SM-G570Y/DS

SM-G570YWDDCAM
Color goldgold
Memory

The item is in the cart.

Touch-based fingerprint sensor

Touch-based fingerprint sensor

Dual SIM

Dual SIM

13MP rear camera with f1.9 lens

13MP rear camera with f1.9 lens

1.4GHz

CPU Speed

ခံ့ညားစြာ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ထားပါတယ္။

အံ့ၾသမွင္သက္ဖြယ္ သတၱဳေရာင္ျခယ္ ဖုန္းရဲ႕ေက်ာျပင္မွာ ကင္မရာဟာ အဖုအထစ္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ေနတဲ့အတြက္ အထူးက်စ္လ်စ္ ပါးလႊာတဲ့ ဒီဇိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ၀ံ့ထည္မႈကို ေသခ်ာေပါက္ ေပးစြမ္းႏိုင္မွာပါ။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဖုန္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ အစြန္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္သို႔တိုင္ ထိေတြ႕သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ဖန္သားျပင္ကို ေကြးညြတ္ျဖန္႔ကားေပးထားတဲ့ အတြက္ အျမင္ပသာဒကို အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးေပးမွာ ျဖစ္သလို လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ သံုးစြဲတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာလည္း သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Elegantly refined

သင့္ရဲ႕ဓာတၸံဳေၾတကို ေတာက္ေ်ပာင္ေေနအာင္ လုပ္ေဆာငႅိဳကၸါ။

အလင္းတံခါးအက္ယ္ ၁ ဒသမ ၉ အထိ ျဖင့္ေဟပးႏိုငၲဲ့ Lens ေၾတက အလင္းဓာတ္အားနၫ္းတဲ့ ေအ်ခေအနမ္ိဳးမြာေတာင္ လင္းလက္ေတာေကၸစႏိုငၼြာ ်ဖစၸါတယ္။ 13 MP ကငၼရာက သငၹမ္းယူလိုကၱဲ့ ပံုရိပ္ေၾတကို ေအသးစိတၠ္က္ ၀င္းပစိုၾလင္ၿပီး လြေပေနစဖုိ႔ ေသခ္ာေစမြာ ်ဖစၸါတယ္။

Brighten up your photos

Control and capture at will

8MP ရွိတဲ့ ေရွ႕ကင္မရာကို Wide Selfie လို႔ ေခၚတဲ့ Function နဲ႔ တြဲသံုးရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူဦးေရ ခပ္မ်ားမ်ား စု႐ိုက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လွပတဲ့ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းက်ယ္ေတြကို ဖမ္းယူႏုိင္ေစဖို႔ပဲ သင့္ကို အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္လ္ဖီစတစ္ေတာင္မလိုဘဲ သင့္ရဲ႕ လက္ဖ၀ါးထဲမွာ ဖုန္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားရင္ အဲဒီလိုပံုရိပ္ေကာင္းေတြကို ေအးေအးသာယာစြာ ႐ိုက္ယူႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Control and capture at will

လုပ္ေဆာင္မႈ ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္တင္ေပးသူ

တိုးျမႇင့္ေပးထားတဲ့ RAM နဲ႔ ROM တို႔က ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တစ္ခုအတြင္း တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို ကူးေျပာင္းသြားလာတာေတြနဲ႔ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အစံု တစ္ၿပိဳင္နက္ ဖြင့္ၿပီး ေခ်ာေမြ႕စြာသံုးစြဲႏိုင္ေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Smart Manager က ကိုယ့္ဟန္းဆက္တဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညႇိေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ကိုအမ်ားတကာထက္ ေျခခတစ္လွမ္းအျမဲ သာေနေစမွာပါ။

Speedier performance

ေဘးကင္း ခိုငၼာ

သင့္ Device ကို သင္တစ္ေယာက္တည္းသာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လွ်င္ျမန္ၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိတဲ့ Solution ကို ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ သူမွပါတဲ့ လက္ေဗြရာဖတ္႐ႈမွႈ ဆင္ဆာစနစ္က သင့္ Device ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳ လ်င္ျမန္စြာနဲ႔ Unlock လုပ္ႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Safe and sound

ပိုမိုၾကာရြၫ္ေေစသာ ပါ၀ါစနစ္

႐ုပ္သံၾကၫ့္႐ႈနားဆင္ၾကသူေၾတနဲ႔ Gamer ေၾတ အသံုး်ပဳရအဆင္ေ်ေပေစဖို႔ ဘကၳရီရဲ႕ လြ္ပၥစၶာတၡံႏိုင္ရၫ္အားကို ၾကာရြၫ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။ Ultra Power Saving Mode က မလိုအပၲဲ့ လြ္ပၥစၶာတ္သံဳးျစဲမႈမ္ားကို ေလြ္ာ့ခ္ေပးဖို႔ ေနာကၡံ apps ေၾတကို အလိုေအလ္ာကၸိတ္ေပးမြာလၫ္း ်ဖစၸါတယ္။

Power extended
  • 1.4GHz CPU Speed
  • 5.0" (126.7mm) Size (Main Display)
  • CMOS 13.0MP Main Camera - Resolution
  • 143 Weight (g)
  • 2400 Standard Battery Capacity (mAh)
  • Up to 54 Audio Playback Time (Hours)

*ဖုန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ ဖုန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ Software မ်ား ညီညြတ္ရန္ သံုးစြဲရေသာ သိုေလွာင္စနစ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Memory ပမာဏသည္ စုစုေပါင္း Memory ပမာဏထက္နည္းသည္။ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Memory ပမာဏမွာလည္း ဖုန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားကာ Software Update လုပ္ၿပီးပါကလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခရွိသည္။

Samsung Device မ်ားတြင္ အရန္ေဒတာသိမ္းဆည္းျခင္း

Samsung Device မ်ားတြင္ အရန္ေဒတာသိမ္းဆည္းျခင္းsee the answer

တည္ေဆာက္ပံု

* Key feature may different from Key Spec

Network Band: The actual network bandwidth(s) supported by the device may vary depending on the region and service provider.
Dimension: Size and weight may vary depending on the device’s configuration and manufacturing process.