Водич за линкови за прескокнување (кратенки)

Користење на линковите за прескокнување на нашиот вебсајт

Пристап и користење на линковите за прескокнување

ЧЕКОР 1

Премини до содржината Овој линк за прескокнување е првиот линк кој ќе го видиш на сите наши страници кога ќе го притиснеш копчето Tab. Ако сакаш да ја прескокнеш нашата Лента за Глобална Навигација и да отидеш директно до содржината на страницата, притисни го копчето Enter кога фокусот ќе биде на врската „Skip to content“.

Приказ на слика од црна лента „Skip to content“ над логото SAMSUNG на областа GNB откако ќе го притиснеш копчето TAB на samsung.com. Приказ на слика од црна лента „Skip to content“ над логото SAMSUNG на областа GNB откако ќе го притиснеш копчето TAB на samsung.com.
ЧЕКОР 2

Премини на копчето за помош за пристап Овој линк за прескокнување е вториот линк кој ќе го видиш на сите наши страници со карактеристика на висок контраст, кога пребаруваш користејќи го копчето Tab. Ако сакаш да прескокнеш цела страница и да одиш директно до копчето за висок контраст во подножното мени, притисни го копчето Enter кога фокусот е на врската „Skip to accessibility help“.

Приказ на слика од црна лента „Skip to accessibility help“ над логото SAMSUNG на областа GNB откако ќе го притиснеш копчето TAB на samsung.com. Приказ на слика од црна лента „Skip to accessibility help“ над логото SAMSUNG на областа GNB откако ќе го притиснеш копчето TAB на samsung.com.

Пристап и користење на линковите за прескокнување на мобилен телефон