Карактеристиките, спецификациите и визуелни елементи на производот се предмет на промена.