Дигитална одговорност

Дигитална одговорност

Нашата заложба
за безбеден и
избалансиран дигитален
начин на живот за сите

Нашата заложба за безбеден и избалансиран дигитален начин на живот за сите

Се стремиме да создадеме издржлива инфраструктура, да промовираме одржлива индустријализација и да поттикнеме иновации

Приватност

Внимателно ги заштитуваме
личните податоци на потрошувачите

Крупен кадар на маж облечен во деловен костум. Тој седи на биро со лаптоп компјутер и мобилен телефон и гестикулира со рацете. Крупен кадар на маж облечен во деловен костум. Тој седи на биро со лаптоп компјутер и мобилен телефон и гестикулира со рацете.

Кибербезбедност

Заштита на
основните права
на нашите клиенти

Млада жена лежи на грб на кауч и гледа продажна страница за мобилен телефон Galaxy на таблет. Млада жена лежи на грб на кауч и гледа продажна страница за мобилен телефон Galaxy на таблет.

Етика на вештачката интелигенција

Да ги развиеме најдобрите
производи и услуги со користење
на човечките ресурси и технологијата

Млад маж којшто носи стилска облека добива чаша со вода од робот со вештачка интелигенција во модерно фоаје. Млад маж којшто носи стилска облека добива чаша со вода од робот со вештачка интелигенција во модерно фоаје.

Веруваме дека нашите човечки ресурси и технологија треба да ги посветиме на развојот на најдобри производи и услуги со филозофија насочена кон човекот

Пристапност

Филозофија насочена кон човекот

Млад маж во инвалидска количка и постара жена седат на маса на отворено со пијалаци во чаши за носење. Тие гледаат во екран на лаптоп компјутер и се смеат. Млад маж во инвалидска количка и постара жена седат на маса на отворено со пијалаци во чаши за носење. Тие гледаат во екран на лаптоп компјутер и се смеат.

Дигитална благосостојба

Здрав и избалансиран дигитален начин на живот

Атлетски граден млад маж трча на бетонски пат покрај густа шума. Атлетски граден млад маж трча на бетонски пат покрај густа шума.