Пристапност на мобилни Galaxy

Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“. Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“.

Мени за помошник

Менито за помошник е дизајнирано за лица со проблеми со моторната контрола или други физички нарушувања. Со користење на Менито за помошник, можете да имате пристап до хардверските копчиња и сите делови на екранот со едноставно допирање или поминување.

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.