Пристапност на предмети што се носат

Преден изглед на Galaxy Watch на кој се прикажува менито за Пристапност. Преден изглед на Galaxy Watch на кој се прикажува менито за Пристапност.

Екрански читач

Voice Assistant

Добивајте говорни повратни информации што опишуваат што се наоѓа на екранот и што можете да допрете, да изберете или да вклучите.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

Опцијата на мени Voice Assistant е вклучена. Користење на функцијата за да покажува „Десет до осум наутро“ преку говорна порака. Опцијата на мени Voice Assistant е вклучена. Користење на функцијата за да покажува „Десет до осум наутро“ преку говорна порака.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

Темен екран

Поставете екранот да биде постојано црн за приватност.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

Преден изглед на Galaxy Watch со слика од Темен екран и вклучено мени со опција. Кога часовникот со темен екран би можел да ве информира за тековното време, „Десет со осум наутро“. Преден изглед на Galaxy Watch со слика од Темен екран и вклучено мени со опција. Кога часовникот со темен екран би можел да ве информира за тековното време, „Десет со осум наутро“.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

Подобрувања на видливоста

Сива палета / Негативни бои

Префрлете се на црна или бела или заменете ги боите на екранот за да гледате полесно и да имате полесна навигација.

Екранот на часовник покажува вообичаен приказ и применет приказ на „Сива палета“. Екранот на часовник покажува вообичаен приказ со менито со опции за негативни бои и вклучен екран на часовник што покажува „Негативни бои“. Кога применувате Сива палета, сите бои на екранот на часовникот се менуваат во црна и бела боја, вклучувајќи ги и иконите. Кога применувате Негативни бои, сите бои на заднината и текстот се вртат наопаку. Екранот на часовник покажува вообичаен приказ и применет приказ на „Сива палета“. Екранот на часовник покажува вообичаен приказ со менито со опции за негативни бои и вклучен екран на часовник што покажува „Негативни бои“. Кога применувате Сива палета, сите бои на екранот на часовникот се менуваат во црна и бела боја, вклучувајќи ги и иконите. Кога применувате Негативни бои, сите бои на заднината и текстот се вртат наопаку.

Зум

Допрете трипати со 1 прст за да зумирате или одзумирате.

Два часовници Galaxy, од кои првиот ја покажува ставката на мени за Зумирање, а втората покажува приказ на зумирање. Два часовници Galaxy, од кои првиот ја покажува ставката на мени за Зумирање, а втората покажува приказ на зумирање.

Вибрациски часовник

Добивајте го тековното време како вибрации со допирање на маската на часовникот со дрва прста.

Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Вибрацискиот часовник. Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Вибрацискиот часовник.

Подобрувања за слушање

Исклучете ги сите звуци

Исклучете ги сите аудио, вклучувајќи ги телефонските повици.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Исклучете ги сите звуци. Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Исклучете ги сите звуци.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

Моно аудио

Префрлете ги малите ушни слушалки од стерео на моно звук.

Преден изглед на Galaxy Watch ја покажува вклучена опцијата на мени Моно аудио. Преден изглед на Galaxy Watch ја покажува вклучена опцијата на мени Моно аудио.

Напредни поставувања

Потсетници за известување

Поставете да добивате предупредувања со звук или вибрации што ќе ве потсетуваат за непрочитани известувања.

Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Моно аудио. Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Моно аудио.

Брз пристап до Алатките за пристапност

Допрете трипати со два прста на кој било екран за да добиете брз пристап до функциите за пристапност или одете во поставувањата за пристапност.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Троен допир со два прста. Преден изглед на Galaxy Watch што ја покажува вклучена опцијата на мени Троен допир со два прста.

* Достапноста на оваа одлика може да се разликува по уред.

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.