The item is in the cart.

Expansive viewing pleasure

Expansive viewing pleasure

Style and sensibility

Style and sensibility

Multitask with ease

Multitask with ease

1.4GHz

CPU Speed

Galaxy J ကို Galaxy A အသစ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ပါ။

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ J ရွိ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို ယူျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္အသစ္တစ္ခုအျဖစ္ဖန္တီးထားတဲ့ - Galaxy A အသစ္ၿဖစ္ပါတယ္။ J အား ေၿပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ေခတ္နဲ႔ အညီ ဘယ္လိုတီထြင္ထားလဲဆိုတာၾကည့္လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာရန္
ေမးမွိန္၍ ေပ်ာက္ကြယ္ထားသည့္ J စာလံုးေရွ႔ရွိ  Galaxy A ကိရိယာ အသစ္။

Expansive viewing pleasure

သင့္ဖုန္းျမင္ကြင္းရဲ႕ အက်ယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္လုိက္ပါ။ Galaxy J4 မွာပါဝင္တဲ့ ၅.၅ လက္မ HD မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ဆိုရင္ ဖုန္းေပၚက႐ုပ္ထြက္ပံုရိပ္ေတြကို တကယ့္အျပင္ကအတုိင္းေတာက္ပေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဆုိရင္ သင္ဟာ ဗီဒီယိုေတြ ဓါတ္ပံုေတြကို သဘာဝအတုိင္းေတာက္ပတဲ့ အေရာင္အေသြးနဲ႔ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေတာ့မွာပါ။

Expansive viewing pleasure

*ေဖၚျပထားေသာပံုသည္ ဤ website တြင္ အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။

Style and sensibility

ကိုင္တြယ္ရတာ ညက္ေညာေနေစမႈ။ ၄င္းဟာ သင့္လက္ထဲမွာကုိင္တြယ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ျဖစ္ေနေစမယ့္ ဒီဇုိင္းနဲ႔အတူ Galaxy J4 ဟာ သင့္ကိုစိတ္တုိင္းက်ေစမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အနက္၊ ေ႐ႊေရာင္ နဲ႔ ခရမ္းေရာင္ အေရာင္ ၃ေရာင္ထဲက သင့္စတုိင္နဲ႔ ထပ္တူက်မယ့္ အေရာင္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

Style and sensibility

Multitask with ease

Galaxy J4 ရဲ့ေတာက္ပၿပီး ၅.၅ လက္မ HD ႐ုပ္ထြက္ရွိတဲ့မ်က္ႏွာျပင္ ဟာ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း၊ စာ႐ုိက္ျခင္း နဲ႔ internet ၾကည့္႐ႈျခင္းစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အဆင္သင့္ပါပဲ။

*ေဖၚျပထားေသာပံုသည္ ဤ website တြင္ အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။ **အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ရရွိႏုိင္မႈသည္ ႏုိင္ငံနဲ႔ေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားႏုိင္ပါသည္။

Multitask with ease

*ေဖၚျပထားေသာပံုသည္ ဤ website တြင္ အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။ **အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ရရွိႏုိင္မႈသည္ ႏုိင္ငံနဲ႔ေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားႏုိင္ပါသည္။

အဆင့္၃ဆင့္နဲ႔ ေတာက္ပေစမယ့္ ေရွ႕ဘက္ကင္မရာ Flashမီး

သင္႐ုိက္ကူးတဲ့ ဓါတ္ပံုကိ ၾကည္လင္မႈေတြ ေပါင္းထည့္ေပးထားပါတယ္။ Galaxy J4 မွာပါဝင္တဲ့ အဆင့္၃ဆင့္နဲ႔ခ်ိန္ညွိေပးႏုိင္တဲ့ ေရွ႕ဘက္ကင္မရာ Flash မီးဟာ ဓါတ္ပံုရဲ့ အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈ မျဖစ္ေစဘဲ ေန႔ညအခ်ိန္မေ႐ြး သင့္ဓါတ္ပံုကိုေတာက္ပေစမွာပါ။

Three levels of brightness

သင့္ဓါတ္ပံုေတြမွာ စိတ္ကူးထဲကဖန္တီးမႈေတြ ထည့္သြင္းျခင္း

သင့္ဓါတ္ပံုေတြမွာ စိတ္ကူးထဲကဖန္တီးမႈေတြ ထည့္သြင္းလုိက္ရေအာင္။ Galaxy J4 ဟာ ကင္မရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပင္ စတစ္ကာ နဲ႔ filters မ်ားပါဝင္တာေၾကာင့္ သင္႐ုိက္ကူးလုိက္တဲ့ ဓါတ္ပံုနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြမွာ သင့္စိတ္ကူးထဲကအတိုင္း ဖန္တီးမႈေတြကို ေပါင္းထည့္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

Get imaginative with your images

*ေဖၚျပထားေသာပံုသည္ ဤ website တြင္ အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။

သင့္ရဲ့ ဆန္းသစ္တဲ့ဓါတ္ပံုေတြကုိ မွ်ေဝလုိက္ပါ

သင့္ရဲ့ ဓါတ္ပံုနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကုိ Galaxy J4 မွာပါဝင္တဲ့ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ၿပီး သင့္ကိုယ္ပိုင္ ပံုျပင္ေလးေတြဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ Galaxy J4 နဲ႔ဆုိရင္ သင္ဖန္တီးထားတဲ့ ပံုျပင္ေလးေတြကို သင့္ရဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ မိသားစုေတြနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ မွ်ေဝေပးႏုိင္မွာပါ။

Make your creative photos sharable

*ေဖၚျပထားေသာပံုသည္ ဤ website တြင္ အသံုးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။

Wi-Fi ကိုလြယ္ကူစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ

Galaxy J4 ေပၚမွာ မိုဘုိင္းေဒတာနဲ႔ ဘက္ထရီသက္တမ္းကို အလုိအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ Wi-Fi စနစ္နဲ႔ လြယ္ကူစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၄င္းဟာ သင္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဝိုင္ဖုိင္ကို မွတ္မိေနမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သင္က အဲ့ဒီ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိေရာက္သြားတာနဲ႔ ဝိုင္ဖုိင္ကို အလိုအေလ်ာက္ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေပးမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ သင္ကအဲ့ဒီဝုိင္ဖုိင္ပတ္ဝန္းက်င္က ေက်ာ္လြန္သြားတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ သင့္ဖုန္းဝို္င္ဖုိင္ကုိ အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘက္ထရီအကုန္ျမန္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Convenient Wi-Fi switching

*ဝိုင္ဖုိင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈနဲ႔ ျမန္ႏႈန္းဟာ အသံုးျပဳတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားေကာင္းကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္။

Dual messenger

သင့္အလုပ္နဲ႔ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္သြယ္မႈေတြကို လြယ္ကူစြာ ပိုင္းျခားထားလုိ႔ရပါတယ္။ Dual Messenger နဲ႔ဆိုရင္ မတူညီတဲ့ ခ်က္အေကာင့္ေတြနဲ႔ သင့္အႏွစ္သက္ဆံုး Messegner အက္ပလီေကးရွင္းေတြမွာ ဆက္သြယ္လို႔ရေနပါၿပီ.. ေနာက္ၿပီးေတာ့ သင့္ home screen ကေန စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လြယ္ကူစြာ install လုပ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Dual messenger

*Dual Messenger ေထာက္ပံ့တဲ့ app ေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသအလုိက္ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။

လံုေလာက္တဲ့ မွတ္ဥာဏ္

တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေဒတာေတြသိမ္းထားဖုိ႔ လံုေလာက္တဲ့ မွတ္ဥာဏ္။ Galaxy J4 မွာ 15 GB ရွိတဲ့ Samsung Cloud Storage ပါဝင္ၿပီးသားဆုိေတာ့ သင့္ေဒတာေတြကို ေအးေဆးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ၿပီး လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္တုိင္းျပန္လည္ ရယူႏုိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

Ample storage

သင့္က်န္းမာေရး အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသူ

သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးမယ့္ ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္လာမွာပါ။ Galaxy J4 မွာ သင့္ရဲ့ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္မႈေတြ အစားအေသာက္ပံုစံေတြ အိပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို တစ္ေနရာထဲမွာ လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မယ့္ Samsung Health ပါဝင္လာမွာပါ။

*Gear Fit ကိုသပ္သပ္ေရာင္းခ်ပါတယ္

Keep your health on track

*Gear Fit ကိုသပ္သပ္ေရာင္းခ်ပါတယ္

Hidden for your protection

ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္ေတြကို Galaxy J4 ေပၚက Secure Folder နဲ႔ကာကြယ္လုိက္ပါ။ ၄င္းဟာ ဖုန္းေပၚမွာကြဲျပားတဲ့ ေနရာတစ္ခုယူၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ေတြကို သိမ္းထားၿပီးေတာ့ သင္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ျဖစ္ေနေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

*Secure Folder သည္ encrypt လုပ္ထားတဲ့ ေဒတာေတြရဲ့ သဘာဝေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ ** Secure Folder ဟာ သင့္ဖုန္းရဲ့ သိမ္းဆည္းႏုိင္တဲ့ ပမာဏထဲမွာ ေဆာ့လ္ဝဲလ္ကေနပဲ ခြဲျခားထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အပို ေနရာတစ္ခုထပ္ယူမွာမဟုတ္ပါဘူး။

Hidden for your protection

*Secure Folder သည္ encrypt လုပ္ထားတဲ့ ေဒတာေတြရဲ့ သဘာဝေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ ** Secure Folder ဟာ သင့္ဖုန္းရဲ့ သိမ္းဆည္းႏုိင္တဲ့ ပမာဏထဲမွာ ေဆာ့လ္ဝဲလ္ကေနပဲ ခြဲျခားထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အပို ေနရာတစ္ခုထပ္ယူမွာမဟုတ္ပါဘူး။

  • 1.4GHz CPU Speed
  • 13.0 MP Rear Camera Resolution
  • 175 Weight (g)
  • 3000 Standard Battery Capacity (mAh)

*ဖုန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ ဖုန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ Software မ်ား ညီညြတ္ရန္ သံုးစြဲရေသာ သိုေလွာင္စနစ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Memory ပမာဏသည္ စုစုေပါင္း Memory ပမာဏထက္နည္းသည္။ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Memory ပမာဏမွာလည္း ဖုန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားကာ Software Update လုပ္ၿပီးပါကလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခရွိသည္။

Samsung Device မ်ားတြင္ အရန္ေဒတာသိမ္းဆည္းျခင္း

Samsung Device မ်ားတြင္ အရန္ေဒတာသိမ္းဆည္းျခင္းsee the answer

SmartThings App တြင္ ပါရွိသည့္ Settings မ်ားအေၾကာင္း

SmartThings App တြင္ ပါရွိသည့္ Settings မ်ားအေၾကာင္းsee the answer

အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ download မ်ား

တည္ေဆာက္ပံု

* အဓိကအားသာခ်က္မ်ားသည္ အဓိက Spec ႏွင့္ ကြဲၿပားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။
* ကြန္ရက္ - ကိရိယာတြင္း ထည့္သြင္းထားေသာ ဘန္ဝစ္မ်ားသည္ ေဒသအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူအလိုက္ မူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္