• Home /
 • Мобилни апарати Мени за помошник | Пристапност

Мобилни апарати Мени за помошник | Пристапност

Пристапност на мобилни Galaxy

Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“.

Мени за помошник

Менито за помошник е дизајнирано за лица со проблеми со моторната контрола или други физички нарушувања. Со користење на Менито за помошник, можете да имате пристап до хардверските копчиња и сите делови на екранот со едноставно допирање или поминување.

Се прикажува менито „Интеракција и подвижност“. Мени за помошник е „вклучена“. Се прикажува скок-менито на Менито за помошник со иконите Неодамнешни, Дома, Назад, Исклучен екран, Јачина на звук и Снимки од екран.

Притискање на хардверски копчиња

Менито за помошник ви овозможува да ги вршите следните задачи без да користите хардверски копчиња или копчиња на екранот:

 • Неодамнешни апликации

  за да прикажете неодамнешни апликации

 • Почетен екран

  Одете во Почетниот екран

 • Назад

  Одете на претходниот екран

 • Јачина на звук

  сменете ја јачината на звукот и пристапете во други аудио-контроли

 • Заклучување

  Заклучете го вашиот телефон

 • Снимки од екран

  сликајте снимка од екран

 • Опции за телефон

  Исклучување, рестартирање и режим за итни случаи

 • Bixby

  Одете во Bixby Дома (допрете) или повикајте ја Bixby (допрете и задржете)

Се прикажуваат опциите на менито „Менито за помошник“. Иконите на апликација за Неодамнешни, Дома, Назад, Исклучен екран, Јачина на звук, Снимки од екран, Панел за известување, Зумирање со штипнување, Опции на телефон, Покажувач, Контрола на екран и Поставувања на мени се активни и може да се избришат. Иконите на апликација за Осветленост, Ротација на екран, Bixby и Прозорец на лупа се неактивни и може да се додадат.

Лесен пристап до сите делови на екранот

Пристапете лесно до ставките секаде на екранот.

 • Панел за известување

  отворете го или затворете го панелот за известување

 • Покажувач

  користете мала подлога на допир и покажувач за да пристапите во кој било дел на екранот

 • Контрола на екран

  користете ја тркалезната подлога на допир за да прелистувате нагоре и надолу списоци или за да вршите навигација на страници

 • Јачина на звук

  зголемување или намалување на јачината на звук

 • Зумирање со штипнување

  зумирајте или одзумирајте со еден допир

 • Поставувања на мени

  одете во Поставувањата на Мени за помошник

 • Осветленост

  сменете ја осветленоста на екранот

 • Ротација на екран

  сменете ги опциите за ориентација на екран

 • Прозорец на лупа

  отворете прозорец на лупа што се контролира со подлога на допир

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.