ကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီ

01.08.2020 မှ ~ 10.08.2020 အတွင်းသာတရားဝင်ပါသည်

Samsung စမတ်ဖုန်းများ ဝယ်ယူပြီး Monsoon Promotion လက်ဆောင်များကို ချက်ချင်း ရယူလိုက်ကြပါစို့။

ဝယ်ယူနိုင်မည့် Samsung Brand Shop များ၏
လိပ်စာများကို အောက်ပါ Samsung Brand Shops အား နှိပ်၍ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်