RB3200BC Фрижидер со сеопфатно ладење, 328 l

RB33J3230BC/EF
Боја blackblack

The item is in the cart.

98 ℓ

Нето за замрзнувач (литри)

230 ℓ

Нето за фрижидер (литри)

67,5 kg

Нето тежина (кг)

350 ℓ

Бруто Вкупно (литри)

Организирај подобро. Уживај подолго.

Искуси го целосно новото ниво на организација и практичност со фрижидерот што ти овозможува максимално искористување на просторот

Организирај подобро. Уживај подолго.

Рамномерно ладење во секој агол

Системот на сеопфатно ладење рамномерно ја лади внатрешноста на фрижидерот од едниот до другиот агол. Ладниот воздух излегува низ повеќе отвори на ниво на секоја полица, со што се одржува константна температура и храната останува свежа.

Рамномерно ладење во секој агол

За повеќе и за поголеми предмети

Полицата Slide-in му дава дополнителна флексибилност на твојот простор за складирање. Се повлекува за да направи место за поголеми шишиња и високи или големи садови, така што да нема залудно потрошен простор.

За повеќе и за поголеми предмети

Едноставно наоѓање и земање на храната

Полицата Easy Slide што лесно се извлекува ти помага ефикасно да ја чуваш, организираш и да пристапуваш до храната - брзо и едноставо да ги дофатиш продуктите што стојат во секој агол на дното на фрижидерот.

Едноставно наоѓање и земање на храната

Чување на поголеми продукти

Едноставниот сад со голема врата овозможува безбедно да чуваш поголеми продукти во вратата. Во него може да се стават големи картони со млеко и сок, како и два реда лименки и шишиња со сок. Со тоа се добива повеќе простор на полиците, а одличен е и за забави!

Чување на поголеми продукти

Full Open Box (замрзнувач)

Поголемиот отвор овозможува полесно организирање и вадење на продуктите од замрзнувачот, а истовремено оптимално го искористува просторот.

Full Open Box (замрзнувач)

LED-осветлување

LED-светилките извонредно ја осветлуваат внатрешноста на фрижидерот не загрозувајќи ја неговата моќ за разладување.

LED-осветлување

Работи паметно, трае подолго

Дигиталниот инвертерски компресор автоматски ја приспособува брзината на 7 нивоа во зависност од бараната температура. Исто така, троши помалку енергија, ги намалува нивото на бучава и трошењето за подолг работен век на твојот фрижидер.

Работи паметно, трае подолго

Нема повеќе натрупување на лед

Технологијата No Frost го спречува натрупувањето на ледот и одржува константна температура во секој агол. Исто така, лади речиси двапати побрзо, * со што помалку се оптоварува системот за ладење и го продолжува неговиот век на траење.

* Во споредба со фрижидерот Samsung RL39THCTS со замрзнување и фрижидерот RB31FERNCWW без замрзнување поединечните резултати може да се разликуваат во зависност од употребата.

Нема повеќе натрупување на лед

* Во споредба со фрижидерот Samsung RL39THCTS со замрзнување и фрижидерот RB31FERNCWW без замрзнување поединечните резултати може да се разликуваат во зависност од употребата.

  • 98 ℓ Нето за замрзнувач (литри)
  • 230 ℓ Нето за фрижидер (литри)
  • 67,5 kg Нето тежина (кг)
  • 350 ℓ Бруто Вкупно (литри)

Прирачник за корисниците и содржина за преземање

Како се совпаѓа едно со друго

  • Нето за замрзнувач (литри) 98 ℓ
  • Нето за фрижидер (литри) 230 ℓ
  • Нето тежина (кг) 67,5 kg
  • Бруто Вкупно (литри) 350 ℓ

Како се совпаѓа едно со друго

Карактеристиките, спецификациите и визуелните прикази се предмет на промена