RT62K7350BS

RT62K7350BS/ST
အရောင် EBONYBLACKEBONYBLACK

The item is in the cart.

553 ℓ

Net Total(Liter)

569 ℓ

Gross Total(Liter)

836 x 1862 x 788 mm

Net Dimension (WxHxD)(mm)

106 kg

Net Weight(kg)

ေရခဲေသတၱာတစ္ခုလံုးလတ္ဆတ္မႈႏွင့္စိုထိုင္းမႈကိုထိန္းညိွေပးသည္

Twin Cooling PlusTM တစ္ခုတည္းတင္ ေရခဲေသတၱာ၌သိမ္းထားေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ စိုထိုင္းမႈ70%ျဖင့္အတြင္းပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖန္တီးထားသည္။ စိုထိုင္းမႈ 30% ႐ိွ မႈေဟာင္းTMF ေရခဲေသတၱာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လတ္ဆတ္မႈပိုမို႐ွည္ၾကာထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး ေျခာက္ေသြ႔မႈမျဖစ္ပါ။

Moisture-full freshness all over the fridge

* Based on internal testing comparing Samsung models RT22SCSW2 and RT7000K.

ေရခဲ႐ိုက္အစားအစာသည္ လတ္ဆတ္ၿပီး ညီွနံ႔မ႐ိွပါ။

Twin Cooling PlusTM စနစ္သည္ ေရခဲေသတၱာ၏ အကန္႔တိုင္းအေအးေပးမႈကို ခဲြျခားထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တကန္႔မွတကန္႔သို႔ အနံ႔မကူးပါ အေအးခန္းမွေရခဲခန္းသို႔ အေအးကူးမႈမ႐ိွေသာေၾကာင့္ ေရခဲ႐ိုက္ထားေသာအစာမ်ား အရသာမပ်က္ပဲ ၾကာ႐ွည္ခံသည္

Deliciously tasty, odor free frozen food

စားစရာအမ်ားႀကီးဝယ္လာ၍ ထားသိုစရာေနရာမ႐ိွမွာကိုမစိုးရိမ္ပါႏွင့္

အတြင္းပိုင္း က်ယ္ဝန္းၿပီး 620 လီတာအထိထားသိုႏိုင္သည္။ SpaceMax TM နည္းပညာျဖင့္ အတြင္းပိုင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ကာ အျပင္ပိုင္းခ်ဲ႕ျခင္းမလိုပါ သင္သည္ အပတ္တိုင္း စားစရာထားသိုရာႏွင့္႐ွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူၿပီးလ်င္ျမန္သည္

Bought too much? Don†t worry about space!

သင္အသံုးလိုေသာ နည္းနာနိႆယ ၅မ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္

ထားသိုမႈအမ်ားဆံုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္ ေရခဲခန္းကိုအေအးခန္းသို႔လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လတ္ဆတ္ေသာစားစရာကိုလိုတလို ရာသီအလိုက္ထားသိုႏိုင္ၿပီး ပိတ္သည့္နည္းနာနိႆယ ကိုေျပာင္းလဲ၍မီးအားေခၽြတာႏိုင္သည္

5 Conversion Modes on demand

အကန္႔တိုင္းအပူခ်ိန္ကို ၁၅ဒီဂရီေအာက္ထား႐ိွေသာ္လည္း မီးအားအနည္းငယ္သာသံုးသည္။

ေရခဲႏွင့္အရည္ေအးေအးျပဳလုပ္ျခင္း

Power Cool ခလုတ္ႏွိပ္႐ုံျဖင့္ ထူထည္ေသာေလေအးပ်ံ႕ႏွံ႕ေစျခင္းျဖင့္ အေအး သို႔မဟုတ္ ေရခဲျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး စားေသာက္စရာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာေအးခဲသြားေစသည္။ Power Freeze ခလုတ္သည္လည္း ေရခဲ႐ိုက္အစာမ်ားကို ပိုခဲေစၿပီး ေရခဲလုပ္ႏိုင္သည္။

Creates ice and chills beverages

အေအးခံျခင္းႏွင့္ေရခဲ႐ိုက္ျခင္းကိုခလုတ္တခုႏိုပ္ယံုျဖစ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္

CoolSelect Plus ျဖင့္ စားစရာထားသိုမႈကို အမ်ားဆံုးခ်ဲ႕ႏိုင္၍ စားစရာမ်ားပိုမိုလတ္ဆတ္သည္။ ခလုတ္ႏိုပ္ယံုျဖင့္ အေအးခန္းကိုေရခဲခန္းသို႕ေျပာင္းလဲၿပီး အပူခ်ိန္ကို – 3°C, -5°C သို႔မဟုတ္ -12°C တင့္ေတာ္သလိုထားႏိုင္သည္။

Cool or freeze any foods with one touch

ပိုမိုၾကာ႐ွည္သံုးႏိုင္ျခင္း အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေသာအသံမ႐ိွျခင္း ႏွင့္ မီးအားအသံုးနည္းျခင္း

ဒီဂ်စ္တယ္ အင္ဗိုက္တာနည္းပညာျဖင့္ ေလဖိအားသြင္းစက္ကို ေအာတိုေျပာင္းၿပီး အေအးအဆင့္ 7ဆင့္ကို အလို႐ိွသလိုအသံုးျပဳႏိုင္၍ မီးအားအသံုးနည္းျခင္း ၊ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေသာအသံမ႐ိွျခင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ၏ၾကာျမင့္စြာအရည္အေသြးကိုထိန္းႏိုင္သည္

Works longer more quietly & uses less energy

မုန္႕ပဲသြားရည္စာကိုလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္စည္းစနစ္႐ိွထားသိုႏိုင္သည္

က်စ္လစ္ေသာဒီဆိုင္း႐ိွ Deli Trayလင္ပန္းကို ျဖဳတ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ထားသိုေနရာျဖဳန္းတီးမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖည့္စည္းထားသည္ ေရခဲေသတၱာ အမ်ိဳးအစားထဲ၌ သြားရည္စာ (သို႔) ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို လတ္ဆတ္စြာထားသိုႏိုင္မႈေကာင္းၿပီး စားပဲြျပင္အဆင္သင့္စားသံုးႏိုင္သည္။

Easily organize and serve deli foods

အတြင္းပိုင္းအားလံုးကို ၾကည္လင္ျမင္သာစြာေတြ႕႐ိွႏိုင္သည္

စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းၿပီးပါးလႊာေသာLED မီးသည္ လက္ေဟာင္းမီးထက္ မီးအားေခၽြတာၿပီး အေပၚက္ႏွင့္ ေဘးဘက္တြင္ထား႐ိွ၍ ေနရာတိုင္း ေထာင့္တိုင္းကိုၾကည္လင္စြာလွပျမင္သာသည္

Clearly see everything inside

ေလထုသန္႔႐ွင္းၿပီးအၿမဲလန္းဆန္းေစသည္

Anti-Bacterial Protector သည္ ေရခဲေသတၱာကိုေအးခဲသန္႔႐ွင္းေစၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္သည္ ေလထုသည္Activated Carbon အကာကိုေက်ာ္ျဖတ္၍ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပိုးမ်ားကိုေသေစျခင္း အနံ႔ဆိုးမ်ားဖယ္႐ွားျခင္း အၿမဲျပဳလုပ္ေပးသည္

Keeps air hygienically clean and fresh
  • 553 ℓ Net Total(Liter)
  • 569 ℓ Gross Total(Liter)
  • 836 x 1862 x 788 mm Net Dimension (WxHxD)(mm)
  • 106 kg Net Weight(kg)

တည်ဆောက်ပုံ

* Key feature may different from Key Spec