Пристапност на мобилни Galaxy

Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“. Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“.

Voice Assistant и Упатство за Voice
Assistant

Voice Assistant може да служи како вашите очи кога го користите вашиот телефон. Нејзините одлики овозможуваат максимална контрола на вашиот телефон, и покрај тоа што не можете да го видите. Кога Voice Assistant е вклучена, телефонот овозможува говорни коментари за да им помага на слепите корисници и корисниците со слаб вид. На пример, опишува што допирате, избирате и активирате. Исто така, можете да уредувате текст или да менувате разни поставувања, како јачината на звукот или брзината на говорот со добро познати гестови со поминување и допирање.

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.