. lica) 320,671 309,630 287,439
Koreja 96,458 99,705 102,059
Jugoistočna Azija / Jugozapadna Azija / Japan 145,577 137,365 121,819
Kina 34,843 29,110 20,649
Severna Amerika / Centralna i Latinska Amerika 25,814 25,630 25,270
Evropa/ZND 14,711 14,681 14,061
Srednji istok 2,592 2,552 3,008
Afrika 676 587 573
Udeo zaposlenih ženskog pola 1) (%) 45 43 40.2
Prosečan broj sati obuke po osobi 2) (br. sati) 73.5 62.2 67.2
Troškovi obuke po osobi 3) (1000 KRW) 1,137 1,473 1,435
  • 1) Opseg prikupljanja podataka: Domaći zaposleni
  • 2) Na osnovu onlajn/oflajn obuke
  • 3) Ukupni troškovi obuke ÷ ukupan br. zaposlenih u Koreji
Employees who received compliance information
Upravljanje usklađenošću 2017 2018 2019
Zaposleni koji su dobili obuku o usklađenosti 1)
(br. lica)
260,032 214,450 193,663
Zaposleni koji su dobili obuku o borbi protiv korupcije 2)
(br. lica)
317,965 303,445 276,621
  • 1) Опсег на собирањето податоци: Вработени во Јужна Кореја, Дупликатите се вклучени
  • 2) Засновано на вкупниот број на вработени на сите локации
Corporate Citizenship information
Korporativno građanstvo 2017 2018 2019
Ukupan broj radnih sati zaposlenih na lokalnim i inostranim lokacijama
(br. sati)
1,259,893 1,131,915 878,448
Вкупен бр. на корисници на Samsung Solve for Tomorrow (Бр. на лица) 743,348 1,513,651 1,693,535
Вкупен бр. на корисници на Samsung Smart School (Бр. на лица) 2,228,150 2,712,024 3,825,864