ПРОВЕРЕТЕ ЈА ПРИБЛИЖНАТА ЦЕНА ЗА ЗАМЕНА НА ЕКРАНОТ НА ВАШИОТ МОБИЛЕН УРЕД

View table of Во табелата подолу можете да ја проверите приближната цена за поправка на екранот на нашите уреди по истечената гаранција и можноста за дополнителен попуст на одредени модели..<br><br>

Напомена: Износот наведен во колоната: „Приближна цена за замена на екранот“ е информативен просечен износ на цената за поправка на екранот на мобилниот уред по истекот на гаранцијата. Износот може да биде различен од крајната цена која ја наплатува овластениот сервисен центар на Samsung. Доколку се утврдат дополнителни оштетувања на уредот, како: навлегување течност во уредот,  прегорени електро компоненти, употреба на неоригинална дополнителна опрема, цената на поправката може да биде малку различна од погореневедените и се проценува независно за секој случај.   

 

Уредите означени со ѕвездичка * ги исполнуваат условите за дополнителен попуст на цената за замена на екранот добиена од страна на овластениот сервисен партнер на Samsung, во индикативниот износ прикажан во колоната „Износ на дополнителен попуст“
пресметан во локална валута. Ве молиме, проверете ги правилата и условите со кликнување на следниот линк.

 

За какви било прашања контактирајте нè на Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777 или преку www.samsung.com/mk/support.

 Список на овластени сервисни центри кои учествуваат во промоцијата:

 

Видеодата

Ул. Франклин Рузвелт бр. 89

Скопје

Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777

 

Мобико

Ул. Партизански одреди бр. 101

Скопје

Samsung корисничка поддршка +389 2 320 7777